รายการหายไปจากกล่องจดหมายของคุณเมื่อคุณใช้ Outlook เพื่อเชื่อมต่อกับ Exchange Online

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2024309 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นอะไร ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณใช้ Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010 หรือ Microsoft Outlook 2013 เพื่อเชื่อมต่อ Microsoft Exchange Online ใน Microsoft Office 365 คุณจะสังเกตเห็นว่าบางข้อความหายไปจากกล่องจดหมาย

โดยทั่วไปแล้ว ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขต่อไปนี้ตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไปเป็นจริง:
 • ข้อความถูกลบออกไป
 • ข้อความถูกเก็บถาวร
 • มีการตั้งค่าให้ Outlook ใช้มุมมองแบบกำหนดเองซึ่งอาจจะกำลังกรองข้อความที่หายไป
 • ไม่ได้ซิงโครไนซ์รายการที่หายไปกับโพรไฟล์ Outlook ของคุณ

โซลูชัน

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: การค้นหารายการที่หายไป

ค้นหา Outlook สำหรับรายการที่หายไป

เปิด Outlook และจากนั้นใช้คุณลักษณะการค้นหา Outlook เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งดังต่อไปนี้สำหรับรายการที่ลบทิ้งแล้วโดยการดำเนินการด้วยตนเอง:

 • กล่องขาเข้า
 • รายการที่ถูกลบ
 • โฟลเดอร์ที่มีข้อความอยู่ก่อนหน้านี้
 • โฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง
 • การค้นหาระดับกล่องจดหมาย
ค้นหา Outlook Web App สำหรับรายการที่หายไป
 1. เข้าสู่ลูก(พอร์ทัล Office 365http://portal.microsoftonline.com).
 2. คลิก Outlook.
 3. ค้นหารายการที่ขาดหายไปโดยใช้แถบค้นหาที่อยู่ตรงกลางหน้า

วิธีที่ 2: เพิ่มจำนวนจดหมายจะถูกเก็บไว้ในเครื่อง

Outlook 2013 ช่วยให้ผู้ใช้กำหนดจำนวนข้อมูลที่พวกเขาต้องการเก็บไว้ในเครื่องได้ คุณสามารถเพิ่มจำนวนข้อมูลที่คุณกำลังจัดเก็บในโฟลเดอร์แบบออฟไลน์แฟ้ม (OST) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนจำนวนจดหมายการเก็บไว้แบบออฟไลน์ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
การเปลี่ยนแปลงจำนวนจดหมายที่จะจัดเก็บแบบออฟไลน์

วิธีที่ 3: กู้คืนข้อความที่ถูกลบ

กู้คืนข้อความที่ถูกลบออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ
 1. ใน Outlook คลิกโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยข้อความที่หายไป เช่น โฟลเดอร์กล่องขาเข้า โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ หรือโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีข้อความอยู่ก่อนหน้านี้
 2. ในการ โฟลเดอร์ แท็บ ในการ ล้างข้อมูล จัดกลุ่ม คลิก การกู้คืนรายการที่ถูกลบ.
 3. ในการ การกู้คืนรายการที่ถูกลบ กล่องโต้ตอบ การ เลือกไม่พบข้อความจากรายการ แล้ว คลิก การกู้คืนรายการที่เลือก ปุ่ม
กู้คืนข้อความหลังจากลบถาวรแล้วหรือเมื่อโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบนั้นว่างเปล่า
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้การดำเนินการกู้คืนรายการที่ถูกลบ คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ขยายคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options

  หมายเหตุ ถ้าไม่มีส่วนของคีย์ย่อยรีจิสทรีนี้ คุณต้องสร้างขึ้นด้วยตนเอง
 3. คลิกขวา ตัวเลือกชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 4. ชนิด DumpsterAlwaysOnแล้ว กด Enter เพื่อตั้งชื่อค่าใหม่
 5. คลิกสองครั้ง DumpsterAlwaysOn.
 6. ชนิด 1 ในการ ข้อมูลค่า กล่อง คลิก เลขฐานสิบ ในการ ฐาน พื้นที่ จากนั้นคลิกแท็บ ตกลง.
 7. ออกจาก Registry Editor
 8. เริ่มระบบ Outlook ใหม่
 9. เลือกข้อความถูกลบโฟลเดอร์ หรือเลือกโฟลเดอร์ที่ข้อความที่อยู่ก่อนหน้าข้อความหายไป
 10. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใน Outlook 2007: ในตัว เครื่องมือ เมนู คลิก การกู้คืนรายการที่ถูกลบ.
  • ใน 2010 Outlook: ในการ โฟลเดอร์ แท็บ ในการ ล้างข้อมูล จัดกลุ่ม คลิก การกู้คืนรายการที่ถูกลบ.
 11. ในกล่องโต้ตอบการกู้คืนรายการที่ถูกลบ เลือกข้อความขาดหายไปจากรายการ และจากนั้น คลิกการกู้คืนรายการที่เลือก.

วิธีที่ 4: ค้นหาโฟลเดอร์ที่เก็บถาวร

คุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติสามารถตั้งค่าได้ใน Outlook เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูลจดหมาย กฎเหล่านี้สามารถใช้ในการย้ายข้อความได้โดยอัตโนมัติเพื่อแยกโฟลเดอร์ภายในเครื่อง คุณสามารถค้นหาโฟลเดอร์ที่เก็บถาวร ปิดใช้งานการเก็บถาวร และย้ายข้อมูลกลับไปยังแฟ้ม OST หลักได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติ ให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
830119 คำอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติใน Outlook

วิธีที่ 5: ลบมุมมองกำหนดเองหรือตัวกรองใน Outlook

เข้าสู่ระบบกล่องจดหมาย Exchange Online ของคุณโดยใช้ Outlook Web App ถ้าคุณสามารถดูข้อความใน Outlook Web App ได้ Outlook อาจจะกำลังใช้มุมมองและตัวกรองแบบกำหนดเอง เมื่อต้องการเอาตัวกรองออก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Outlook 2007 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก มุมมองเลือก มุมมองปัจจุบันแล้ว คลิก กำหนดมุมมองปัจจุบันเอง.
  2. ในการ กำหนดมุมมองปัจจุบันเอง กล่องโต้ตอบ คลิก ตัวกรอง.
  3. ในการ ตัวกรอง กล่องโต้ตอบ คลิก ล้างทั้งหมด เมื่อต้องการเอาตัวกรองปัจจุบัน และจากนั้น คลิก ตกลง.
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Outlook 2013 หรือ Outlook 2010 คลิกมุมมอง แท็บ และจากนั้นในการ มุมมองปัจจุบัน จัดกลุ่ม คลิก การตั้งค่าใหม่.

วิธีที่ 6: ตรวจสอบว่ามีการนำนโยบายการเก็บข้อมูลไปใช้ใน Outlook หรือไม่

นโยบายการเก็บข้อมูลสามารถนำไปใช้ได้โดยผู้ดูแลระบบ Exchange Online ข้ามองค์กร หรือนโยบายดังกล่าวอาจจะใช้โดยผู้ใช้ใน Outlook 2010 เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการใช้นโยบายการเก็บข้อมูลใน Outlook หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด Outlook คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ข้อความที่ควรมีการจัดส่ง และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 2. คลิก นโยบาย แท็บ
 3. ในการ นโยบายสำหรับโฟลเดอร์ กล่อง โปรดสังเกตว่า ตัวเลือกที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ ใช้นโยบายสำหรับโฟลเดอร์หลัก.
เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการกำหนดนโยบายการเก็บข้อมูลหรือไม่ ให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับโฟลเดอร์หลักทั้งหมดในเส้นทาง ถ้ามีการกำหนดนโยบายไว้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange Online เพื่อนำนโยบายนี้ออกในกรณีที่จำเป็น

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2024309 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 พฤษภาคม 2556 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2024309 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2024309

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com