"โหลดข้อมูล" ใน Microsoft Dynamics CRM อีเมลเตอร์ส่งกลับข้อผิดพลาด "401 unauthorized" ข้อความ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2015091
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณคลิกโหลดข้อมูลในที่ Microsoft Dynamics CRM อีเมลเราเตอร์ Configuration Manager คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

401 unauthorized

สาเหตุ

URL ในที่ที่ระบุไว้สำหรับการจัดวาง Microsoft Dynamics CRM ไม่ตรงกับค่า ADWebApplicationRootDomain

การแก้ไข

URL สำหรับการปรับใช้ Microsoft Dynamics CRM ของคุณให้ตรงกับค่าที่คุณได้ในADWebApplicationRootDomain ที่เปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1 เมื่อต้องการกำหนดค่าของADWebApplicationRootDomain รันการสอบถามต่อไปนี้กับฐานข้อมูล MSCRM_CONFIG ใน Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL:
SELECT ColumnName, NVarCharColumn จาก DeploymentProperties ที่ ColumnName = 'ADWebApplicationRootDomain'

2 การตรวจสอบว่า การจัดวางชี้ไป URL ที่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

คลิ A. เริ่ม คลิกโปรแกรม คลิ Microsoft Dynamics CRM อีเมลเตอร์ และคลิก 'ตัวจัดการ Microsoft Dynamics CRM อีเมลเราเตอร์กำหนดค่า'คลิกแท็บการปรับใช้
B. และจากนั้น เปิดใช้งานที่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ
C. โปรดตรวจสอบว่า URL ในฟิลด์เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM ตรงกับค่าในคอลัมน์ ADWebApplicationRootDomain

สำหรับตัวอย่าง ถ้า “ CRMSERVER:5555 ” ในคอลัมน์ ADWebApplicationRootDomain ค่าในฟิลด์เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM ควร "http://CRMSERVER:5555/ YOURORGNAME "หากค่าสองค่าไม่ตรงกับ ปรับปรุงฟิลด์เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2015091 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 สิงหาคม 2553 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbmbsmigrate kbmt KB2015091 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2015091

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com