Використання засобу NSlookup.exe

Переклади статей Переклади статей
Номер статті: 200525 - Показ продуктів, яких стосується ця стаття.
Розгорнути все | Згорнути все

На цій сторінці

ПІДСУМКИ

Nslookup.exe є засобом адміністрування командного рядка, призначеним для перевірки та виправлення неполадок DNS-серверів. Цей засіб інсталюється разом із протоколом TCP/IP через панель керування. У цій статті міститься кілька порад щодо використання засобу Nslookup.exe.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Під час використання засобу Nslookup.exe потрібно зважати на таке:
 • На комп'ютері, на якому запускається засіб Nslookup.exe, потрібно інсталювати протокол TCP/IP
 • Потрібно вказати принаймні один DNS-сервер під час виконання команди IPCONFIG /ALL у командному рядку.
 • Засіб Nslookup завжди передаватиме ім'я з поточного контексту. Якщо не вдається повністю визначити ім'я, вказане в запиті (тобто відсутня завершальна крапка), то це ім'я буде додано до імені, визначеного в поточному контексті. Наприклад, якщо ім'я домену локального комп'ютера att.com, то під час обробки запиту стосовно домену www.microsoft.com запит у першу чергу буде відправлено стосовно імені www.microsoft.com.att.com. Це відбувається, оскільки ім'я www.microsoft.com не є повністю визначеним іменем домену. Ця поведінка може відрізнятися у версіях засобу Nslookup, випущених різними розробниками. У цій статті розглядається засіб Nslookup.exe, який входить до складу Microsoft Windows NT.
 • Якщо на вкладці DNS сторінки Властивості протоколу Microsoft TCP/IP визначено список DNS-суфіксів, які використовуються для дозволу неповних імен, то розглянутий вище порядок регресування не застосовується. У такому випадку вказане користувачем у запиті ім'я додаватиметься до доменних суфіксів із вказаного списку. Щоб уникнути використання списку пошуку, завжди використовуйте повністю визначені доменні імена (тобто додавайте до імені завершальну крапку).

Існує два режими використання засобу Nslookup.exe: інтерактивний і неінтерактивний. Неінтерактивний режим є корисним, коли відповідь можна отримати у вигляді одного набору даних. Нижче наведено синтаксис, який використовується під час запуску засобу nslookup в неінтерактивному режимі:

  nslookup [-параметри] [ім'я хосту] [сервер]
				

Щоб запустити засіб Nslookup.exe в інтерактивному режимі, просто введіть команду nslookup у командному рядку:

  C:\> nslookup
  Default Server: nameserver1.domain.com
  Address: 10.0.0.1
  >
				

Щоб ознайомитися зі списком доступних команд, виконайте в командному рядку команду help або "?". Якщо дані, введені в командному рядку, не є правильною командою засобу nslookup, то вони вважаються іменем хосту, і виконується спроба розпізнати це ім'я за допомогою сервера за промовчанням. Щоб припинити виконання команд в інтерактивному режимі, натисніть сполучення клавіш CTRL+C. Щоб завершити роботу засобу nslookup в інтерактивному режимі, введіть команду exit у командному рядку.

Нижче наведено результат виконання команди help, який містить повний перелік параметрів.

Commands:  (identifiers are shown in uppercase, [] means optional)

 NAME      - print info about the host/domain NAME using default 
          сервер
 NAME1 NAME2   - as above, but use NAME2 as server
 help or ?    - print info on common commands
 set OPTION   - set an option

  all         - print options, current server and host
  [no]debug      - print debugging information
  [no]d2       - print exhaustive debugging information
  [no]defname     - append domain name to each query
  [no]recurse     - ask for recursive answer to query
  [no]search     - use domain search list
  [no]vc       - always use a virtual circuit
  domain=NAME     - set default domain name to NAME
  srchlist=N1[/N2/.../N6] - set domain to N1 and search list to N1, N2, 
             and so on
  root=NAME      - set root server to NAME
  retry=X       - set number of retries to X
  timeout=X      - set initial time-out interval to X seconds
  type=X       - set query type (for example, A, ANY, CNAME, MX, 
             NS, PTR, SOA, SRV)
  querytype=X     - same as type
  class=X       - set query class (for example, IN (Internet), ANY)
  [no]msxfr      - use MS fast zone transfer
  ixfrver=X      - current version to use in IXFR transfer request

 server NAME   - set default server to NAME, using current default server
 lserver NAME  - set default server to NAME, using initial server
 finger [USER]  - finger the optional NAME at the current default host
 root      - set current default server to the root
 ls [opt] DOMAIN [> FILE] - list addresses in DOMAIN (optional: output to 
         FILE)

  -a     - list canonical names and aliases
  -d     - list all records
  -t TYPE   - list records of the given type (for example, A, CNAME, 
          MX, NS, PTR, and so on)

 view FILE    - sort an 'ls' output file and view it with pg
 exit      - exit the program
				

Можна встановити кількість різних параметрів, які використовуються засобом Nslookup.exe, за допомогою команди set у командному рядку. Щоб отримати повний перелік цих параметрів, введіть команду set all. Перелік доступних параметрів див. у результатах виконання команди set.


Пошук даних різних типів

Щоб знайти різні типи даних в DNS, виконайте команду set type або set q[uerytype] у командному рядку. Наприклад, щоб отримати дані поштових обмінників, виконайте такі команди:
  C:\> nslookup
  Default Server: ns1.domain.com
  Address: 10.0.0.1

  > set q=mx
  > mailhost
  Server: ns1.domain.com
  Address: 10.0.0.1

  mailhost.domain.com   MX preference = 0, mail exchanger =
              mailhost.domain.com
  mailhost.domain.com   internet address = 10.0.0.5
  >
				

Відповідь на перший запит стосовно віддаленого імені є найважливішою, відповіді на подальші запити є менш важливими. Під час першого запиту відомостей про віддалений хост локальний DNS-сервер звертається до DNS-сервера , який є найважливішим для відповідного віддаленого домену. Після цього локальний DNS-сервер кешує отримані відомості, тому подальші запити дозволяються на підставі даних, які містяться в кеші локального сервера.


Отримання даних безпосередньо з віддаленого сервера імен

Щоб направити запит безпосередньо віддаленому серверу імен, скористайтеся командами server або lserver, щоб перемкнутися на цей сервер імен. Команда lserver визначає адресу сервера, на який потрібно надсилати запити, використовуючи локальний сервер; команда server використовує для отримання цієї адреси поточний сервер за промовчанням.

Приклад:
  C:\> nslookup

  Default Server: nameserver1.domain.com
  Address: 10.0.0.1

  > server 10.0.0.2

  Default Server: nameserver2.domain.com
  Address: 10.0.0.2
  >
				

Використання засобу Nslookup.exe для передавання зони

Засіб Nslookup дає змогу передавати зону повністю. Для цього використовується команда ls. Це дає змогу отримати повний список хостів віддаленого домену. Нижче наведено синтаксис команди ls:

  ls [- a | d | t type] domain [> filename]
				

Якщо команда ls виконується без аргументів, то буде повернено всі дані серверів імен та адрес. Параметр -a дає змогу отримати список канонічних імен і псевдонімів, параметр -d дозволяє отримати всі дані, а параметр -t дає змогу виконати фільтрацію за типом даних.

Приклад:

  >ls domain.com
  [nameserver1.domain.com]
  nameserver1.domain.com.  NS   server = ns1.domain.com
  nameserver2.domain.com         NS   server = ns2.domain.com
  nameserver1              A   10.0.0.1
  nameserver2              A   10.0.0.2

  >
				

На деяких DNS-серверах передавання зон дозволено лише для авторизованих адрес і мереж. Якщо настроєно безпеку зони, з'явиться таке повідомлення про помилку:
*** Can't list domain example.com.: Query refused

Додаткові відомості див. у таких статтях бази знань Microsoft Knowledge Base:
193837 Параметри безпеки за промовчанням зони на DNS-сервері під керуванням Windows NT 4.0 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Виправлення неполадок у роботі засобу Nslookup.exe

Час очікування відповіді від сервера за промовчанням закінчився

Під час запуску засобу Nslookup.exe можуть з'являтися такі повідомлення про помилки:
*** Can't find server name for address w.x.y.z: Timed out

ПРИМІТКА.w.x.y.z - перший DNS-сервер , указаний у списку використовуваних DNS-серверів.

*** Can't find server name for address 127.0.0.1: Timed out

Перше повідомлення вказує на недоступність DNS-сервера або на те, що на вказаному комп'ютері не запущено службу DNS. Щоб вирішити цю проблему, запустіть на цьому сервері службу DNS або переконайтеся у відсутності проблем із підключенням.

Друге повідомлення про помилку з'являється, якщо список DNS-серверів пустий. Щоб вирішити цю проблему, додайте IP-адресу дійсного DNS-сервера до цього списку.

Додаткові відомості див. у таких статтях бази знань Microsoft Knowledge Base:
172060 Поява повідомлення про помилку Can't Find Server Name for Address 127.0.0.1 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
у програмі NSLOOKUP (Це посилання може вказувати на вміст, повністю або частково викладений англійською мовою.)

Під час запуску засобу Nslookup.exe не вдається знайти ім'я сервера

Під час запуску засобу Nslookup.exe може з'являтися таке повідомлення про помилку:

*** Can't find server name for address w.x.y.z: Non-existent domain


Це повідомлення про помилку з'являється, якщо для IP-адреси сервера імен немає запису PTR. Під час запуску засіб Nslookup.exe виконує зворотний пошук, щоб знайти ім'я сервера за промовчанням. Якщо відсутні дані PTR, з'являється таке повідомлення про помилку. Щоб усунути цю помилку, переконайтеся, що відповідна зона зворотного пошуку існує та містить при цьому записи PTR для серверів імен.

Додаткові відомості див. у таких статтях бази знань Microsoft Knowledge Base:
172953 Як інсталювати та настроїти сервер Microsoft DNS Server (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Помилка в роботі засобу Nslookup під час обробки дочірніх доменів

Під час виконання запиту щодо дочірнього домену або під час передавання даних зони за допомогою засобу nslookup можуть з'являтися такі повідомлення про помилки:

*** ns.domain.com can't find child.domain.com.: Non-existent domain
*** Can't list domain child.domain.com.: Non-existent domain


У диспетчері DNS до основної зони можна додати новий домен, який створює дочірній домен. При цьому для нового домену не створюється окремий файл даних db, що спричинює появу наведених вище повідомлень про помилки під час отримання відомостей про цей домен або під час передавання зони. Якщо виконувати передавання зони для батьківського домену, то у прийнятих даних міститимуться відомості як про батьківський домен, так і про дочірній. Щоб вирішити цю проблему, створіть на DNS-сервері нову основну зону для дочірнього домену.

Властивості

Номер статті: 200525 - Востаннє переглянуто: 20 червня 2007 р. - Редакція: 2.2
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Ключові слова: 
kbinfo KB200525

Надіслати відгук

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com