Straipsnio ID: 2020599 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

Keli? ?Windows Internet Explorer? versij? arba ?Windows Internet Explorer? dali? naudojimas viename sistemos ?Windows? egzemplioriuje yra nelicencijuotas ir n?ra palaikomas. ?Microsoft? tikrai nerekomenduoja naudoti kokio nors sprendimo ar tarnybos (saugomos serveriuose arba esan?ios vietiniame kompiuteryje), kuria i? naujo sukuriami vykdom?j? ?Internet Explorer? komponent? arba j? komponent? dali? paketai sudarant atskir? diegim?. Bet kokie bandymai i? naujo sukurti ?Windows? paketus ir i? ?i? paket? naudoti kelias ?Internet Explorer? versijas viename sistemos ?Windows? egzemplioriuje lems konfig?racij?, kurios nepalaiko ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnybos.

?iame prane?ime pateikiami sprendimai, kuriais bandoma sukurti virtualizacij? programos lygmeniu, kad b?t? galima naudoti kelias i? naujo supakuotas ?Windows Internet Explorer? versijas viename operacin?s sistemos egzemplioriuje.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Microsoft? palaiko sprendimus, kuriais suteikiama galimyb? virtualizuoti keli? ?Windows Internet Explorer? versij? naudojim? atskirose operacin?se sistemose. Vadinasi, vienoje operacin?je sistemoje palaikomas tik vienas ?Windows Internet Explorer? egzempliorius.

?Microsoft? si?lo pasinaudoti ger?ja praktika, rekomendacijomis ir priemon?mis, kad klientams b?t? lengviau ?Windows Internet Explorer 6? pakeisti ?Windows Internet Explorer 8?.Nor?dami su?inoti daugiau, apsilankykite ?iose ?Microsoft? svetain?se:

?Internet Explorer? virtualizavimo sprendimai

?Internet Explorer 6? pakeitimas ?Internet Explorer 8? (?Virtual Round Table?)

Program? suderinamumo problem? pradedant naudoti ?Internet Explorer 8? sprendimas (IT specialistams)

Program? suderinamumo problem? pradedant naudoti ?Internet Explorer 8? sprendimas (IT program? k?r?jams)

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2020599 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. baland?io 14 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP-1
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Internet Explorer 8
  • Windows Internet Explorer 9
Rakta?od?iai: 
KB2020599

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com