ผิด "การไม่มีการแมประหว่างชื่อบัญชีและการรักษาความปลอดภัยรหัสถูกทำ" พลาดเมื่อเพิ่มโหนดการคลัสใน SQL Server 2008 Failover เตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2019402
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณกำหนดค่าคลัส Microsoft SQL Server 2008 Failover เตอร์ โดยใช้ตัวเลือกของกลุ่มภายในโดเมนใน "นโยบายความปลอดภัยของคลัสเตอร์" โต้ตอบกล่อง
  • หลังจากที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ กลุ่มภายในโดเมนตกหาย และถูกสร้างขึ้นใหม่ใน Active Directory โดยมีชื่อเดียวกันหรือแตกต่างกันชื่อ

ในสถานการณ์สมมตินี้ ถ้าคุณพยายามที่จะเพิ่มโหนดใหม่ให้กับอินสแตนซ์ที่มีอยู่ ล้มเหลวของโปรแกรมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

< ลักษณะ DL = "ขวาระยะขอบ: 0px " dir = ltr >
ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่พบข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
"ไม่มีการแมประหว่างชื่อบัญชีและรหัสการรักษาความปลอดภัยไม่เสร็จสมบูรณ์"
"ข้อผิดพลาดรหัส 0x84BB0001"

สาเหตุ

รักษาความปลอดภัยรหัส (SID) ที่ถูกกำหนดให้กับกลุ่มโดเมนเดิมไม่ถูกต้อง ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนกลุ่มโดเมนที่ใช้สำหรับการติดตั้งของคลัสเตอร์ Failover 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL นี่คือการได้เนื่องจากมีการตั้งค่าข้อมูลการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ SID ของกลุ่มโดเมนที่ใช้ในระหว่างเริ่มต้นการตั้งค่ามีตัวอย่างเช่นข้อมูลการกำหนดค่าความปลอดภัยที่มีรายการการควบคุมการเข้าถึงบนแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ใช้ โดยอินสแตนซ์ SQL Server Failover ถึงแม้ว่าสร้างอีกคุณครั้งกลุ่มโดเมน โดยใช้ชื่อเดียวกัน SID จะแตกต่างกัน ดังนั้น การตั้งค่าสิทธิ์ของ SID เดิมไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ: การโยกย้ายโดเมนสำหรับอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ Failover 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL จะไม่ถูกสนับสนุน

การแก้ไข

ที่ติดตั้งใหม่อินสแตนซ์ SQL Server Failover

หมายเหตุปัญหานี้ได้ก่อนถาวรใน SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

968382 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้ากลุ่มท้องถิ่นของโดเมนจะถูกลบออก และถูกสร้างขึ้นใหม่ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของบริการ SQL Server:

initerrlog: ไม่สามารถเปิดแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด '' ได้ ข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติ = 3(The system cannot find the path specified.)

อ้างอิง:

Clustering กระดาษสีขาว SQL Server 2008 Failover

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2019402 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2553 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbmt KB2019402 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2019402

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com