การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกของเบราว์เซอร์สำหรับผู้ดูแลระบบที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการที่อยู่ภายใต้โปรแกรมอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระดับเสียง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2019411
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

การปรับปรุงตัวเลือกของเบราว์เซอร์จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศสมาชิกของพื้นที่ทางเศรษฐกิจยุโรป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงตัวเลือกของเบราว์เซอร์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://support.microsoft.com/kb/976002

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลต่อไปนี้ให้ไว้เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการการแสดงผลของหน้าจอปรับปรุงตัวเลือกของเบราว์เซอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้รับการจัดการที่อยู่ภายใต้โปรแกรมอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระดับเสียง

คีย์รีจิสทรี:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\BrowserChoice

ชื่อค่า:

                        Enable

ชนิดมูลค่า:

                        DWORD

ค่าที่เป็นไปได้:

1แสดงการปรับปรุงตัวเลือกของเบราว์เซอร์ (ค่าเริ่มต้น)

0ไม่ต้องแสดงการปรับปรุงตัวเลือกของเบราว์เซอร์

หมายเหตุ:สำหรับเครื่อง Windows XP 64-บิต คีย์รีจิสทรีอยู่ที่HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\BrowserChoice

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2019411 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ธันวาคม 2555 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbmt KB2019411 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2019411

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com