เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณจัดการแฟ้ม VHD ใน Windows Server 2008: "ผู้ A เสมือนดิสก์ให้สำหรับแฟ้มที่ระบุไม่พบ ”

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2013544 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามสร้างเครื่องเสมือนในตัวจัดการ Hyper V ใน Windows Server 2008 R2:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS-Admin
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS
รหัสเหตุการณ์: 14098
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย::
'ผู้เก็บจำลองเสมือนให้บริการ' โปรแกรมควบคุมที่จำเป็น โดยบริการการจัดการเครื่องเสมือนไม่ได้ติดตั้ง หรือถูกปิดใช้งาน การตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ หรือลองติดตั้งบทบาท Hyper-V

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: Microsoft-Windows-Hyper-V-Image-Management-Service-Admin
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-Hyper-V-Image-Management-Service
รหัสเหตุการณ์: 15062
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย::
' ระบบไม่สามารถสร้าง 'E:\VMachine\Virtual Machines\TEST\TEST.vhd'โค้ดข้อผิดพลาด: 2424869

เมื่อคุณพยายามที่จะทำงานกับแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์เสมือน (VHD) โดยใช้เครื่องมือเช่นตัวจัดการ Hyper V ตัว จัดการที่เก็บ หรือ Diskpart คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ชื่อเรื่อง: ตัวจัดการดิสก์เสมือน

คำอธิบาย : ไม่พบผู้ให้บริการการดิสก์เสมือนสำหรับแฟ้มที่ระบุ

นอกจากนี้คุณอาจเห็นในบันทึก VHDMP เหตุการณ์ต่อไปนี้:

รหัสเหตุการณ์ 3: ล้มเหลวขึ้น VHD < Letter\Path\virtual ไดรฟ์ฮาร์ drives\VMNAME_ ######## - #### - #### - #### - ############ .vhd สถานะของข้อผิดพลาด: 0xC0000061

เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของเครื่องจักรเสมือน โดยใช้ตัวจัดการ Hyper V คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

หมายเหตุ: เครื่องชื่อ เส้น ทาง และ guid ของจะแตกต่างกัน ตามที่อยู่เฉพาะกับแต่ละสภาพแวดล้อม

ชื่อเรื่อง: ตัวจัดการ hyper V

คำอธิบาย: ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามที่จะเริ่มการทำงาน virtual machine(s) ที่เลือก


ไม่สามารถเริ่มต้น '< vm ชื่อ >'


ไม่ Microsoft Emulated IDE ควบคุม (ตัวอย่างรหัส {########-####-####-####-############}): สามารถใช้พลังงานบน มีข้อผิดพลาด: 'อุปกรณ์การเชื่อมต่อกับระบบไม่ทำงาน'


ไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบมา ' ไดรฟ์ฮาร์ของตัวอักษร: \path\Virtual drivers\VMNAME_ ######## - #### - #### - #### - ############ .vhd 'ข้อผิดพลาด: 'อุปกรณ์การเชื่อมต่อกับระบบไม่ทำ'


ไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบมา ' ไดรฟ์ฮาร์ของตัวอักษร: \path\Virtual drivers\VMNAME_ ######## - #### - #### - #### - ############ .vhd 'ข้อผิดพลาด: 'อุปกรณ์การเชื่อมต่อกับระบบไม่ทำ'


'vm NAME' ไม่สามารถเริ่มต้น (หมายเลขเครื่องจักรเสมือน########-####-####-####-############)


'VM NAME' Microsoft Emulated IDE ควบคุม (ตัวอย่างรหัส {########-####-####-####-############}): ล้มเหลวในการใช้พลังงานบน มีข้อผิดพลาด: 'อุปกรณ์การเชื่อมต่อกับระบบไม่ทำงาน'(0x8007001F) (หมายเลขเครื่องจักรเสมือน: ########-####-####-####-############)


'VM NAME': ไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบมา ' ไดรฟ์ฮาร์ของตัวอักษร: \path\Virtual drivers\VMNAME_ ######## - #### - #### - #### - ############ .vhd 'ข้อผิดพลาด: 'อุปกรณ์การเชื่อมต่อกับระบบไม่ทำ' (0x8007001F) (หมายเลขเครื่องจักรเสมือน: ########-####-####-####-############)


'VM NAME': ไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบมา ' ไดรฟ์ฮาร์ของตัวอักษร: \path\Virtual drivers\VMNAME_ ######## - #### - #### - #### - ############ .vhd 'ข้อผิดพลาด: 'อุปกรณ์การเชื่อมต่อกับระบบไม่ทำ' (0x8007001F) (หมายเลขเครื่องจักรเสมือน: ########-####-####-####-############)

สาเหตุ

ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเวลา FSDepends.sys และ VHDMP.sys ปัญหานี้กำหนดเวลาเกิดขึ้นเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีการสำรองข้อมูลบางอย่างบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 โดยค่าเริ่มต้น ค่าเริ่มต้นของ FSDepends.sys ในรีจิสทรีถูกกำหนดเป็นด้วยตนเองเมื่อซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลของบริษัทอื่นโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เทปที่ ซอฟต์แวร์ที่อาจทำใน FSDepends.sys และ VHDMP.sys ไม่เริ่มต้นอย่างถูกต้องในบางครั้ง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ FSDepends.sys ควรถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นของการเริ่มระบบ (0x0)


ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณเปลี่ยน
โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 การสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows ได้อย่างไร

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
1) เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
2) เข้าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้: “ HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FsDepends ”
3) ภายใต้คีย์ “ FsDepends ” เปลี่ยนค่า REG_DWORD “เริ่ม ”จาก “ 3 ”เพื่อ “ 0 ”
4) การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทันทีที่มีการเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ FSDepends.sys เริ่มทำงานทันที และไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเวลา

Microsoft ตระหนักถึงปัญหานี้ และในขณะนี้กำลัง investigating วิธีแก้ไขปัญหา

หรือ คุณสามารถลองแก้ไขปัญหาที่สองต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ใช่วิธีขอแนะนำอย่างไรก็ตาม การทำงานการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ถ้ามีการแก้ไขรีจิสทรีเป็นไปได้ หรือ ไม่ที่ต้องการ

-ปิดใช้งานอุปกรณ์เทปที่แนบมา และเซิร์ฟเวอร์การเริ่มระบบใหม่ทันทีที่มีการเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ เปิดอุปกรณ์เทป

-โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ชื่อว่า TPFilter.sys ที่ปิดใช้งานของ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2013544 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2553 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbmt KB2013544 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2013544

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com