ข้อผิดพลาด: "ล้มเหลวในการลบคอลัมน์" เมื่อคุณพยายามที่จะลบคอลัมน์ในหน้าต่าง PowerPivot

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2023455 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • ในหน้าต่าง Microsoft PowerPivot คุณสามารถนำชุดของตารางที่เกี่ยวข้องได้จากฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
 • คุณสร้างคอลัมน์จากการคำนวณที่ยึดตามคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ในระหว่างหลักสูตรการทำงานกับข้อมูล คุณลบคอลัมน์ที่คำนวณได้ และคุณเพิ่มโปรแกรมดังกล่าวอีกครั้ง

ในสถานการณ์สมมตินี้ หากคุณพยายามลบคอลัมน์ ที่คอลัมน์ที่คำนวณได้จะขึ้นอยู่กับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตาราง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:  

ไม่สามารถลบคอลัมน์

เมื่อคุณคลิกปุ่มรายละเอียด คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

============================
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด:
============================
ดัชนีอยู่นอกช่วง (ควรจะใหญ่ขึ้น หรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่าจำนวน)
ชื่อพารามิเตอร์: ดัชนี
ค่าที่แท้จริง% 1
----------------------------
ไม่สามารถลบคอลัมน์
============================
Call stack:
============================
ที่ Microsoft.AnalysisServices.ModelComponentCollection.get_Item (Int32 ดัชนี)
ที่ Microsoft.AnalysisServices.CubeAttribute.BeforeRemove (บูลีนล้างข้อมูล)
ที่ Microsoft.AnalysisServices.ModelComponentCollection.RemoveAt (ดัชนี Int32 การล้างข้อมูลบูลีน)
ที่ Microsoft.AnalysisServices.DimensionAttribute.BeforeRemove (บูลีนล้างข้อมูล)
ที่ Microsoft.AnalysisServices.ModelComponentCollection.RemoveAt (ดัชนี Int32 การล้างข้อมูลบูลีน)
ที่ Microsoft.AnalysisServices.Modeler.Storage.DataModelingColumnCollection.Remove (รายการในรายการ ` 1)
----------------------------
ที่ Microsoft.AnalysisServices.Modeler.Storage.DataModelingColumnCollection.Remove (รายการในรายการ ` 1)
ที่ Microsoft.AnalysisServices.Modeler.Storage.DataModelingView.RemoveColumns (รายการในรายการ ` 1)
ที่ Microsoft.AnalysisServices.Modeler.Controls.TableWidgetGridControl.DeleteColumns (columnsToRemove รายการ ` 1)
============================

สาเหตุ

สถานะ: Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ใน "นำไปใช้กับ" ส่วน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เป็นการชั่วคราว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. หลังจากที่คุณลบคอลัมน์คีย์ที่คำนวณได้ บันทึก และปิดสมุดงาน
 2. เปิดสมุดงาน

ขณะนี้ คุณสามารถลบคอลัมน์ที่จำเป็น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทบทวนเกิด:
 1. เริ่มการทำงานของ Microsoft Excel และสลับไปยังหน้าต่าง PowerPivot
 2. ใช้ตัวเลือกเมนูริบบิ้นจากฐานข้อมูลที่จะนำเข้า DimCustomer และตารางที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล AdventureWorksDW2008R2
 3. สร้างคอลัมน์จากการคำนวณที่เรียกว่า "calCustomer" ในตาราง FactInternetSales และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอลัมน์จากการคำนวณ = [CustomerKey]
 4. ลบแล้ว เพิ่มคอลัมน์ calCustomer อีกครั้ง
 5. กำลังพยายามลบคอลัมน์ CustomerKey ในตาราง FactInternetSales
 6. คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ใน “ อาการ ” ส่วน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2023455 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbmt KB2023455 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2023455

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com