ตัวควบคุมโดเมน windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 ส่งกลับค่าแอตทริบิวต์ 5000 เท่านั้นในการตอบสนอง LDAP

การแปลบทความ การแปลบทความ
ปิด ปิด
หมายเลขบทความ (Article ID): 2009267 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

โปรแกรมประยุกต์ LDAP อาจส่งคืนข้อมูลน้อยลงเมื่อมีการสอบถามถูกส่งไปยัง Windows Server 2008 หรือตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2008 R2 กว่าเมื่อส่งไปยังตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003 ผลลัพธ์การสอบถามอาจปรากฏขึ้นถูกตัดทอน หรือไม่สมบูรณ์ ในบาง occasions คุณอาจไม่ได้รับผลลัพธ์ใด ๆ

ถ้า ตัวอย่างเช่น แอพลิเคชันของ LDAP queries สมาชิกของกลุ่ม ตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 เท่านั้นกลับสมาชิก 5000 ในขณะที่ตัวควบคุมโดเมนของ Windows Server 2003 ส่งกลับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มเติม

ในทั้งสองกรณี คุณอาจพบได้เหมือนกับที่ขยาย LDAP การตั้งค่านโยบายใน NTDSUTIL ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ LDAPสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูการตั้งค่านโยบายของ LDAP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

วิธีการดูและนโยบาย LDAP ชุดใน Active Directory โดยใช้ Ntdsutil.exe 315071

การแสดงผล sample:

นโยบายของ ldap: แสดงค่า

นโยบาย Current(New)

MaxPoolThreads 4
MaxDatagramRecv 4096
MaxReceiveBuffer 10485760
InitRecvTimeout 120
MaxConnections 5000
MaxConnIdleTime 900
MaxPageSize 50000
MaxQueryDuration 120
MaxTempTableSize 10000
MaxResultSetSize 262144
MinResultSets 0
MaxResultSetsPerConn 0
MaxNotificationPerConn 5
MaxValRange 25000

หมายเหตุ: เมื่อตัวควบคุมโดเมนทั้ง การตั้งค่า MaxPageSize ตั้ง 50000 (ค่าเริ่มต้น 1000) และ MaxValRange 25000 (ค่าเริ่มต้น 1500) กับ

สาเหตุ

ข้อจำกัดของ Hardcoded LDAP ได้ถูกนำมาใช้ใน Windows Server 2008 R2 และ Windows Server 2008 เพื่อป้องกันการ overloading ตัวควบคุมโดเมน ข้อจำกัดเหล่านี้เขียนทับการตั้งค่านโยบาย LDAP เมื่อค่านโยบายที่ควรจะสูงกว่า

การตั้งค่าของ ldap ค่าสูงสุด (hardcoded)
MaxReceiveBuffer 20971520
MaxPageSize 20000
MaxQueryDuration 1200
MaxTempTableSize 100000
MaxValRange 5000

ดังนั้น การตั้งค่ามีผลบังคับใช้สำหรับนโยบาย LDAP ข้างต้นคือ MaxPageSize = 50000 และ MaxValRange = 25000 บนตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003 ตามที่ได้รับการกำหนดค่า ในนโยบาย LDAP แต่ ในใน Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 ควบคุมโดเมน dictate จำกัด hardcoded MaxPageSize = 20000 และ MaxValRange = 5000

MaxValRange มีผลต่อหมายเลขของแอตทริบิวต์ที่ส่งคืนสำหรับการสอบถามถ้าคุณทำแบบสอบถาม LDAP สำหรับแอตทริบิวต์สมาชิก multi-valued สำหรับวัตถุแบบกลุ่มกับสมาชิกมากกว่า 5000 ตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 จะกลับ 5000 ของแฟ้มเหล่านั้นเท่านั้น

การแก้ไข

ขีดจำกัดสูงสุดใหม่ที่นำมาใช้กับ Windows Server 2008 R2 และ Windows Server 2008 พยายามที่จะบังคับใช้ข้อความที่โปรแกรมประยุกต์ควร adopt กับนโยบาย AD ต้องบังคับใช้ คุณควรปรับเปลี่ยนแอพลิเคชัน LDAP ของคุณตามลำดับ

สำหรับข้อจำกัดที่ MaxValRange คุณอาจพิจารณา MSDN ข้อมูลและตัวอย่างสำหรับการใช้การสอบถาม ranged ต่อไปนี้:

เรียกช่วงของค่าแอตทริบิวต์
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc223242 (PROT.10)

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ใช้ ranging เรียกสมาชิกของกลุ่มโดยใช้อินเทอร์เฟซ IDirectoryObject:

ตัวอย่างรหัสสำหรับ Ranging ด้วย IDirectoryObject
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa705923 (VS.85)

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ใช้ ranging เรียกสมาชิกของกลุ่มโดยใช้อินเทอร์เฟซ IDirectorySearch:

ตัวอย่างรหัสสำหรับ Ranging ด้วย IDirectorySearch
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa705924 (VS.85)

สำหรับ MaxPageSize ขอแนะนำในการสอบถามใช้ paged แบบ outlined บน MSDN ต่อไปนี้:

ผลลัพธ์การค้นหาเพจจิ้ง
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367011 (VS.85)

ldap_create_page_control ฟังก์ชัน
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366547 (VS.85)

ไม่มีวิธีการแทนที่ข้อจำกัดเหล่านี้ แต่เราสนับสนุนให้ไปที่กล่าวถึงความต้องการกับฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของลูกค้า Microsoft ตัดสินใจว่า การปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นวิธีที่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LDAP นโยบายโปรดเยี่ยมชม

กฎของ ldap
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc223376 (PROT.10)

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2009267 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbmt KB2009267 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2009267

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com