Straipsnio ID: 2025695 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

?McAfee? nustat? trikt? viruso apibr??ties (DAT) faile. D?l ?ios trikties Svchost.exe procese klaidingai aptinkamas W32/wecorl.a virusas. ?vykus ?iai klaidai Svchost.exe procesas gali b?ti sulaikytas arba pa?alintas, atsi?velgiant ? programin?s ?rangos konfig?racij?. Toks veikimas gali sukelti vien? i? ?i? trik?i?:

 • Kompiuteris i?jungiamas, kai ?vyksta DCOM klaida arba RPC klaida.
 • Kompiuteris toliau veikia be tinklo ry?io.
 • Kompiuteris m?lyname ekrane paleid?ia stabdymo klaid?.

?Windows XP? 3 pakeitim? paketas (SP3) yra vienintel? operacin? sistema, kuriai aktuali ?i problema. Tai ?inoma problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Sprendimas

1 b?das:

Naujausios informacijos apie ?i? trikt?, ?skaitant atk?rimo veiksmus, ie?kokite nurodytoje ?McAfee? svetain?je:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB68780

2 b?das:

Jei norite rankiniu b?du i?spr?sti ?i? kompiuterio problem?, atlikite ?iuos veiksmus:

1. I? naujo paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu paspausdami F8 prie? pasirodant ?Windows? krovimosi ekranui.

2. ?eikite ? kompiuter?. Paspauskite CTRL+ALT+DEL ir spustel?kite Paleisti ?Windows? u?duo?i? tvarkytuv?.

3. Meniu Failas spustel?kite Nauja u?duotis (vykdyti).

4. ?veskite cmd.exe ir paspauskite ENTER.

5. Pervardykite Avvscan.dat fail?, kad ?McAfee? nepa?alint? Svchost.exe failo, kol bus ?diegtas atnaujintas DAT failas. Nor?dami tai padaryti, vykdykite toki? komand?:

ren ?%CommonProgramFiles%\McAfee\Engine\avvscan.dat? avvscan.old

Pastaba?is veiksmas pa?alina ?McAfee? virus? apibr??tis. ?sitikinkite, kad atlik? ?iuos veiksmus atnaujinote naujausias virus? apibr??tis (DAT failo 5959 arba naujesn? versija).

6. Vykdydami nurodyt? komand?, atkurkite Svchost.exe fail? system32 kataloge. Atsargin? kopija paprastai saugoma DLLCACHE aplanke.

copy %systemroot%\system32\dllcache\svchost.exe %systemroot%\system32\

Tada paspauskite ENTER.

Pastaba Jei ?i komanda nes?kminga ir ?vyksta klaida "Sistema negali rasti nurodyto failo", patikrinkite sintaks? arba eikite ? skyri? "Papildomi tr?kstamo svchost.exe atk?rimo veiksmai".

7. I? naujo paleiskite kompiuter?.

Papildomi tr?kstamo Svchost.exe failo atk?rimo veiksmai

 1. Nor?dami atsisi?sti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? (SP3), apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4
 2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, langelyje Atidaryti ?ra?ykite cmd.exe, tada paspauskite ENTER.
 3. Komanda cd\ pakeiskite katalog?, ? kur? atsisiunt?te ?? ?Windows XP? SP3 fail?. Pavyzd?iui, vykdykite ?i? komand?:

  cd c:\katalogo pavadinimas
 4. I?skleiskite failus i? failo WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe komand? eilut?je ?vesdami:

  WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe /x: katalogo pavadinimas

  Pastaba katalogo pavadinimas (vietos rezervavimo ?enklas) nurodo katalog?, kuriame ?ra??te i?skleistus failus.
 5. I?skleistame aplanke i?skleiskite Svchost.exe ir ?ia komanda ?kelkite fail? ? tinkam? viet?:

  expand ?r .\i386\svchost.ex_ %systemroot%\system32\

3 b?das:

Nor?dami rasti veiksmus, kaip sukurti u?duo?i? sek?, automatizuojan?i? ?? taisym? ?System Center Configuration Manager 2007?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

http://blogs.technet.com/configurationmgr/archive/2010/04/22/configuration-manager-2007-task-sequence-to-assist-in-resolving-mcafee-antivirus-deleting-svchost-exe.aspx

Daugiau informacijos

?i triktis ?vyksta su ?McAfee? DAT failo 5958 versija. ?is DAT failas buvo i?leistas 2010 m. baland?io 21 d. J? pakeit? 5959 versija. 5959 versija i?taiso klaidingai teigiam? aptikim?, apra?yt? skyriuje "Santrauka". Be to, ?McAfee? i?leido EXTRA.DAT fail?, kur? galima naudoti norint nerodyti klaidingai teigiamo Svchost.exe proceso aptikimo vartotojams, kurie naudoja DAT failo 5958 versij?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2025695 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. liepos 29 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Rakta?od?iai: 
KB2025695

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com