ข้อผิดพลาด 0x80070057 เกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างโพรไฟล์ Outlook 2010 โดยใช้กระบวนการตั้งค่าบัญชีอัตโนมัติสำหรับในกล่องจดหมาย Exchange 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2028193
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณสร้างส่วนกำหนดค่า Microsoft Outlook 2010 ใหม่ คุณได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก รหัสข้อผิดพลาด: 0x80070057

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ของคุณ Outlook ตัวอย่างเช่น ดูภาพจากหน้าจอต่อไปนี้:

The screen shot for this error.

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองอย่างมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:

 • กล่องจดหมายของคุณจะอยู่บน Exchange 2003 มี เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย
 • คุณกำลังใช้กระบวนการตั้งค่าบัญชีอัตโนมัติเมื่อต้องการสร้างโปรไฟล์ Outlook 2010 ของคุณ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 31 สิงหาคม 2010 สำหรับ Outlook 2010

คุณสามารถดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้จากบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2010 (outlook-x-none.msp) ที่ 2281463:31 สิงหาคม 2010
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-US;2281463

 • สร้างส่วนกำหนดค่าของคุณด้วยตนเอง

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดจดหมายใน'แผงควบคุม'
  2. คลิกแสดงส่วนกำหนดค่า
  3. ในกล่องโต้ตอบจดหมายคลิกเพิ่ม
  4. ในกล่องโต้ตอบโปรไฟล์ใหม่ป้อนชื่อสำหรับโปรไฟล์ของคุณ และจากนั้น คลิกตกลง
  5. หลังจากที่คุณเห็นชื่อที่ใช้แสดงของคุณ และที่อยู่อีเมลที่ถูกเก็บไว้ใน กล่องโต้ตอบเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมหรือการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองแล้ว คลิ กถัดไป (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงรายการด้านล่าง)

   The screen shot for this step.

  6. ในกล่องโต้ตอบเลือกบริการอีเมลเลือกMicrosoft Exchangeและจากนั้น คลิกถัดไป
  7. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนของ Microsoftป้อนชื่อของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ ตรวจสอบชื่อผู้ใช้ของคุณไม่ถูกต้อง และจากนั้น คลิกถัดไป
  8. คลิกเสร็จสิ้นหลังจากโปรไฟล์ของคุณถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  9. ในกล่องโต้ตอบจดหมายคลิกตกลง
  10. เริ่มโปรแกรม Outlook

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณสร้างโพรไฟล์ Outlook โดยใช้กระบวนการตั้งค่าบัญชีอัตโนมัติ แบบสอบถามโพรโทคอลการเข้าถึงไดเรกทอรีของน้ำหนักเบาและ (LDAP) จะดำเนินการค้นหาผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่ก่อน นั้นรวม ที่อยู่อีเมล และเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของผู้ใช้ ข้อมูลจะถูกส่งกลับจากบริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ แบบสอบถาม LDAP นี้ประสบความสำเร็จใน Outlook 2010 และแบบสอบถามไม่ใช่สาเหตุของข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

เมื่อคุณคลิกถัดไปในกระบวนการเซ็ตอัพบัญชีอัตโนมัติเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และเสร็จสิ้นการสร้างโพรไฟล์ Outlook 2010 มีรหัสเพิ่มเติมบางอย่างใหม่ (รหัสนี้ไม่พบใน Outlook 2007) เพื่อให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้เพิ่ม เหมือนกับแลกเปลี่ยนบัญชีสองครั้ง รหัสใหม่นี้ถือว่า สำเร็จการค้นหาอัตโนมัติ และ ก็ pessimistically สันนิษฐานว่า ถ้าการค้นหาอัตโนมัติล้มเหลว คุณอาจจะพยายามเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange ซ้ำกัน เนื่องจากคาดว่าการค้นหาอัตโนมัติล้มเหลวในการตั้งค่าคอนฟิกเกือบทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับในกล่องจดหมาย Exchange 2003 รหัสใหม่นี้สร้างข้อผิดพลาด 0x80070057

ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถบังคับให้มีการเชื่อมต่อการค้นหาอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้แฟ้ม Autodiscover.xml ในเครื่องและข้อมูลรีจิสทรีบางอย่าง ข้อมูลรีจิสทรีนี้บังคับให้ Outlook จะใช้แฟ้ม Autodiscover.xml ในเครื่องสำหรับแบบสอบถามการค้นหาอัตโนมัติ

ต่อไปนี้คือ แฟ้มตัวอย่าง Autodiscover.xml:

< xmlns การค้นหาอัตโนมัติ "http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/responseschema/2006" = >
< xmlns ตอบสนอง = "http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/outlook/responseschema/2006a" >
<บัญชี >
อีเมล < AccountType > < / AccountType >
ตั้งค่า <การดำเนินการ > < / การดำเนินการ >
<โพรโทคอล >
<พิมพ์ > แลก < / พิมพ์ >
E2K3.wingtiptoys.com <เซิร์ฟเวอร์ > < / เซิร์ฟเวอร์ >
< / โพรโทคอล >
< / บัญชี >
< / ตอบสนอง >
< / การค้นหาอัตโนมัติ >

วิธีแก้ปัญหา

สิ่งสำคัญส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับ เพิ่มการป้องกัน สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft ฐานข้อมูลองค์ความรู้:

322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการใช้วิธีนี้แก้ปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. สร้างแฟ้มAutodiscover.xmlโดยใช้ตัวอย่างในการ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของบทความนี้เป็นแม่แบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ป้อนชื่อของเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003 ของคุณในการ แท็ก<เซิร์ฟเวอร์ >
 2. บันทึกแฟ้มไว้อย่างใดอย่างหนึ่งภายในโฟลเดอร์ บนฮาร์ดดิสก์ หรือเครือข่ายใช้ร่วมกันที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
 3. บนไคลเอนต์ Outlook จัดวางข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

  คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\AutoDiscover

  DWORD: PreferLocalXML
  ค่า: 1

  สตริงที่:ชื่อของโดเมนของคุณ

  ค่า:เส้นทางของแฟ้ม Autodiscover.xml ที่มีชื่อแฟ้ม

 4. สร้างส่วนกำหนดค่า Outlook ของคุณ โดยใช้กระบวนการตั้งค่าบัญชีอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2028193 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กันยายน 2556 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbmt KB2028193 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2028193

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com