Изгледът на диаграма на Гант или изгледът на използването се отпечатват на твърде много страници в Project

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 202164 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

СИМПТОМИ

Възможно е при печат или визуализация на печата в Microsoft Project на изглед на диаграма на Гант или изглед на използването, лентите на задачите или колоните с данни да се отпечатат на повече страници от необходимото или да видите допълнителен индикатор на времевия период под края на проекта.

ЗАОБИКАЛЯНЕ

За да избегнете тази ситуация, използвайте някой от следните методи.

Метод 1: Ръчно нагласяне на индикатора на времевия период

Ако е избрана опцията Fit Timescale to End of Page (Побирай индикатора на времевия период до края на страницата), изключете я и ръчно променете индикатора на времевия период. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. В менюто File (Файл) щракнете върху Page Setup (Настройка на страниците).
 2. Щракнете върху раздела View (Изглед).
 3. Щракнете, за да изчистите отметката от квадратчето Fit timescale to end of page (Побирай индикатора на времевия период до края на страницата).
 4. Щракнете върху Print Preview (Визуализация на печата). Ако не получите желания резултат, продължете със следващата стъпка.
 5. Щракнете върху Close (Затвори) на лентата с инструменти във визуализацията на печата.
 6. В менюто Format (Формат) изберете Timescale (Индикатор на времевия период).
 7. В полето Enlarge (Увеличение) намалете процента, за да намалите ширината на индикатора на времевия период. Увеличете процента, за да увеличите ширината на индикатора на времевия период.
 8. Щракнете върху OK.

Метод 2: Побиране на индикатора на времевия период до края на страницата

Опцията Fit Timescale to End of Page (Побирай индикатора на времевия период до края на страницата) увеличава или намалява ширината на индикатора на времевия период, така че да съвпадне с края на страницата. Това предотвратява отпечатването на страницата с ленти или данни само на малка част от страниците, което води до наличието на празен индикатор на времевия период под последната лента или колона с данни.

За да включите опцията Fit Timescale to End of Page (Побирай индикатора на времевия период до края на страницата), изпълнете следните стъпки:
 1. В менюто File (Файл) щракнете върху Page Setup (Настройка на страниците).
 2. Щракнете върху раздела View (Изглед).
 3. Щракнете, за да отметнете квадратчето Fit Timescale to End of Page (Побирай индикатора на времевия период до края на страницата).
 4. Щракнете върху OK.

Метод 3: Мащабиране на целия проект

Ако искате да мащабирате целия проект (а не само частта с индикатора на времевия период като в метод 1), мащабирайте целия проект, така че да се побере в желания брой страници. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. В менюто File (Файл) щракнете върху Page Setup (Настройка на страниците).
 2. Щракнете върху раздела Page (Страница).
 3. Изберете опцията за мащабиране, която желаете да използвате.
 4. Отпечатайте проекта си.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато мащабирате вашия проект за отпечатване, данните от проекта се мащабират пропорционално по височина и ширина.

Свойства

ID на статията: 202164 - Последна рецензия: 18 септември 2011 г. - Редакция: 3.0
ВАЖИ ЗА:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
Ключови думи: 
kbbug kbpending kbprint KB202164

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com