Straipsnio ID: 2028380 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai spustelite fail?, kuris yra saugomas ?Microsoft SharePoint Server 2010? arba ?Windows SharePoint Foundation 2010? svetain?je, gaunate tok? prane?im?:

Atidaryti dokument?
J?s atidarote:
Pavard?: <failo vardas>
I?: <svetain?s pavadinimas>
Kaip nor?tum?te atidaryti ?? fail??


Arba kai dukart spustelite fail?, saugom? ?renginyje ?OneDrive (anks?iau vadinta SkyDrive)?, nor?dami per?i?r?ti j? ?Office Web Apps? programose, gaunate ?? prane?im?:

Failo atsisiuntimas
?? fail? norite atidaryti ar ?ra?yti?

Pavard?: <failo vardas>
Tipas: <Failo tipas>
I?: livefilestore.com


Prie?astis

?i problema kyla d?l to, kad operacija, kurios pageidavote ?Office Web Apps? programose, nepalaiko failo formato.

Sprendimas

Nor?dami per?i?r?ti ar redaguoti fail? ?Office Web Apps? programose, atidarykite fail? programomis ?Microsoft Office Excel 2010?, ?Microsoft Office PowerPoint 2010? ar ?Microsoft Office Word 2010? ir ?ra?ykite j? vienu i? palaikom? format?. ?ioje lentel?je rodomi rekomenduojami failo formatai ?Office Web Apps? programoms.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
ProduktasFailo formatas
?Microsoft Excel 2010 Web App??Excel? darbaknyg? (*.xlsx)
?Excel? dvejetain? darbaknyg? (*.xlsb)
?Microsoft Office 2010 Web App??Word? dokumentas (*.docx)
?Microsoft PowerPoint 2010 Web App??PowerPoint? pristatymas (*.pptx)

Daugiau informacijos

Nor?dami failus per?i?r?ti arba redaguoti ?iniatinklio ?Office Web Apps? programose, ?ioje lentel?je pasitikrinkite, kurie failo formatai yra palaikomi.

?Microsoft Word?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo formatasPer?i?r?ti programoje ?Word Web App?Redaguoti programoje ?Word Web App?
?Open XML? (.docx)TaipTaip
Dvejetainis (.doc)TaipTaip, programa ?Word Web App? konvertuoja .doc fail? ? .docx fail?, kad gal?tum?te fail? redaguoti, bet nor?dami i?saugoti pakeitimus tur?site fail? ?ra?yti kaip .docx.
Palaikantis makrokomandas (.docm)TaipTaip, bet makrokomandos neveikia.
?ablonai (.dotm, .dotx)TaipNe, ?ablon? turite atidaryti kliento programoje.
Kiti failo formatai (.dot, .mht, .mhtml, htm, .html, .odt, .rtf, .txt, .xml, .wps, .wpd)NeNe

?Microsoft Excel?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo formatasPer?i?r?ti programoje ?Excel Web App?Redaguoti programoje ?Excel Web App?
?Open XML? (.xlsx)TaipTaip
Dvejetainis (.xlsb)TaipTaip
Dvejetainis (.xls)Taip, ?renginyje ?OneDrive (anks?iau vadinta SkyDrive)?

Ne, ?SharePoint? svetain?je
Taip, ?renginyje ?OneDrive (anks?iau vadinta SkyDrive)?.

Ne, ?SharePoint? svetain?je.
Palaikantis makrokomandas (.xlsm)TaipTaip. Ta?iau i?saugant padarytus pakeitimus jus paragins sukurti failo kopij? be makrokomand?.
Kiti failo formatai (.xltx, .xltm, .xlam, .xlm, .xla, .xlt, .xml, .xll, .xlw,ods, .prn, .txt, .csv, .mdb, .mde, .accdb, .accde, .dbc, .igy, .dqy, .rqy, .oqy, .cub, .uxdc, .dbf, .slk, .dif, .xlk, .bak, .xlb)NeNe

?Microsoft PowerPoint?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo formatasPer?i?r?ti programoje ?PowerPoint Web App?Redaguoti programoje ?PowerPoint Web App?
?Open XML? (.pptx, .ppsx)TaipTaip
Dvejetainis (.ppt, .pps)TaipTaip, programa ?PowerPoint Web App? konvertuoja .ppt arba .pps fail? ? .ppsx fail?, kad gal?tum?te fail? redaguoti, bet nor?dami i?saugoti pakeitimus tur?site fail? ?ra?yti kaip .pptx arba .ppsx.
Palaikantis makrokomandas (.pptm, .potm, .ppam, .potx, .ppsm)TaipNe
Kiti failo formatai (.pot, .htm, .html, .mht, .mhtml, .txt, .rtf, .wpd, .wps, .ppa, .odp, .thmx)NeNePastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2028380 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 19 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Excel Web App
  • Microsoft Word Web App
  • Microsoft PowerPoint Web App
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbprb kbtshoot KB2028380

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com