วิธีการแก้ปัญหา 824 ข่าวสารเกี่ยวกับใน SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2015756 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณอาจพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในการล็อกข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ของ Windows ได้ถ้าการตรวจสอบความสอดคล้องแบบลอจิคัลที่ล้มเหลวหลังจากการอ่าน หรือเขียนเพจในฐานข้อมูล:
spid51 15:46:42.90 2009-11-02 ข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 824 : 24 สถานะ: 2
2009-11-02 15:46:42.90 spid51 SQL Server ผิดแบบลอจิคัลตามความสอดคล้องพลาด I/O ที่ตรวจพบ: pageid ไม่ถูกต้อง (1:43686 คาด 0 จริง: 0) จะเกิดขึ้นในระหว่างการอ่านหน้า (1:43686) ในฐานข้อมูลที่ ID 23 ที่ออฟเซต 0x0000001554c000 ในแฟ้ม 'H:\MSSQL.SQL2008\MSSQL\DATA\my_db.mdf' ข้อความเพิ่มเติมใน SQL Server ข้อผิดพลาดของระบบหรือการบันทึกบันทึกเหตุการณ์อาจทำให้เกิดการเรียกใช้รายละเอียดเพิ่มเติมได้นี่คือการมีสภาวะข้อผิดพลาดที่รุนแรงที่ threatens ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล และต้องได้รับการแก้ไขทันทีทำการตรวจสอบความสอดคล้องฐานข้อมูลทั้งหมด (DBCC CHECKDB)ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดได้ โดยการคูณจำนวน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู SQL Server หนังสือออนไลน์
ถ้าโปรแกรมประยุกต์พบข้อความนี้ในขณะที่สอบถาม หรือปรับเปลี่ยนข้อมูล เกิดข้อผิดพลาดถูกส่งกลับไปยังโปรแกรมประยุกต์ และมีการยกเลิกการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

สาเหตุ

sql Server ใช้ Windows API ของ [เช่น ReadFile, WriteFile, ReadFileScatter, WriteFileGather] เพื่อทำการดำเนินการ I/O หลังจากทำการดำเนินการ I/O เหล่านี้ SQL Server ตรวจสอบเงื่อนไขเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียก API เหล่านี้ ถ้ามีการเรียก API เหล่านี้ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ SQL Server รายงาน 823 ข้อผิดพลาด สามารถมีสถานการณ์ที่เรียก Windows API ได้สำเร็จ แต่ข้อมูลถูกโอนย้ายการดำเนินการ I/O ที่อาจได้พบปัญหาความสอดคล้องแบบลอจิคัล มีรายงานปัญหาเหล่านี้เกิดความสม่ำเสมอตรรกะผ่าน 824 ข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาด 824 ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
 • แฟ้มฐานข้อมูลจากที่ดำเนินการดำเนินการ I/O
 • ออฟเซตกับแฟ้มที่พยายามดำเนินการ I/O
 • แฟ้มนี้เป็นของฐานข้อมูล 
 • หมายเลขหน้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ I/O
 • ถูกดำเนินการดำเนินการอ่านหรือเขียน
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบความสอดคล้องแบบลอจิคัลที่ล้มเหลว [การชนิดของการตรวจสอบ มูลค่าที่แท้จริง และค่า expected ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบนี้]
ตรวจสอบความสอดคล้องแบบลอจิคัลเหล่านี้มีการตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมที่ดำเนินการ โดย SQL Server เพื่อให้แน่ใจว่า มีรักษาบางรูปแบบที่สำคัญของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านออกจากการดำเนินการ I/Oเช็ครวม checksum, Torn หน้า สั้นโอน หมายเลขหน้าไม่ถูกต้อง อ่านเก่า หน้าตรวจสอบความล้มเหลวลักษณะของเช็คที่ดำเนินการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกที่แตกต่างกันในระดับของฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 824 มักจะแสดงว่า มีปัญหากับระบบที่เก็บอยู่ภายใต้ หรือฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมควบคุมที่อยู่ในเส้นทางของการร้องขอ I/Oคุณสามารถพบข้อผิดพลาดนี้ เมื่อมีไม่สอดคล้องกันในระบบไฟล์ หรือ หากแฟ้มฐานข้อมูลเสียหาย

การแก้ไข

 • ตรวจสอบตาราง suspect_pages ใน msdb เพื่อตรวจสอบว่า หน้าอื่น ๆ ของ [ในฐานข้อมูลเดียวกันหรือฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน] กำลัง encountering ปัญหานี้
 •  ตรวจสอบความสอดคล้องกันของฐานข้อมูลที่อยู่ในเดียวกันกับไดรฟ์ข้อมูล [เป็นที่รายงานในข้อความ 824] ใช้ คำสั่ง CHECKDB DBCCถ้าคุณพบไม่สอดคล้องกันจากคำสั่ง CHECKDB DBCC โปรดใช้คำแนะนำจากบทความฐานความรู้วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดฐานข้อมูลความสอดคล้องข้อรายงานโดย DBCC CHECKDB
 • ถ้าไม่มีอ็อพชันฐานข้อมูล PAGE_VERIFY CHECKSUM ที่เปิดใช้งานฐานข้อมูลที่พบข้อผิดพลาดเหล่านี้ 824 กรุณาทำได้ทันที ข้อผิดพลาด 824 อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความล้มเหลว checksum แต่ CHECKSUM แสดงตัวเลือกที่ดีที่สุดในการตรวจสอบความสอดคล้องของหน้าหลังจากที่ได้ถูกเขียนลงดิสก์
 • ตรวจทานแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ Windows สำหรับข้อผิดพลาดหรือข้อความรายงานจากระบบปฏิบัติการ หรือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมีโปรแกรม ควบคุมอุปกรณ์ใด ๆถ้าพวกเขาเกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดนี้ในลักษณะบาง กรุณาแก้ข้อผิดพลาดเหล่านั้นก่อน ตัวอย่างเช่น นอกจากข้อความ 824 คุณอาจจะพบเหตุการณ์ต้อง "โปรแกรมควบคุมที่พบข้อผิดพลาดของตัวควบคุมบน \Device\Harddisk4\DR4" รายงาน โดยแหล่งข้อมูลของดิสก์ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ได้ในกรณี คุณจำเป็น ต้องประเมินถ้าแฟ้มนี้อยู่บนอุปกรณ์นี้แล้ว ก่อนแก้ไขข้อผิดพลาดดิสก์เหล่านั้น
 • ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ SQLIOSim เพื่อค้นหาถ้าข้อผิดพลาดเหล่านี้ 824 สามารถถูก reproduced ภายนอกของการร้องขอ i/o ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ทั่วไปหมายเหตุว่า SQLIOSim จัดส่งกับ SQL Server 2008 จึงไม่จำเป็นสำหรับการดึงข้อมูลแยกต่างหาก ในรุ่นนี้ หรือใหม่กว่า
 • Work with your hardware vendor or device manufacturer to ensure:
  • The hardware devices and the configuration confirms to the I/O requirements of SQL Server
  • The device drivers and other supporting software components of all devices in the I/O path are updated
 • If the hardware vendor or device manufacturer provided you with any diagnostic utilities, please use them to evaluate the health of the I/O system
 • Evaluate if there are Filter Drivers that exist in the path of these I/O requests that encounter problems.
  • Check if there are any updates to these filter drivers
  • Can these filter drivers be removed or disabled to observe if the problem that results in the 824 error goes away

ข้อมูลเพิ่มเติม

If the I/O operation failed reading from a database page, SQL Server has in-built mechanism to retry the read I/O operation and if all the retry operations fail, then SQL Server reports the Error 823. If the retry operation succeeds, the query will not fail and a message is written into the SQL Server ERRORLOG and Windows Application Event Log. For more information see these resources:
How to troubleshoot Msg 825 (read-retry) in SQL Server
SQL Server Books Online topic : SQL Server Error 825
For more information about I/O errors in general including 824 and the details about the different logical consistency checks, see Microsoft SQL Server I/O Basics, Chapter 2.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2015756 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbmt KB2015756 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2015756

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com