Pogreška prilikom pokretanja programa Outlook: "Cannot start Microsoft Office Outlook. Cannot open the Outlook window." (Nije moguće pokrenuti Microsoft Office Outlook. Nije moguće otvoriti prozor programa Outlook.)

Prijevod članka Prijevod članka
ID članka: 2022778 - Pregledajte proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
Proširi sve | Sažmi sve

SIMPTOMI

Kada pokrenete Outlook 2007, primate sljedeću poruku o pogrešci:

Cannot start Microsoft Office Outlook. Cannot open the Outlook window. (Nije moguće pokrenuti Microsoft Office Outlook. Nije moguće otvoriti prozor programa Outlook.)

UZROK

Taj se problem može pojaviti kada se ošteti datoteka koja sadrži postavke navigacijskog okna. Ta se datoteka naziva nazivprofila.xml, pri čemu je nazivprofila naziv profila za Outlook. Ta se datoteka pohranjuje u sljedeću mapu:

 • Windows XP

  C:\Documents and Settings\korisničkoime\Application Data\Microsoft\Outlook
 • Windows Vista, Windows 7

  C:\Users\korisničkoime\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Dobar pokazatelj da je ta datoteka oštećena jest njezina veličina od 0 kB.

RJEŠENJE

Da biste automatski riješili taj problem, prijeđite na odjeljak "Popravite mi to". Ako sami želite riješiti taj problem, prijeđite na odjeljak "Popravit ću to sam".

Popravite mi to

Da biste problem riješili automatski, kliknite vezu Fix this problem (Popravi taj problem). Zatim u dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a potom slijedite korake u tom čarobnjaku.


Popravi taj problem
Microsoftov popravak 50511Napomena Čarobnjak je možda samo na engleskom jeziku. No automatsko popravljanje funkcionira i u verzijama sustava Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako trenutno ne koristite računalo na kojemu se pojavljuje problem, automatski popravak spremite na izbrisivi memorijski pogon ili na CD da biste ga mogli pokrenuti na računalu na kojemu se problem pojavljuje.

Popravit ću to sam

Da biste riješili taj problem, slijedite ove korake.

 1. Na izborniku Start kliknite Run (Pokreni).
 2. U dijaloški okvir Run (Pokreni) upišite sljedeću naredbu:

  Outlook.exe /resetnavpane

  Napomena:
  između "Outlook.exe" i "/resetnavpane"
  nalazi se razmak
 3. Kliknite OK (U redu).

Napomena Ako koristite sustav Windows Vista ili Windows 7, u izborniku Start možda nećete vidjeti mogućnost Run (Pokreni). U tom slučaju slijedite ove korake da biste pronašli mogućnost Run (Pokreni).

 1. Na izborniku Start kliknite All Programs (Svi programi).
 2. Kliknite Accessories (Pomagala).
 3. Kliknite Run (Pokreni).

DODATNE INFORMACIJE

Ako je veličina datoteke nazivprofila.xml 0 kB, instalirajte sljedeći paket s hitnim popravkom da Outlook ne bi prikazivao poruku o pogrešci opisanoj u odjeljku "Simptomi":

983316 Opis paketa s hitnim popravkom za Office Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): 29. lipanj 2010.

Slijedite ove korake da biste utvrdili naziv svog profila za Outlook.

 • Windows XP
 1. Otvorite upravljačku ploču.
 2. Prebacite se na Classic View (Klasični prikaz).
 3. Dvokliknite Mail (Pošta).
 4. Kliknite Show Profiles (Pokaži profile).
 5. Pogledajte naziv profila za Outlook na kartici General (Općenito).
 6. Ako na kartici General (Općenito) vidite više od jednog profila, zadani je profil naveden na padajućoj kontroli u odjeljku When starting Microsoft Office Outlook, use this profile (Prilikom pokretanja Microsoft Office Outlooka koristi ovaj profil).
 7. Kliknite OK (U redu) da biste zatvorili dijaloški okvir Mail (Pošta) upravljačke ploče.
 • Windows Vista, Windows 7
 1. Otvorite upravljačku ploču.
 2. U okvir Search Control Panel (Pretražuj Upravljačku ploču) upišite Mail (Pošta).
 3. Kliknite Mail (Pošta).
 4. Kliknite Show Profiles (Pokaži profile).
 5. Pogledajte naziv profila za Outlook na kartici General (Općenito).
 6. Ako na kartici General (Općenito) vidite više od jednog profila, zadani je profil naveden na padajućoj kontroli u odjeljku When starting Microsoft Office Outlook, use this profile (Prilikom pokretanja Microsoft Office Outlooka koristi ovaj profil).
 7. Kliknite OK (U redu) da biste zatvorili dijaloški okvir Mail (Pošta) upravljačke ploče.

Svojstva

ID članka: 2022778 - Posljednja izmjena: 9. svibnja 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Outlook 2007
Ključne riječi: 
kbfixme,kbmsifixme KB2022778

Pošaljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com