สินค้าที่จะถูกลบออกจากกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันไปยังโฟลเดอร์ไม่ถูกต้องใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 202517 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งผลิตภัณฑ์ Microsoft Outlook ระบุไว้ในตอนต้นของบทความนี้ คุณลบรายการออกจากโฟลเดอร์กล่องจดหมายของผู้ใช้อื่นที่คุณมีสิทธิ์ในการลบ และรายการถูกลบไปไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณแทนที่ของเจ้าของกล่องจดหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Outlook แสดงการตั้งค่ารีจิสทรีของ Windows เมื่อต้องการสลับรายการปลายทาง ofdeleted ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของเจ้าของกล่องจดหมาย

เมื่อต้องการสลับไปยังปลายทางของรายการที่ถูกลบ

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการให้เราสลับปลายทางสำหรับรายการที่ถูกลบของคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการสลับไปยังปลายทางสำหรับลบ รายการด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องการสลับไปยังปลายทางสำหรับรายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
ร้านค้าลบรายการในโฟลเดอร์ของคุณ
Microsoft แก้ไข 50782
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
ร้านค้าลบรายการในโฟลเดอร์ของเจ้าของกล่องจดหมาย
Microsoft แก้ไข 50783
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2


หมายเหตุ
 • Fix it โซลูชันจะไม่ทำงานถ้ามีการใช้DelegateWasteBasketStyleโดยใช้นโยบายกลุ่ม
 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้เป็นผู้รับมอบสิทธิ์มีน้อยเขียนระดับสิทธิ์สิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของเจ้าของจดหมายเมื่อคุณเรียกใช้โซลูชันFix itที่สอง
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007 หรือ Outlook 2010 คลิกจบการทำงานบนเมนูแฟ้ม

  ใน Outlook 2000 คลิกจบการทำงานและออกจากระบบบนเมนูแฟ้ม
 2. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 3. ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 4. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ที่เหมาะสมสำหรับ Outlook รุ่นของคุณ
  • สำหรับ Outlook 2010

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\General
  • สำหรับ Outlook 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\General
  • สำหรับ Outlook 2003
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\General
  • สำหรับ Outlook 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Options\General
  • สำหรับ Outlook 2000:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Options\General
 5. คลิกขวาค่าDelegateWastebasketStyleและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน

  ถ้าไม่มีคีย์ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้าง:
  1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ทั่วไปในเส้นทางกำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 4 ในส่วน "เมื่อต้องการสลับไปปลายทางของรายการที่ถูกลบ" ก่อนหน้าในบทความนี้
  2. ชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกDWORD Value
  3. ชนิด DelegateWastebasketStyleแล้ว กด ENTER
 6. เปลี่ยนค่าข้อมูลในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้:
  • 8 =สินค้าของร้านค้าที่ถูกลบในโฟลเดอร์ของคุณ
  • 4 =สินค้าของร้านค้าที่ถูกลบในโฟลเดอร์ของเจ้าของกล่องจดหมาย
  หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้เป็นผู้รับมอบสิทธิ์มีน้อยเขียนระดับสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของกล่องจดหมายของเจ้าของ ถ้าผู้รับมอบสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เหล่านี้ และตัวเลือกรีจิสทรีนี้ถูกตั้งค่าเป็น4แล้วรายการถูกลบอย่างถาวร หรือผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดสองต่อไปนี้:
  ไม่สามารถลบรายการ จะถูกย้าย หรือถูกลบไปแล้ว หรือการเข้าถึงถูกปฏิเสธ
  หรือ
  ปฏิบัติการล้มเหลว

  หมายเหตุ ใน Outlook 2007 หรือ Outlook 2010 ผู้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดสองต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้า DelegateWastebasketStyle = 4 และไม่มีผู้รับมอบสิทธิ์สร้างสิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบในกล่องจดหมายของเจ้าของอย่างน้อย
  ไม่สามารถลบบางรายการ จะถูกย้าย หรือถูกลบไปแล้ว หรือการเข้าถึงถูกปฏิเสธ

  หรือ

  ไม่สามารถทำการลบ สินค้าอาจถูกลบ หรือย้าย
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 8. เริ่มระบบ Outlook ใหม่

กำหนดว่าถ้า DelegateWasteBasketStyle ได้ถูกใช้โดยใช้นโยบายกลุ่ม

หากค่ารีจิสทรีข้างต้นจะไม่มีผล ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่อาจมีใช้การตั้งค่าโดยใช้นโยบายกลุ่ม ค่ารีจิสทรีนโยบายกลุ่มแทนที่ถูกกำหนดค่าในส่วนการตั้งค่าผู้ใช้ของรีจิสทรี

การตั้งค่าผู้ใช้ office อยู่ในเส้นทางคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office

ตั้งค่านโยบายกลุ่มของ office จะอยู่ในเส้นทางคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office


ถ้าคุณพบว่าค่าDelegateWasteBasketStyleที่มีอยู่ใน HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\xx.คีย์x\Outlook\Options\General ย่อย (xx.x คือ หมายเลขรุ่นของ Office ตามที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้), เป็นไปได้เนื่องจากมีใช้นโยบายกลุ่มในองค์กรของคุณ การทบทวนนโยบายกลุ่มที่ใช้กับบัญชีผู้ใช้หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ขณะนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของ officeหมายเลขรุ่น
201014.0
200712.0
200311.0
200210.0
20009.0


วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นส่วนนี้แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 202517 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbinfo kbfixme kbmsifixme kbmt KB202517 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:202517

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com