วิธีการจัดการการเชื่อมต่อสังคมของ Outlook โดยใช้'นโยบายกลุ่ม'

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2020103 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ลักษณะการทำงานและคอมโพเนนต์ของ Outlook สังคมตัวเชื่อมต่อ (OSC) หลายสามารถถูกจัดการ โดยใช้'นโยบายกลุ่ม' บทความนี้มีข้อมูลแม่แบบ'นโยบายกลุ่ม'กำหนดเองที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการการดำเนินการต่อไปนี้:

 • กำลังโหลดตัวเชื่อมต่อสังคมใน Outlook
 • การกำหนดค่าการแจ้งเตือนของบานหน้าต่างของบุคคล
 • การระบุ he กิจกรรมการซิงโครไนส์ช่วงรอบระยะเวลา
 • การระบุช่วงเวลาการซิงโครไนซ์รายการ (GAL) ที่อยู่ส่วนกลาง
 • การระบุเครือข่ายสังคมการซิงโครไนส์ผู้ติดต่อช่วงระยะเวลา
 • การบล็อกการซิงโครไนส์กิจกรรมของเครือข่ายสังคม
 • ซิงโครไนส์ผู้ติดต่อของเครือข่ายสังคมบล็อก
 • การบล็อกรายการที่อยู่สากลการซิงโครไนส์กับผู้ติดต่อภายใน
 • การป้องกันการกำหนดค่าเครือข่ายสังคมบัญชี
 • การบล็อกการดาวน์โหลดของรายละเอียดของ Active Directory
 • การบล็อกการซิงโครไนส์กิจกรรมตามคำขอ
 • การบล็อกผู้ให้บริการเฉพาะ
 • การกำหนดค่าผู้ให้บริการเฉพาะที่โหลด
 • การแสดงรูปถ่ายที่ติดต่อ
 • การกำหนดค่าจำนวนสูงสุดของรายการที่จะแสดงในบานหน้าต่างบุคคล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า Group Policy ที่พร้อมใช้งานการจัดการตัวเชื่อมต่อ Outlook สังคม ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการสำหรับการจัดการการเชื่อมต่อสังคมของ Outlook เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยระหว่างรุ่นต่าง ๆ ของ Outlook ใช้วิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Outlook อย่างใดอย่างหนึ่ง

outlook 2003 หรือ Outlook 2007 

 1. ดาวน์โหลดแม่แบบ Outlook 2003 และ Outlook 2007 Group Policy (OutlookSocialConnector.adm) สำหรับตัวเชื่อมต่อสังคมใน Outlookเมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

  http://download.microsoft.com/download/2/8/D/28D04E42-71A9-4DF4-B4E3-283B30CF39ED/OutlookSocialConnector.zip

  หมายเหตุคุณสามารถใช้แม่แบบ OutlookSocialConnector.adm กับไคลเอนต์ Outlook 2010 อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้แม่แบบ OutlookSocialConnector.adm เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'สำหรับตัวเชื่อมต่อ Outlook สังคมไคลเอนต์ Outlook 2010 ดำเนินการไม่ใช้เท็มเพล Outlk14.adm เพื่อกำหนดการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อสังคมของ Outlook ถ้าคุณกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับ OSC แบบเดียวกัน โดยใช้แฟ้มแม่แบบทั้งสอง คุณอาจสร้างนโยบายการซ้อนทับกันอยู่ หรือไม่สอดคล้องกัน

 2. เพิ่มแฟ้ม OutlookSocialConnector.adm ตัวควบคุมโดเมนของคุณ

  หมายเหตุ ขั้นตอนการเพิ่มไฟล์.adm ของตัวควบคุมโดเมนเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังเรียกใช้นอกจากนี้ เนื่องจากคุณอาจสามารถใช้นโยบาย เพื่อเพิ่มหน่วยองค์กร (OU) และไม่โดเมนทั้งหมด ขั้นตอนต่าง ๆ อาจแตกต่างกันในนี้กว้างยาวของการใช้นโยบาย ดังนั้น ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบของ Windows ของคุณสำหรับรายละเอียด

 3. ภายใต้การกำหนดค่าผู้ใช้ ขยายคลาสสิคจัดการแม่แบบ (ADM) เพื่อระบุตำแหน่งโหนนโยบายสำหรับแม่แบบของคุณโดยใช้การกำหนดค่าเอง.adm ที่ให้ไว้ในขั้นตอนที่ 1 โหนดนี้จะมีชื่อ "Outlook สังคม Connector 4. คลิกสองครั้งที่ตั้งค่าใด ๆ ในบานหน้าต่างรายละเอียดการกำหนดค่าการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'คลิกสองตัวอย่างเช่น ครั้งไม่แสดงรูปถ่ายที่ติดต่อในการจัดการการแสดงรูปถ่ายที่ติดต่อในบานหน้าต่างของบุคคลนั้น
 5. ในกล่องโต้ตอบสำหรับการตั้งค่านโยบาย คลิกเปิดใช้งานนโยบายการเปิดใช้งาน ตัวอย่างเช่น ตัวเลขต่อไปนี้แสดงนโยบายแสดงผลรูปถ่ายที่ติดต่อไม่กำหนดค่าให้เป็นการเปิดใช้งาน 6. คลิกตกลง
 7. การกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายที่เหลืออยู่สำหรับตัวเชื่อมต่อสังคมใน Outlook

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านโยบายสำหรับตัวเชื่อมต่อ Outlook สังคม ให้ดูที่ส่วน "นโยบายกลุ่มการตั้งค่ารายละเอียด"

outlook 2010

หมายเหตุ
เท็มเพลต OutlookSocialConnector.adm แบบกำหนดเองที่มีข้อมูลเพิ่มเติมค่าสำหรับ OSC เกินกว่าที่มีอยู่ในแฟ้มแม่แบบ Outlk14.adm (อ้างในภายหลังในหัวข้อนี้) ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณใช้แม่แบบ OutlookSocialConnector.adm ที่กล่าวไว้ในส่วน "Outlook 2003 or Outlook 2007" กับไคลเอนต์ Outlook 2010

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้แม่แบบ OutlookSocialConnector.adm เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'สำหรับตัวเชื่อมต่อ Outlook สังคมไคลเอนต์ Outlook 2010 ทำไม่ยัง กำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อสังคมของ Outlook จากเท็มเพล Outlk14.admถ้าคุณกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับ OSC แบบเดียวกัน โดยใช้แฟ้มแม่แบบทั้งสอง คุณอาจสร้างนโยบายการซ้อนทับกันอยู่ หรือไม่สอดคล้องกัน

การจัดการการเชื่อมต่อสังคมของ Outlook ใน Outlook 2010 เท่านั้นถ้าคุณกำลังใช้แม่แบบ Outlk14.adm ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. ดาวน์โหลดแม่แบบของนโยบายกลุ่ม 2010 Office จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=64b837b6-0aa0-4c07-bc34-bec3990a7956 & displaylang =สั้น
 2. เพิ่มแฟ้ม Outlk14.adm ตัวควบคุมโดเมนของคุณ

  หมายเหตุขั้นตอนการเพิ่มไฟล์.adm ของตัวควบคุมโดเมนเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังเรียกใช้นอกจากนี้ เนื่องจากคุณอาจสามารถใช้นโยบาย เพื่อเพิ่มหน่วยองค์กร (OU) และไม่โดเมนทั้งหมด ขั้นตอนต่าง ๆ อาจแตกต่างยังไปในนี้กว้างยาวของการใช้นโยบายดังนั้น ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบของ Windows ของคุณสำหรับรายละเอียด

 3. ภายใต้การกำหนดค่าผู้ใช้ ขยายคลาสสิคจัดการแม่แบบ (ADM) และ Microsoft Outlook 2010 เพื่อค้นหาการตั้งค่านโยบายสำหรับการเชื่อมต่อสังคมของ Outlookโดยใช้การกำหนดค่าเอง.adm ที่ให้ไว้ในขั้นตอนที่ 1 โหนดนี้จะมีชื่อ "Outlook สังคม Connector 4. คลิกสองครั้งที่ตั้งค่าใด ๆ ในบานหน้าต่างรายละเอียดการกำหนดค่าการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'คลิกสองตัวอย่างเช่น ครั้งไม่แสดงข้อมูลเครือข่ายสังคม - แถบ'การจัดการการแสดงแถบข้อมูลข้อความในบานหน้าต่างบุคคล
 5. ในกล่องโต้ตอบสำหรับการตั้งค่านโยบาย คลิกเปิดใช้งานนโยบายการเปิดใช้งานตัวอย่างเช่น ตัวเลขต่อไปนี้แสดงนโยบายไม่ต้องแสดงแถบข้อมูลเครือข่ายสังคมในสภาวะที่เปิดใช้งาน 6. คลิกตกลง
 7. การกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายใด ๆ ที่เหลืออยู่สำหรับตัวเชื่อมต่อสังคมใน Outlook

  หมายเหตุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านโยบายสำหรับตัวเชื่อมต่อ Outlook สังคม ดูรายการ "Group Policy การตั้งค่าละเอียด" ส่วน

รายละเอียดการตั้งค่านโยบายกลุ่ม

การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'สำหรับการเชื่อมต่อสังคมของ Outlook แต่ละจะกล่าวถึงรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ตั้งค่าเหล่านี้ทั้งหมดพร้อมใช้งานในเท็มเพล OutlookSocialConnector.admอย่างไรก็ตาม การตั้งค่าทุกไม่มีพร้อมใช้งาน หรือการทำงานในเท็มเพล Outlk14.admดูตารางต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานการตั้งค่า Group Policy เหล่านี้

การตั้งค่านโยบายกลุ่ม

พร้อมใช้งานใน
OutlookSocialConnector.adm

พร้อมใช้งานใน Outlk14.adm ปิดใช้งานการเชื่อมต่อสังคมของ Outlook ใช่ ใช่ ไม่ต้องแสดงแถบข้อมูลเครือข่ายสังคม ใช่ ใช่ ระบุช่วงของการซิงโครไนส์ตัวดึงข้อมูลกิจกรรม ใช่ ใช่ ตั้งค่าช่วงการซิงโครไนส์ผู้ติดต่อ GAL ใช่ ใช่ ตั้งค่าช่วงการซิงโครไนส์ผู้ติดต่อของเครือข่าย ใช่ ไม่มี การซิงโครไนส์กิจกรรมเครือข่ายบล็อก ใช่ ใช่ ซิงโครไนส์ผู้ติดต่อของเครือข่ายสังคมบล็อก ใช่ ใช่ ซิงโครไนซ์รายการที่อยู่บล็อกสากล ใช่ ใช่ ป้องกันการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคม ใช่ ใช่ ไม่ดาวน์โหลดรายละเอียดจาก Active Directory ใช่ การตั้งค่านี้เรียกว่า"ไม่ดาวน์โหลดรูปถ่ายจาก Active Directory แต่จะไม่ทำงานในแม่แบบ Outlk14.adm ไม่อนุญาตการซิงโครไนส์กิจกรรมตามคำขอ ใช่ ใช่ บล็อกผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมที่เฉพาะเจาะจง ใช่ ใช่ ระบุรายการของผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมโหลด ใช่ ใช่ ไม่สามารถแสดงรูปถ่ายที่ติดต่อ ใช่                         no จำนวนที่มากที่สุดของรายการที่แสดงในบานหน้าต่างของบุคคล ใช่ no

รายการต่อไปนี้ให้รายละเอียด เกี่ยวกับการตั้งค่า Group Policy และ เกี่ยวกับข้อมูลรีจิสทรีที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มเหล่านั้น

 • ปิดใช้งานการเชื่อมต่อสังคมของ Outlook

  การตั้งค่านโยบายนี้ช่วยให้คุณสามารถเปิด หรือปิดใช้งานตัวเชื่อมต่อสังคมใน Outlookถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ ตัวเชื่อมต่อสังคม Outlook ถูกปิดใช้งานถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ หรือ ถ้าคุณไม่กำหนด ตัวเชื่อมต่อสังคม Outlook ถูกเปิดอยู่

  การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
DWORD: RunOSC
ค่าต่างๆ::
0 =นโยบายที่เปิดใช้งานตัวเชื่อมต่อสังคม Outlook ไม่สามารถแสดงตัวเลือกอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ และการทำข้อมูลให้ตรงกับ GAL ไม่เกิดขึ้น
1 =นโยบายที่ปิดใช้งาน(Default)ตัวเชื่อมต่อ Outlook สังคมเปิดอยู่

หมายเหตุถ้า RunOSC = 0 การเชื่อมต่อสังคมของ Outlook add-in ที่ยังคงโหลด โดย Outlookอย่างไรก็ตาม มันไม่มีฟังก์ชันการทำงานใด ๆ

 • ไม่แสดงเครือข่ายสังคมข้อมูลแถบ

  นโยบายนี้การตั้งค่าตัวควบคุมว่าแถบข้อมูลข้อความที่พร้อมท์ให้คุณติดตั้งตัวให้บริการเครือข่ายสังคมจะแสดงในบานหน้าต่างบุคคลถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ ข้อความของแถบข้อมูลจะแสดงในบานหน้าต่างบุคคลไม่ถ้าคุณปิดใช้งาน หรือไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ ข้อความของแถบข้อมูลจะแสดงในบานหน้าต่างบุคคล

  การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
DWORD: UnmanagedInfobars
ค่าต่างๆ::
1 =นโยบายที่เปิดใช้งานบานหน้าต่างการบุคคลไม่สามารถแสดงพร้อมท์แถบข้อมูลเมื่อต้องการเพิ่มตัวให้บริการเครือข่ายสังคม
0 =นโยบายที่ปิดใช้งาน(Default)บานหน้าต่างการบุคคลแสดงแถบข้อมูลที่แสดงพร้อมท์เพื่อเพิ่มตัวให้บริการเครือข่ายสังคม

หมายเหตุต่อไปนี้เป็นข้อความแถบข้อมูลที่แสดงในบานหน้าต่างของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ โดยนโยบายนี้

เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมเพื่อแสดงรูปถ่ายของส่วนกำหนดค่าและการปรับปรุงกิจกรรมของเพื่อนร่วมงานของคุณใน Outlookคลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเครือข่ายคุณได้รับพร้อมท์กับข้อความนี้เมื่อคุณไม่มีผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมที่กำหนดค่าไว้ในส่วนกำหนดค่า Outlook ของคุณ

 • ระบุช่วงของการซิงโครไนส์ตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

  การตั้งค่านโยบายนี้ควบคุมถี่กิจกรรมที่มีการดึงข้อมูลข้อมูลจะซิงโครไนส์ระหว่าง Outlook กับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่สังคม (เป็นนาที)ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ คุณสามารถระบุช่วงเวลาที่กิจกรรมข้อมูลจะซิงโครไนส์ถ้าคุณปิดใช้งาน หรือคุณไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ ข้อมูลกิจกรรมจะซิงโครไนส์ในช่วงเวลาการเริ่มต้น (60 นาที)

  การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
  DWORD: ActivitySyncInterval
ค่า: จำนวนใด ๆ เต็มระหว่าง 1 ถึง 10080

หมายเหตุกิจกรรมที่มีการดึงข้อมูลให้ตรงกันรวมข้อมูลที่แสดงขึ้น บนแท็บกิจกรรม และ บนแท็บการปรับปรุงสถานะในบานหน้าต่างของบุคคล

 • ตั้งค่าช่วงการซิงโครไนส์ผู้ติดต่อ GAL

    การตั้งค่านโยบายนี้ควบคุมถี่ข้อมูลผู้ติดต่อจะซิงโครไนส์ระหว่าง Outlook และรายการที่อยู่ส่วนกลาง (เป็นนาที) ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ คุณอาจระบุช่วงที่ระบุ (เป็นนาที) ในการซิงโครไนส์ข้อมูลการติดต่อที่ถ้าคุณปิดใช้งาน หรือคุณไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ รายละเอียดผู้ติดต่อจะซิงโครไนส์ในช่วงเวลาการเริ่มต้น (หนึ่งครั้งทุกวันที่ 4 หรือ 5760 นาที)

  การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
DWORD: ContactSyncInterval
ค่า: จำนวนใด ๆ เต็มระหว่าง 1 ถึง 10080

 • กำหนดช่วงการซิงโครไนส์ผู้ติดต่อของเครือข่าย(ไม่มีในต้นแบบ Outlk14.adm)

  การตั้งค่านโยบายนี้ควบคุมถี่ข้อมูลผู้ติดต่อจะซิงโครไนส์ระหว่าง Outlook กับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่สังคม (เป็นนาที)ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ คุณอาจระบุช่วงที่ระบุ (เป็นนาที) ในการซิงโครไนส์ข้อมูลการติดต่อที่ ถ้าคุณปิดใช้งาน หรือคุณไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ รายละเอียดผู้ติดต่อจะซิงโครไนส์ในช่วงเวลาการเริ่มต้น (หนึ่งครั้ง ต่อวัน หรือ 1440 นาที)

  การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
DWORD: NetContactSyncInterval 
ค่า: จำนวนใด ๆ เต็มระหว่าง 1 ถึง 10080

 • การซิงโครไนส์กิจกรรมเครือข่ายบล็อก

  นโยบายนี้การตั้งค่าการช่วยให้คุณบล็อกการซิงโครไนส์กิจกรรมและโปรแกรมปรับปรุงสถานะระหว่าง Outlook กับเครือข่ายสังคมถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ การซิงโครไนส์กิจกรรมของเครือข่ายสังคมถูกบล็อค ถ้าคุณปิดใช้งาน หรือคุณไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ การซิงโครไนส์กิจกรรมของเครือข่ายสังคมจะได้รับอนุญาต

  การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
DWORD: DisableActivityDownload
 ค่าต่างๆ::
1 =นโยบายที่เปิดใช้งานไม่เชื่อมต่อสังคมของ Outlook ไม่ซิงโครไนส์กิจกรรมและสถานะการปรับปรุงจากเครือข่ายสังคม
0 =นโยบายที่ปิดใช้งาน (Default)ตัวเชื่อมต่อ Outlook สังคมซิงโครไนซ์กิจกรรมและสถานะการปรับปรุงจากเครือข่ายสังคม

หมายเหตุตัวดึงข้อมูลการซิงโครไนส์ของกิจกรรมประกอบด้วยข้อมูลที่มีการแสดงบนแท็บกิจกรรมและสถานะการปรับปรุงแท็บในบานหน้าต่างบุคคล

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ที่คาดไว้ในบานหน้าต่างบุคคลเมื่อ DisableActivityDownload = 1


 • ซิงโครไนส์ผู้ติดต่อของเครือข่ายสังคมบล็อก

  นโยบายนี้การตั้งค่าการช่วยให้คุณบล็อกการซิงโครไนส์ผู้ติดต่อระหว่าง Outlook กับเครือข่ายสังคม ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ ซิงโครไนส์ผู้ติดต่อของเครือข่ายสังคมถูกบล็อค ถ้าคุณปิดใช้งาน หรือคุณไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ เครือข่ายสังคมซิงโครไนส์ผู้ติดต่อจะได้รับอนุญาต

  การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้: 

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
DWORD: DisableContactDownload
ค่าต่างๆ::
1 =นโยบายที่เปิดใช้งานไม่เชื่อมต่อสังคมของ Outlook ปรับติดต่อกับผู้ให้บริการของเครือข่ายสังคม
0 =นโยบายที่ปิดใช้งาน(Default)ตัวเชื่อมต่อ Outlook สังคมซิงโครไนซ์การติดต่อกับผู้ให้บริการของเครือข่ายสังคม

เมื่อเครือข่ายสังคมซิงโครไนซ์ข้อมูลที่ติดต่อของเครือข่ายกับ Outlook ผู้ติดต่อของเครือข่ายถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ในการติดต่อท้องถิ่นในกล่องจดหมายของคุณภาพประกอบต่อไปนี้แสดงในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ LinkedIn ที่ถูกสร้างขึ้น โดยค่าเริ่มต้นการซิงโครนัสกับบัญชีผู้ใช้ LinkedInโฟลเดอร์นี้ไม่ถูกสร้างถ้า DisableContactDownload = 1

หมายเหตุการซิงโครไนส์กิจกรรมกับเครือข่ายสังคมยังคงเกิดขึ้นเมื่อ DisableContactDownload = 1ซึ่งจะแสดงในรูปแบบต่อไปนี้ในสถานการณ์สมมตินี้ รูปถ่ายที่ติดต่อจะไม่แสดงในบานหน้าต่างบุคคลได้เนื่องจากรูปถ่ายไม่พร้อมใช้งานเมื่อโฟลเดอร์ผู้ติดต่อภายในเครื่องไม่อยู่ในกล่องจดหมายของคุณ

 • การซิงโครไนซ์รายการที่อยู่ส่วนกลางบล็อก

  การตั้งค่านโยบายนี้ช่วยให้คุณบล็อกการซิงโครไนส์ผู้ติดต่อระหว่าง Outlook และรายการอยู่ส่วนกลาง (GAL)ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ GAL ซิงโครไนส์ผู้ติดต่อถูกบล็อคถ้าคุณปิดใช้งาน หรือคุณไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ GAL ซิงโครไนส์ผู้ติดต่อจะได้รับอนุญาต

  การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
DWORD: DisableContactGALSync
ค่าต่างๆ::
1 =นโยบายที่เปิดใช้งานไม่ OSC ไม่ซิงโครไนส์ Active Directory ข้อมูลกับผู้ติดต่อ (จาก GAL) ถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Contacts ของท่าน
0 =นโยบายที่ปิดใช้งาน(Default)OSC การซิงโครไนซ์ Active Directory ข้อมูลกับผู้ติดต่อ (จาก GAL) ถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Contacts ของท่าน

หมายเหตุแสดงตัวตรวจสอบรายการที่ติดต่อที่ปุ่ม Update แม้กระทั่งเมื่อ DisableContactGALSync = 1คลิกปรับปรุงในรายการที่ติดต่อให้บังคับการซิงโครไนส์ข้อมูล Active Directory ด้วยรายการที่ติดต่อภายใน


 • ป้องกันการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคม

  การตั้งค่านโยบายนี้ช่วยให้คุณสามารถป้องกันการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมในตัวเชื่อมต่อสังคมใน Outlookถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ คุณไม่สามารถกำหนดค่าเครือข่ายสังคมที่บัญชีการใช้การเชื่อมต่อสังคมของ Outlook และบัญชีเครือข่ายสังคมที่มีอยู่ถูกปิดใช้งานถ้าคุณปิดใช้งาน หรือคุณไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมจะได้รับอนุญาต

  การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
DWORD: DisableSocialNetworkConnectivity
ค่าต่างๆ::
1 =นโยบายที่เปิดใช้งานตัวเชื่อมต่อสังคม Outlook ไม่สามารถแสดงตัวให้บริการการทำงานใด ๆ ในกล่องโต้ตอบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคม
0 =นโยบายที่ปิดใช้งาน

(Default) ตัวเชื่อมต่อสังคม Outlook แสดงผู้ให้บริการทั้งหมดที่ติดตั้งในกล่องโต้ตอบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคม

หมายเหตุถ้าคุณกำลังเปิดใช้งาน GAL ซิงโครไนส์ผู้ติดต่อยังคงเกิดขึ้นเมื่อ DisableSocialNetworkConnectivity = 1

แสดงภาพประกอบต่อไปนี้กล่องโต้ตอบของบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคมเมื่อ DisableSocialNetworkConnectivity = 1


 • ไม่ดาวน์โหลดรายละเอียดจาก Active Directory (ไม่พร้อมใช้งานในเท็มเพล Outlk14.adm)

  นโยบายนี้การตั้งค่าตัวควบคุมว่าผู้ติดต่อรายละเอียดของผู้ใช้จะถูกดาวน์โหลดจาก Active Directoryถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ รายละเอียดการติดต่อ (ภาพถ่าย ชื่อ และบริษัท) จะไม่ดาวน์โหลดถ้าคุณปิดใช้งาน หรือคุณไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ รายละเอียดการติดต่อจะดาวน์โหลด และแสดงในบานหน้าต่างของบุคคล

   การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
 DWORD: DownloadDetailsFromAD
ค่าต่างๆ::
0 =นโยบายที่เปิดใช้งานข้อมูลที่แสดงในบานหน้าต่างการบุคคลขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งต้นทางสำหรับรายละเอียดการติดต่อถ้าข้อมูลที่มีอยู่เฉพาะใน Active Directory ข้อมูลที่ไม่มีแสดงในบานหน้าต่างบุคคล
1 =นโยบายที่ปิดใช้งาน (Default)รูปถ่ายติดต่อแสดง OSC ชื่อเรื่องและบริษัทรายละเอียด เมื่อพวกเขาจะพร้อมใช้งาน ในบานหน้าต่างบุคคล

หมายเหตุเมื่อ DownloadDetailsFromAD = 0 ข้อมูลที่แสดงในบานหน้าต่างการบุคคลขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้โพรไฟล์โหมดแคช หรือออนไลน์ และตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลที่ติดต่อ

 • โหมดแคช

  เมื่อคุณอยู่ในโหมดแคชและ DownloadDetailsFromAD = 0 คุณจะดูผู้ติดต่อรายละเอียด (รูปถ่าย ชื่อบริษัท หรือชื่อเรื่อง) หากจะมาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:
  • สมุดที่อยู่แบบออฟไลน์ (OAB)
  • โฟลเดอร์ที่ติดต่อในกล่องจดหมายของคุณ
  • ผู้ติดต่อของเครือข่าย

ถ้ามีการจัดเก็บรายละเอียดการติดต่อเท่านั้นใน Active Directory เช่นรูปถ่าย บานหน้าต่างการบุคคลไม่แสดงรายละเอียดซึ่งสามารถดูได้ในรูปต่อไปนี้ที่รูปถ่ายของผู้ติดต่อมีอยู่เฉพาะใน Active Directory แต่ชื่อบริษัท (Wingtiptoys) และชื่อเรื่อง (Tester) ของตนจาก OAB พร้อมใช้งานอยู่


 • โหมดออนไลน์

เมื่อคุณอยู่ในโหมดออนไลน์และ DownloadDetailsFromAD = 0 คุณจะดูผู้ติดต่อรายละเอียด (รูปถ่าย ชื่อบริษัท หรือชื่อเรื่อง) หากจะมาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

  • โฟลเดอร์ที่ติดต่อในกล่องจดหมายของคุณ
  • ผู้ติดต่อของเครือข่าย

ถ้ามีการจัดเก็บรายละเอียดการติดต่อเท่านั้นใน Active Directory บานหน้าต่างการบุคคลไม่แสดงรายละเอียดการติดต่อ ซึ่งสามารถดูได้ในรูปต่อไปนี้ที่ซึ่งผู้ติดต่อแรกรูปถ่าย ชื่อบริษัท และชื่อเรื่องจะไม่แสดง ในรูปเดียวกันนี้ รายละเอียดผู้ติดต่อที่สองมีอยู่ในโฟลเดอร์ภายในของผู้ติดต่อ เพื่อให้แสดงขึ้นในบานหน้าต่างบุคคลมียืนยันแหล่งที่มาของรายละเอียดการติดต่อถ้าคุณย้ายตัวชี้เหนือรูปถ่ายที่ติดต่อ


 • ไม่อนุญาตการซิงโครไนส์กิจกรรมตามคำขอ

  การตั้งค่านโยบายนี้ช่วยให้คุณสามารถป้องกันการตามคำขอการซิงโครไนส์กิจกรรมข้อมูลระหว่าง Outlook กับเครือข่ายสังคมถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ ให้ตรงกันตามคำขอถูกบล็อคถ้าคุณปิดใช้งาน หรือคุณไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ ให้ตรงกันตามคำขอไม่ได้รับอนุญาต

  การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
DWORD: OnDemandActivitySync
ค่าต่างๆ:: 
 0 =นโยบายที่เปิดใช้งาน ไม่ OSC ไม่ทำบน-demand การเรียกข้อมูลผู้ติดต่อกิจกรรมเมื่อมีเลือกผู้ติดต่อในบานหน้าต่างบุคคล
1 =นโยบายที่ปิดใช้งาน(Default)OSC การดำเนินการตามคำขอการเรียกข้อมูลผู้ติดต่อกิจกรรมเมื่อมีเลือกผู้ติดต่อในบานหน้าต่างบุคคล

หมายเหตุ กิจกรรมตามคำขอการเรียก โดย OSC ใช้ตัวให้บริการเครือข่ายสังคมไปเท่านั้นที่สนับสนุนความสามารถในการ dynamicActivitiesLookup ติดต่อผู้จำหน่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมการตรวจสอบว่า สนับสนุนความสามารถในการ dynamicActivitiesLookup การค้นหากิจกรรมแบบไดนามิกทำให้แน่ใจว่า คุณเห็นกิจกรรมล่าสุดสำหรับผู้ติดต่อในบานหน้าต่างบุคคลเสมอ แต่มันจะเพิ่มจำนวนของการเรียกจากผู้ให้บริการเครือข่ายสังคม 

 • บล็อกผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมที่เฉพาะเจาะจง

  การตั้งค่านโยบายนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุรายการของผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมที่จะไม่สามารถโหลด ด้วยการเชื่อมต่อสังคมของ Outlookถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมที่เพิ่มลงในรายการจะไม่สามารถโหลด ด้วยการเชื่อมต่อสังคมของ Outlookรายการนี้อัฒภาค () ที่จะกำหนดเขตถ้าคุณปิดใช้งาน หรือคุณไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ ตัวเชื่อมต่อสังคม Outlook สามารถโหลดตัวให้บริการใด ๆ ที่ติดตั้ง

  การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
สตริงที่: DisabledProvidersList
ค่า: รายชื่อของผู้ให้บริการติดตั้งไว้ในขณะนี้ (รายการการปัจจุบันของผู้ให้บริการที่คุณสามารถระบุให้ไว้ด้านล่างอัฒภาคกำหนดเขตโปรดดูผู้ขายของผู้ให้บริการเชื่อมต่อสังคมถ้าไม่มีการรวมไว้ในรายการด้านล่าง)

SharePoint: OscAddin.SharePointProvider
LinkedIn: LinkedInSocialConnector.LinkedInSocialProvider
MySpace: MySpace.OSC

หมายเหตุ

ถ้าค่าสตริง DisabledProvidersList อยู่ แต่ว่างเปล่า ผู้ให้บริการทั้งหมดที่ติดตั้งจะแสดงขึ้นใน OSC

ผู้ให้บริการ SharePoint สำหรับ OSC ไม่พร้อมใช้งาน ใน Outlook 2003 หรือ ใน Outlook 2007 

 • ระบุรายการของผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมโหลด

  การตั้งค่านโยบายนี้กำหนดรายชื่อของผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมที่โหลด โดยการเชื่อมต่อสังคมของ Outlookถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ คุณอาจใส่รายชื่อของผู้ให้บริการ progIDs ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมที่โหลด โดยการเชื่อมต่อสังคมของ Outlookรายการนี้ถูกอัฒภาคที่กำหนดเขตถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ ให้เฉพาะเครือข่ายสังคมบริการที่อยู่ในรายการนี้จะถูกโหลด โดยการเชื่อมต่อสังคมของ Outlookผู้มีอื่นเครือข่ายสังคมให้จะถูกโหลดถ้าคุณปิดใช้งาน หรือคุณไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ ตัวเชื่อมต่อสังคม Outlook สามารถโหลดผู้ที่ติดตั้งให้ ยกเว้นส่วนที่ระบุไว้ภายใต้ DisabledProvidersList

  การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้ (โปรดสังเกตมีค่าที่สอง):

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
DWORD: ProviderSecurityMode
ค่าต่างๆ::
1 =นโยบายที่เปิดใช้งานOSC โหลดรายชื่อของผู้ให้บริการที่ระบุในค่าสายอักขระ TrustedProvidersList (ดูด้านล่าง) เท่านั้น
0 =นโยบายที่ปิดใช้งาน(Default)OSC โหลดตัวให้บริการการติดตั้งทั้งหมดยกเว้นส่วนที่แสดงอยู่ในค่าสายอักขระ DisabledProvidersList

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
สตริงที่: TrustedProvidersList
ค่าต่างๆ::

การกำหนดเขตอัฒภาครายชื่อของผู้ให้บริการติดตั้งไว้ในขณะนี้ (รายการการปัจจุบันของผู้ให้บริการที่คุณสามารถระบุให้ไว้ด้านล่างนี้ โปรดดูผู้ขายของผู้ให้บริการเชื่อมต่อสังคมถ้าไม่มีการรวมไว้ในรายการด้านล่าง)

SharePoint: OscAddin.SharePointProvider
LinkedIn: LinkedInSocialConnector.LinkedInSocialProvider
MySpace: MySpace.OSC

หมายเหตุ

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ตั้งค่า ProviderSecurityMode = 1 ถ้าคุณต้องการให้ OSC โหลดตัวให้บริการที่ระบุไว้ภายใต้ TrustedProvidersList เท่า นั้น

ผู้ให้บริการ SharePoint สำหรับ OSC ไม่พร้อมใช้งาน ใน Outlook 2003 หรือ ใน Outlook 2007

 • ไม่สามารถแสดงรูปถ่ายที่ติดต่อ(ไม่มีในต้นแบบ Outlk14.adm)

  การตั้งค่านโยบายนี้ควบคุมการแสดงรูปถ่ายในบานหน้าต่างบุคคลถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ รูปถ่ายจะไม่แสดงในบานหน้าต่างบุคคล มีผลหากคุณใช้ Outlook 2010 นโยบายนี้ยังต่อการแสดงรูปถ่ายที่ติดต่อในส่วนหัวของข้อความอีเมลและบัตรผู้ติดต่อของ Outlook รูปถ่ายติดต่อในบานหน้าต่างบุคคลอาจมาจาก Active Directory หรือกรายการในโฟลเดอร์ Contacts ของท่านถ้าคุณปิดใช้งาน หรือคุณไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ รูปถ่ายจะแสดงในบานหน้าต่างบุคคลถ้าพร้อมใช้งานสำหรับผู้ติดต่อ

  การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Common
DWORD: TurnOffPhotograph
ค่าต่างๆ::
 1 =นโยบายที่เปิดใช้งานไม่มีการแสดงผลรูปถ่ายที่ติดต่อในบานหน้าต่างบุคคลถ้าคุณใช้ Outlook 2010 พวกเขายังไม่แสดงในส่วนหัวของข้อความอีเมลและบัตรผู้ติดต่อของ Outlook
0 = (ค่าเริ่มต้น) นโยบายที่ปิดใช้งาน ตัวเชื่อมต่อสังคม Outlook แสดงรูปถ่ายที่ติดต่อในบานหน้าต่างของบุคคล

หมายเหตุดูที่เส้นทางคีย์รีจิสทรีสำหรับนโยบายนี้อย่างระมัดระวังการตั้งค่านโยบายที่เฉพาะสำหรับ OSC ภายใต้เส้นทาง \Office\14.0 ได้ถึงแม้ว่าเส้นทางการนโยบายนี้อยู่ภายใต้คีย์ \14.0 มันทำงาน สำหรับ Outlook 2003 สำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2010

โดยค่าเริ่มต้นใน Outlook 2010 เมื่อทำยุบบานหน้าต่างการบุคคล ส่วนหัวของข้อความแสดงรูปถ่ายที่ติดต่อ เมื่อพวกเขาจะพร้อมใช้งานและ โดยค่าเริ่มต้นใน Outlook 2010 หากขยายบานหน้าต่างการบุคคล รูปถ่ายที่ติดต่อจะปรากฏในบานหน้าต่างการบุคคลเท่านั้นเมื่อ TurnOffPhotograph = 1 ผู้ติดต่อที่ไม่แสดงใช้รูปถ่าย ตามที่แสดงในรูปแบบตัวเลขต่อไปนี้

เมื่อ TurnOffPhotograph = 1 ผู้ติดต่อรูปถ่ายจะยังไม่ถูกแสดง ใน บัตรผู้ติดต่อ 2010 Outlook หรือ ใน กล่องโต้ตอบสมุด 2010 รายชื่อ Outlook ตามที่แสดงในรูปแบบตัวเลขต่อไปนี้โปรดทราบว่า Outlook 2003 และ Outlook 2007 ไม่มีบัตรผู้ติดต่อเช่นแสดงอยู่ด้านล่าง และรุ่นของ Outlook เหล่านี้ยังไม่แสดงรูปถ่ายในกล่องโต้ตอบสมุดรายชื่อ • หมายเลขสูงสุดของรายการที่แสดงในบานหน้าต่างของบุคคล(ไม่มีในต้นแบบ Outlk14.adm)

นโยบายนี้ควบคุมจำนวนของสินค้าที่แสดงในบานหน้าต่างของบุคคลหมายเลขเริ่มต้นคือ สินค้า 100ถ้าคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ คุณอาจระบุค่าที่แตกต่างกันสำหรับหมายเลขสูงสุดของรายการที่แสดงในบานหน้าต่างของบุคคลถ้าคุณปิดใช้งาน หรือคุณไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ มีใช้ค่าเริ่มต้นของสินค้าที่ 100 ด้วยการเชื่อมต่อสังคมของ Outlook

การตั้งค่านโยบายนี้ถูกควบคุม โดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
DWORD: MaxWDSSearchResults
ค่าต่างๆ::

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2020103 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
kbmt KB2020103 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2020103

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com