การตั้งค่าคอนฟิกการเปลี่ยนเส้นทางในการบันทึกเสียงใน Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2020918
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์บันทึกเสียงของคุณไปยังเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล โดยใช้คุณลักษณะการเปลี่ยนเส้นทางการบันทึกเสียงและการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

หมายเหตุ ไม่มีคุณลักษณะการเปลี่ยนเส้นทางในการบันทึกเสียงใน Windows Professional edition

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า Windows Server 2008 R2 เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทางเป็นสัญญาณเสียง ไปเว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd759231.aspx

การกำหนดค่าเดียวกันนี้อาจจะมีประโยชน์ในสถานการณ์สมมติ VDI ที่คุณเชื่อมต่อกับเดสก์ท็อปของ Windows 7 ที่ virtualized

ใน Windows 7 เสียงอนุญาตให้บันทึกนโยบายการเปลี่ยนเส้นทางไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานการอนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางในการบันทึกเสียง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณตั้งค่านโยบายปิดใช้งานตัวเปลี่ยนเส้นทางในการบันทึกเสียงถูกปิดใช้งาน

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้สามารถปิดใช้งานคุณลักษณะการเปลี่ยนเส้นทางในการบันทึกเสียง:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

fDisableAudioCapture REG_DWORD 0 | 1

ถ้ามีการตั้งค่าคีย์ย่อยของนโยบายหรือรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อประยะไกลของ Windows 7 เมื่อต้องการปิดการใช้งานการเปลี่ยนเส้นทางการบันทึกเสียงไม่พร้อมใช้งาน

ใน Windows 7 Edition องค์กร subey รีจิสทรีนี้ถูกกำหนดเป็น 1 โดยค่าเริ่มต้น ดังนั้น การเปลี่ยนเส้นทางการบันทึกเสียงไม่พร้อมใช้งาน

ในกรณีนี้ ก็จะไม่ช่วยเพื่อตั้งค่านโยบายการเปิดใช้งาน แทน คุณต้องตั้งค่าคีย์ย่อยเป็น0

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2020918 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 ธันวาคม 2555 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbmt KB2020918 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2020918

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com