วิธีการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ Active Directory ที่ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 8606: "แอตทริบิวต์ที่ไม่เพียงพอได้รับการสร้างวัตถุ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2028495 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงอาการและสาเหตุของสถานการณ์ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่การจำลองแบบไม่สำเร็จ และสร้างข้อผิดพลาด 8606: "แอตทริบิวต์ที่ไม่เพียงพอได้รับการสร้างวัตถุ วัตถุนี้อาจไม่มีอยู่เนื่องจากนั้นอาจถูกลบ นอกจากนี้บทความนี้ยังอธิบายวิธีแก้ปัญหาสำหรับสถานการณ์นี้

อาการ

1. DCDIAG รายงานว่า การ Replications ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ทดสอบล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 8606: "แอตทริบิวต์ที่ไม่เพียงพอได้รับการสร้างวัตถุ
เริ่มต้นการทดสอบ: Replications
[กา replications, <destination dc="">] ความพยายามในการจำลองแบบเมื่อเร็ว ๆ นี้ล้มเหลว: </destination>
จากการเข้า<source dc="">ไป<destination dc=""></destination></source>
บริบทการตั้งชื่อ:<directory partition="" dn="" path=""></directory>
แบบจำลองที่สร้างขึ้นมีข้อผิดพลาด (8606):
แอตทริบิวต์ที่ไม่เพียงพอได้รับการสร้างวัตถุ วัตถุนี้อาจไม่มีอยู่เนื่องจากนั้นอาจถูกลบ และมีการเก็บรวบรวมขยะ
ความล้มเหลวเกิดขึ้นที่<date> <time></time></date>
ความสำเร็จครั้งล่าสุดเกิดขึ้นที่<date> <time></time></date>

2. การจำลองแบบเข้ามาที่ถูกทริกเกอร์โดยการทำซ้ำในขณะนี้คำสั่งในไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการสแนปอิน DSSITEMSC ไม่สำเร็จ และโปรแกรมสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: "แอตทริบิวต์ที่ไม่เพียงพอได้รับการสร้างวัตถุ คลิกขวาบนวัตถุที่ใช้ในการเชื่อมต่อจาก DC ต้นทาง และเลือก "จำลองตอนนี้" ไม่สำเร็จ และโปรแกรมสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" บนหน้าจอข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดอ่านดังนี้:

ข้อความชื่อเรื่องการโต้ตอบ: จำลองในขณะนี้
ข้อความโต้ตอบ: ข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างความพยายามในการซิงโครไนซ์บริบทการตั้งชื่อ <%ไดเรกทอรีที่ใช้งานพาร์ติชันชื่อ% > จากโดเมนคอนโทรลเลอร์<source dc="">เป็นตัวควบคุมโดเมน <destination dc="">:</destination></source>

แอตทริบิวต์ที่ไม่เพียงพอได้รับการสร้างวัตถุ วัตถุนี้อาจไม่มีอยู่เนื่องจากนั้นอาจถูกลบ และมีการเก็บรวบรวมขยะ

การดำเนินการที่จะทำต่อไป


3. REPADMIN ต่าง ๆคำสั่ง EXE ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 8606 คำสั่งเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดดังต่อไปนี้:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
repadmin / เพิ่มrepadmin /replsum
repadmin /showreplrepadmin /showrepl
repadmin /syncall


4 ล็อกเหตุการณ์ 1988 เร็ว ๆ นี้หลังเหตุการณ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น:
 1. ตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2008 R2 แรกในฟอเรสต์มีการปรับใช้
 2. ทำการปรับปรุงใด ๆ ในการตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่เป็นบางส่วน
5 เหตุการณ์จำลองแบบ NTDS 1988 อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรีของตัวควบคุมโดเมนที่พยายามจะขาเข้า-replicate Active Directory

ชนิด: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มา: การจำลองแบบ NTDS
ประเภท: การจำลองแบบ
รหัสเหตุการณ์: 1988
ผู้ใช้: เข้าสู่ระบบการ AUTHORITY\ANONYMOUS NT
คอมพิวเตอร์:<hostname of="" dc="" that="" logged="" event,="" aka="" the="" "destination"="" dc="" in="" the="" replication="" attempt=""></hostname>
คำอธิบาย: ตัวควบคุมโดเมนในเครื่องมีความพยายามในการจำลองวัตถุต่อไปนี้จากตัวควบคุมโดเมนของแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ วัตถุนี้ไม่มีอยู่บนตัวควบคุมโดเมนภายในเนื่องจากการดังกล่าวอาจถูกลบ และมีการเก็บรวบรวมขยะ
แหล่งตัวควบคุมโดเมน:
<fully qualified="" guided="" cname="" of="" source="" dc=""></fully>
วัตถุ:
<dn path="" of="" live="" object="" on="" source="" dc=""></dn>
GUID ของวัตถุ:
<object guid="" of="" object="" on="" source="" dcs="" copy="" of="" active="" directory=""></object>

สาเหตุ

ข้อผิดพลาด 8606 ถูกบันทึกไว้เมื่อตัวควบคุมโดเมนของแหล่งที่มาส่งการปรับปรุงวัตถุ (แทนที่เป็นของวัตถุต้นทางสร้าง) ที่มีอยู่แล้วถูกสร้างขึ้น ลบ และการขอคืน โดยการรวบรวมขยะจากสำเนาที่ปลายทางควบคุมโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และมีการกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมนปลายทางถูกเรียกใช้ในความสอดคล้องของการจำลองแบบเข้มงวด

มีตัวควบคุมโดเมนปลายทางถูกกำหนดค่าให้ใช้ความสอดคล้องของการจำลองแบบหลวม วัตถุเพียงจะต้องมีการ "reanimated" บนสำเนาของคอนโทรลเลอร์โดเมนปลายทางของไดเรกทอรี เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด 8606 จะได้รับการบันทึกไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดที่เกิดจากหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

•วัตถุอย่างถาวร lingering ที่เอาซึ่งจะต้องใช้การขัดจังหวะโดย admin
•วัตถุ lingering transient ที่จะแก้ไขตัวเองเมื่อตัวควบคุมโดเมนต้นทางทำการล้างข้อมูลบนชุดเก็บรวบรวมขยะถัดไป บทนำสู่ตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2008 R2 แรกในฟอเรสต์ที่อยู่และการปรับปรุงการตั้งค่าแอตทริบิวต์บางส่วนจะทราบสาเหตุของเงื่อนไขนี้
•วัตถุที่ถูก undeleted หรือคืนค่าที่ cusp tombstone หมดอายุของอายุการใช้งาน

จดจำต่อไปนี้เมื่อคุณแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8606:

•แม้ว่าจะไม่ได้ล็อกข้อผิดพลาด 8606 บนตัวควบคุมโดเมนปลายทาง ปัญหาวัตถุที่ถูกจำลองแบบการบล็อกอยู่บนตัวควบคุมโดเมนต้นทาง นอกจากนี้ ตัวควบคุมโดเมนต้นทางหรือคู่ที่ใช้ในการจำลองแบบ transitive ของตัวควบคุมโดเมนต้นทางอาจไม่ไม่ขาเข้า-replicate ความรู้ tombstone ถูกลบชีวิตจำนวนวันในอดีต

•วัตถุ lingering อาจมีอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

1. เป็นวัตถุ "live", CNF หรือขัดแย้ง mangled วัตถุวัตถุ "live", CNF หรือความขัดแย้ง mangled วัตถุในคอนเทนเนอร์วัตถุที่ถูกลบของตัวควบคุมโดเมนของแหล่งที่มา

2. ในพาร์ติชันไดเรกทอรีใด ๆ รวมถึงพาร์ติชันของแอพลิเคชันยกเว้นพาร์ติชันแบบแผน พาร์ติชันของ schema ไม่สนับสนุนการลบ

3. ในระดับชั้นของวัตถุใด ๆ (ผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่ม และระเบียน DNS เป็นกันมากที่สุด) Lingering วัตถุส่วนใหญ่พบบ่อย ในพาร์ติชันของโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวบน GCs และโดเมนแบบเขียนได้ และอาจจะพบได้ในพาร์ติชันการตั้งค่าคอนฟิก

•จำไว้ว่า การค้นหาอาจ lingering วัตถุตามเส้นทางของ DN GUID เปรียบเทียบกับวัตถุเพื่อทำให้วัตถุที่สามารถพบได้คำนึงถึงการโฮสต์พาร์ติชันและแม่คอนเทนเนอร์ การค้นหา โดย objectguid จะยังหาวัตถุที่อยู่ในคอนเทนเนอร์วัตถุที่ถูกลบโดยไม่ต้องใช้ตัวควบคุม LDAP ของวัตถุที่ถูกลบ

• 1988 การจำลองแบบ NTDS เหตุการณ์ระบุเฉพาะวัตถุปัจจุบันบนตัวควบคุมโดเมนของแหล่งข้อมูลที่ถูกจำลองแบบขาเข้าบล็อก โดยคอนโทรลเลอร์โดเมนปลายทางของโหมดที่เข้มงวด มีแนวโน้มที่เพิ่มเติมวัตถุ "งา" วัตถุที่อ้างถึงในเหตุการณ์ 1988 ที่ยัง lingering

•สถานะการออนไลน์ของวัตถุ lingering บนตัวควบคุมโดเมนต้นทางป้องกัน หรือบล็อกตัวควบคุมโดเมนปลายทางโหมดที่เข้มงวดจากขาเข้าแบบจำลอง "ที่ดี" เปลี่ยนที่อยู่ด้านหลังวัตถุ lingering ในคิวการจำลองแบบ

•ลักษณะที่ตัวควบคุมโดเมนทีลบวัตถุจากของวัตถุที่ถูกลบคอนเทนเนอร์ (ดีมอนรวบรวมขยะรันทุก ๆ 12 ชั่วโมงจากครั้งล่าสุดที่ตัวควบคุมโดเมนแต่ละครั้งสุดท้ายเริ่มต้น), วัตถุที่เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด 8606 บนตัวควบคุมโดเมนปลายทางไม่สามารถจะต้องเอาออกในการดำเนินการล้างข้อมูลบนชุดเก็บรวบรวมขยะถัดไป วัตถุ lingering ในคลาสนี้จะ transient และควรเอาตัวเองในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมงจากจุดเริ่มต้นของปัญหา
•วัตถุ lingering ในคำถามคือ หนึ่งมีแนวโน้มที่ถูกลบออก โดยผู้ดูแลหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มิได้ตั้งใจ ค่านี้ไว้ในแผนการแก้ปัญหาของคุณ และ beware ของ reanimating วัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรักษาความปลอดภัยที่จะลบออก

การแก้ไข

1. ระบุค่าปัจจุบันสำหรับทั้งฟอเรสต์TombStoneLifeTimeการตั้งค่า

/showattr c:\>repadmin " CN =บริการไดเรกทอรี CN = Windows NT, CN =บริการ CN =ตั้งค่าคอนฟิก DC =โดเมนหลักฟอเรสต์ DC = TLD > /atts:tombstonelifetime

ดูส่วน "Tombstone อายุการใช้งานและการจำลองแบบของการลบ" ในบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
910205ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ lingering ในฟอเรสต์ Windows Server Active Directory

2. สำหรับแต่ละตัวควบคุมโดเมนของปลายทาง ที่ถูกล็อกข้อผิดพลาด 8606 กรองแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรีในเหตุการณ์จำลองแบบ NTDS 1988


3. เก็บข้อมูลเมตาของแต่ละไม่ซ้ำกันวัตถุ cited ในเหตุการณ์จำลองแบบ NTDS 1988

จากแต่ละเหตุการณ์ 1988 ที่เข้าสู่ระบบบนตัวควบคุมโดเมนปลายทางที่ cites วัตถุใหม่ เติมข้อมูลในตารางต่อไปนี้:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เส้นทางที่วัตถุ DNวัตถุ GUIDDC แหล่งที่มาพาร์ติชันของโฮสต์ถ่ายทอดสด หรือถูกลบไปแล้วหรือLastKnownParentค่า IsDeleted

คอลัมน์ 1 ถึง 5 ของตารางนี้สามารถรวบรวม โดยการอ่านค่าจากเขตข้อมูลในเหตุการณ์ NTDS 1988 การจำลองแบบที่บันทึกไว้ในล็อกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรีของตัวควบคุมโดเมนปลายทางที่มีการบันทึกเหตุการณ์ 1988 หรือสถานะการจำลองแบบ 8606 โดยตรง

ประทับวันที่สำหรับLastKnownParentและIsDeletedคอลัมน์สามารถกำหนดได้ โดยการใช้ "repadmin /showobjmeta" และการอ้างอิงถึง objectguid ของวัตถุที่ cited ในเหตุการณ์ NTDS จำลองแบบ 1988 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:

c:\>repadmin /showobjmeta <fqdn of="" source="" dc="" from="" 1988="" event=""> " <guid=guid of="" object="" cited="" in="" the="" 1988="" event="">"</guid=guid> </fqdn>

การประทับวันLastKnownParentระบุวันวัตถุถูกลบไปแล้ว การประทับวันIsDeletedบอกคุณเมื่อวัตถุถูกล่าสุดถูกลบ หรือ reanimated หมายเลขรุ่นบอกคุณว่าการปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดถูกลบ หรือ reanimated วัตถุ มีIsDeletetedค่า 1 หมายถึงลบที่เริ่มต้น คี่ค่ามากกว่า 1 บ่งชี้ reanimation ที่ลบอย่างน้อยหนึ่งการต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น การisDeletedค่าของ 2 หมายถึงวัตถุที่ถูกลบ (รุ่น 1) แล้วในภายหลัง undeleted หรือ reanimated (รุ่น 2) ภายหลังแม้กระทั่งหมายค่าสำหรับIsDeletedแสดง reanimations ในภายหลัง หรือยกเลิกลบของวัตถุ


4. เลือกการกระทำที่เหมาะสมโดยยึดตามข้อมูลเมตาของวัตถุที่ cited ในเหตุการณ์ 1988

ข้อผิดพลาด 8606 / เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ 1988 การจำลองแบบ NTDS บ่อยที่สุดจากความล้มเหลวในการจำลองแบบระยะยาวที่จะป้องกันไม่ให้ตัวควบคุมโดเมนขาเข้าแบบจำลองความรู้ในการลบต้นทางทั้งหมดในฟอเรสต์ ซึ่งผล lingering วัตถุตัวอย่าง น้อยหนึ่งแหล่งควบคุมโดเมน

ตรวจทานข้อมูลเมตาของวัตถุที่ระบุไว้ในตารางที่ถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 4 ในส่วน "การแก้ปัญหา"

ถ้าวัตถุในเหตุการณ์ 1988 เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ((ถ่ายทอดสดบนตัวควบคุมโดเมนต้นทาง) แต่ (ที่ถูกลบบนตัวควบคุมโดเมนปลายทางสำหรับข้อความยาวเกินกว่าที่หมดอายุการใช้งาน tombstone)), ดู "เอา Lingering วัตถุ" และ "" เอาวัตถุในเงื่อนไขนี้ โดยผู้ดูแลต้องด้วยตนเองได้แล้ว

วัตถุที่ถูกลบไปแล้วอาจได้ถูกก่อนเวลาอันควรลบจากคอนเทนเนอร์วัตถุที่ถูกลบถ้าเวลาระบบ jumped ไปข้างหน้าในเวลาบนตัวควบคุมโดเมนปลายทาง ตรวจดูส่วน "ตรวจสอบสำหรับเวลากระโดด"

ถ้ามีวัตถุที่ cited ในเหตุการณ์ 1988 ในคอนเทนเนอร์วัตถุที่ถูกลบของตัวควบคุมโดเมนต้นทาง และวันลบด้านขวาที่ cusp tombstone หมดอายุของอายุการใช้งานในเช่นวิธีเรียกว่า วัตถุที่ถูกคืน โดยการรวบรวมขยะ โดยตัวอย่าง น้อยหนึ่งปลายทางควบคุมโดเมน และจะสามารถเรียกคืน โดยการรวบรวมขยะในช่วงเวลาการรวบรวมขยะถัดไปบนตัวควบคุมโดเมนต้นทาง (นั่นคือ วัตถุ lingering ได้transient), คุณสามารถเลือกได้ด้วย รอให้ปฏิบัติชุดเก็บรวบรวมขยะถัดไปเพื่อลบวัตถุ หรือด้วยตนเองก่อให้เกิดการรวบรวมขยะบนตัวควบคุมโดเมนต้นทาง ดูที่ "เริ่มต้นด้วยตนเองเบจ การแนะนำของตัวควบคุมโดเมนของ Windows Server 2008 R2 แรก หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่เป็นบางส่วน สามารถทำให้เกิดสภาพเช่นนี้

ถ้ามีผลผลิต /showobjmeta repadmin สำหรับวัตถุที่ cited ในเหตุการณ์ 1988 เป็นLastKnownParentมูลค่า 1 นี้บ่งชี้ว่า วัตถุที่ถูกลบไปแล้วและมีIsDeletedค่าตัวเลือกที่ 2 หรือบางอย่างอื่นแม้แต่เลขค่าและการประทับวันที่IsDeletedณ cusp จำนวน tombstone อายุการใช้งานของวันที่แตกต่างจากการประทับวันLastKnownParentจาก นั้นวัตถุถูกลบออกไปแล้ว undeleted / คืนค่าได้รับรองความถูกต้องในขณะยังคงสดในควบคุมโดเมนต้นทางแต่ reclaimed อยู่แล้วโดยการรวบรวมขยะโดยตัวควบคุมโดเมนปลายทางที่ล็อกข้อผิดพลาด 8606 / 1988 เหตุการณ์ ดูReanimations ที่ cusp หมดอายุของ TSL


การเอาวัตถุ lingering

สองคำสั่งใน REPADMINEXE สามารถเอาวัตถุ lingering จากพาร์ติชันไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
 • REPADMIN /REMOVELINGERINGOBJECTS
 • REPADMIN /REHOST

REPADMIN /REMOVELINGERINGOBJCTS ไม่สามารถใช้เพื่อลบวัตถุ lingering จากพาร์ติชันของไดเรกทอรีที่สามารถเขียน และ อ่านอย่างเดียวบนตัวควบคุมโดเมนต้นฉบับของ Windows Server 2003 ไวยากรณ์เป็นดังนี้:

c:\>repadmin /removelingeringobjects <dest_dsa_list><source dsa="" guid=""> <nc> [/ ADVISORY_MODE] </nc> </source> </dest_dsa_list>

ตำแหน่ง:
<dest_dsa_list>คือชื่อของตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า และประกอบด้วยวัตถุ lingering (ตัวอย่างเช่นแหล่งข้อมูลโดเมนที่ cited ในเหตุการณ์ NTDS จำลองแบบ 1988)</dest_dsa_list>
<source dsa="" guid="">คือชื่อของตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า และที่เป็นโฮสต์ให้เขียนได้สำเนาของพาร์ติชันไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยวัตถุ lingering ซึ่งตัวควบคุมโดเมนใน<dest_dsa_list>มีการเชื่อมต่อเครือข่าย</dest_dsa_list></source>
<nc>มีเส้นทาง DN ของพาร์ติชันไดเรกทอรีที่สงสัยออกของประกอบด้วยวัตถุ lingering เช่นพาร์ติชันที่มีระบุในเหตุการณ์ 1988</nc>

REPADMIN /REHOST สามารถใช้ในการเอาตัวควบคุมโดเมนของวัตถุ lingering ที่โฮสต์การอ่านอย่างเดียวสำเนาของพาร์ติชันไดเรกทอรีโดเมนจากตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 SP4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ไวยากรณ์เป็นดังนี้:

c:\>repadmin /rehost DSA<naming context=""> <good source="" dsa="" address=""></good></naming>

ตำแหน่ง:
DSA เป็นชื่อของตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 SP4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า และที่ติไดเรกทอรีโดเมนโฮสต์แบบอ่านอย่างเดียวสำหรับโดเมนแบบไม่เฉพาะ ตัวอย่างเช่น GC ใน root.contoso.com สามารถ rehost ของสำเนาแบบอ่านอย่างเดียวของ child.contoso.com แต่ไม่สามารถ rehost root.contoso.com

<naming context="">มีเส้นทาง DN ของพาร์ติชันไดเรกทอรีโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวที่ residing ในแค็ตตาล็อกส่วนกลาง</naming>

<good source="" dsa="" address="">คือชื่อของตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 SP4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า และที่เป็นโฮสต์ให้เขียนได้สำเนาของ <naming context=""> ตัวควบคุมโดเมนต้องมีเครือข่ายแบบคอมพิวเตอร์ DSA </naming></good>

ถ้าวัตถุ lingering ที่รายงานในเหตุการณ์ 1988 ไม่ได้ถูกเอาออก โดย repadmin ประเมิน ว่าวัตถุบนตัวควบคุมโดเมนของแหล่งที่มาถูกสร้างขึ้นในช่องว่าง USN หรือ ว่าวัตถุมีตัวควบคุมโดเมนต้นทางไม่มีอยู่ในตัวควบคุมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลโดเมนขึ้นไป dateness vector ตามรายละเอียดในบทความ Microsoft Knowledge base948071

หมายเหตุวัตถุ lingering ยังสามารถถูกเอาออก โดยใช้repldiag.exeเครื่องมือนี้ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติกระบวนการ /removelingeringobjects repadmin


การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ทุกวัน

ถ้าข้อผิดพลาด 8606 / 1988 เหตุการณ์เกิดขึ้นจากตัวควบคุมโดเมนที่ล้มเหลวในการจำลองการเปลี่ยนแปลงของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในสุดท้าย tombstone อายุการใช้งานจำนวนวัน การตรวจสอบให้แน่ใจว่า ถูกกำลังตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในแต่ละวันไปข้างหน้า การจำลองแบบสุขภาพอาจตรวจสอบ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์การตรวจสอบโดยเฉพาะ หรือการดูผลลัพธ์จากตัวเลือกหนึ่งของแพง แต่มีผลบังคับใช้เมื่อต้องการเรียกใช้ " repadmin /showrepl * /csv " คำสั่งในโปรแกรมประยุกต์กระดาษคำนวณเช่น Microsoft Excel ได้ (ดูที่ "วิธีที่ 2: การจำลองแบบจอภาพ โดยใช้ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง" ในบทความ Microsoft Knowledge base910205)

ควรย้ายตัวควบคุมโดเมนที่มีการจำลองแบบไม่ขาเข้าแล้วใน 50 เปอร์เซ็นต์ของ tombstone อายุการใช้งานจำนวนวัน ในรายการตรวจสอบที่ได้รับความสนใจ admin ลำดับความสำคัญของการทำการดำเนินการจำลองแบบ ถูกลดตัวควบคุมโดเมนที่ไม่สามารถทำการจำลองแบบเรียบร้อยแล้วควรจะบังคับขั้นถ้าพวกเขามีการจำลองแบบภายใน 90 เปอร์เซ็นต์ของ TSL

อาจเกิดจากความล้มเหลวของการจำลองแบบที่ปรากฏบนตัวควบคุมโดเมนปลายทาง ด้วยตัวควบคุมโดเมนปลายทาง ตัวควบคุมโดเมนต้นทาง หรือ โดยเครือข่ายต้นแบบและโครงสร้างพื้นฐานของ DNS


การตรวจสอบข้ามเวลา

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการข้ามเวลาเกิดขึ้น ตรวจสอบการประทับวันที่อยู่ในเหตุการณ์และบันทึกการวินิจฉัย (Event Viewer, repadmin /showreps, netlogon logs รายงาน dcdiag) บนตัวควบคุมโดเมนปลายทางที่มีการบันทึกข้อผิดพลาด 8606 / 1988 การจำลองแบบ NTDS เหตุการณ์ต่อไปนี้:

•ประทับวันที่ predate รุ่นของระบบปฏิบัติการ (ตัวอย่างเช่น วันประทับจาก CY 2003 สำหรับระบบปฏิบัติการนำออกใช้ใน CY 2008)
•ประทับวันที่ predate การติดตั้งระบบปฏิบัติการในฟอเรสต์ของคุณ
•ประทับวันในอนาคต
•มีเหตุการณ์ที่เข้าสู่ระบบในช่วงวันที่ที่กำหนด

ทีมงานฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ให้ดูได้เวลาของระบบในตัวควบคุมโดเมนผลิตข้ามชั่วโมง วัน สัปดาห์ ปี และแม้แต่การปรากฏเป็นหน่วยสิบปีผ่านมา และในอนาคตอย่างไม่ถูกต้อง ถ้าพบครั้งระบบจะไม่ถูกต้อง คุณควรแก้ไข และลองตรวจสอบว่า ทำไมเวลา jumped และสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้เวลาไปข้างหน้าไปเปรียบเทียบกับเพียงแก้ไขเวลาไม่ถูกต้อง คำถามที่เป็นไปได้ขอให้มีต่อไปนี้:

•มีรากของฟอเรสต์ PDC ที่จัดโครงแบบ โดยใช้เป็นแหล่งข้อมูลเวลาภายนอกหรือไม่
•จะอ้างอิงแหล่งเวลาออนไลน์พร้อมใช้งานบนเครือข่าย และ resolvable ใน DNS
•มี Microsoft หรือบริการของบริษัทอื่นเวลาเรียกใช้ และ ในสภาวะที่ปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่
•มีโดเมนคอมพิวเตอร์บทบาทตัวควบคุมที่กำหนดค่าให้ใช้ลำดับชั้น nt5ds กำหนดการซิรไนซ์เป็นแหล่งเวลาหรือไม่
•ถูกป้องกันการย้อนกลับของเวลาที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge base884776ในสถานที่หรือไม่
นาฬิการะบบของ do •มีแบตเตอรีที่ดีและเวลาที่ถูกต้องใน BIOS บนตัวควบคุมโดเมนบนคอมพิวเตอร์เครื่องโฮสต์เสมือน
•บ้างโฮสต์เสมือนและคอมพิวเตอร์เป็นแขกที่เป็นแหล่งเวลาตามคำแนะนำของผู้ผลิตจัดการโฮสต์สำหรับการกำหนดค่า

บทความฐานความรู้ของ Microsoft884776เอกสารขั้นตอนการป้องกันตัวควบคุมโดเมนจาก "ฟัง" เพื่อหาตัวอย่างเวลาที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MaxPosPhaseCorrection และ MaxNegPhaseCorrection มีอยู่ในเครื่องบัน W32Timeลงรายการบัญชีการกำหนดค่าบริการเวลา: Max [Pos/Neg] PhaseCorrection. บทความฐานความรู้ของ Microsoft961027อธิบายถึงปรับปรุงบางอย่างแม่นยำเป็นประโยชน์เมื่อคุณกำลังกำหนดค่าการตั้งค่าตามเวลาในนโยบาย

ตรวจสอบวัตถุ lingering โดยใช้ "repadmin /removelingeringobjects /advisorymode" และเอาออกแล้ว ตามความจำเป็น

นั่งให้สบาย "อนุญาตการจำลองแบบ ด้วย Divergent และหุ้นส่วนที่เสียหาย" เป็นที่ต้องการ

การรวบรวมขยะที่เริ่มต้นด้วยตนเอง

หลายตัวเลือกมีอยู่ด้วยตนเองทริกเกอร์เบจบนตัวควบคุมโดเมนที่ระบุ:

เรียกใช้ " repadmin /setattr " "" " doGarbageCollection เพิ่ม 1"

เรียกใช้ LDIFDE /s <server> dogarbage.ldif /f /i ที่ dobarbage.ldif ที่ประกอบด้วยข้อความที่: </server>

dn:
changetype: ปรับเปลี่ยน
แทน: DoGarbageCollection
dogarbagecollection: 1
-
หมายเหตุสุดท้าย "-" เป็นอักขระตัวจำเป็นต้องใช้องค์ประกอบของแฟ้ม.ldif


Reanimations ที่ cusp หมดอายุของ TSL

เงื่อนไขนี้จะมีอยู่ repadmin /showobject " <guid=object guid="" for="" object="" in="" 1988="" event="">" ควรรายงานที่เป็นวัตถุ</guid=object>
"ไม่พบ" บนตัวควบคุมโดเมนปลายทาง แต่จะถ่ายทอดสดบนตัวควบคุมโดเมนของแหล่งที่มา และถูกลบหรือวัตถุที่ nondeleted

ตรวจสอบของเขตข้อมูลคีย์จาก /showobjmeta repadmin บนตัวควบคุมโดเมนต้นทางควรรายงานว่า ต่อไปนี้เป็นจริง:

LastKnownParentมีค่า 1 และการประทับวันที่ที่ cusp TSL วันในอดีต การประทับวันบ่งชี้ว่า วันลบของวัตถุ

IsDeletedมีหมายเลขรุ่นของ 2 (หรือค่าที่แม้แต่เลขอื่น), ซึ่งลบต้นฉบับกำหนดรุ่น 1 และรุ่น 2 ถูกคืนค่า / reanimation การประทับวัน " isDeleted = 2 " ควร ~ TSL จำนวนวันหลังจากครั้งล่าสุดเปลี่ยนวันที่สำหรับ LastKnownParent

ประเมินว่าวัตถุควรยังคงอยู่ กับวัตถุที่ถ่ายทอดสดหรือวัตถุที่ถูกลบ IfLastKnownParentมีค่าเป็น 1 ชื่อ หรือมีบุคคลอื่นลบวัตถุ ถ้านี้ไม่มีโดยไม่ได้ตั้งใจลบ โอกาสดีว่า วัตถุที่ควรถูกลบออกจากตัวควบคุมโดเมนต้นทางที่มีสำเนาของวัตถุที่ถ่ายทอดสด

ถ้าวัตถุควรมีอยู่ในแบบจำลองทั้งหมด ตัวเลือกมีดังนี้:
 • เปิดใช้งานการจำลองแบบหลวมตัวเข้มงวดโหมดปลายทางควบคุมโดเมนที่มีวัตถุ
 • ลดแรงระดับตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่แล้วขยะรวบรวมวัตถุ
 • ลบวัตถุ และสร้างขึ้นมาใหม่ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาเหตุของวัตถุ Lingering


สาเหตุที่ 1: ตัวควบคุมโดเมนต้นทางส่งการปรับปรุงวัตถุที่มีอยู่แล้วได้คืน โดยการรวบรวมขยะบนตัวควบคุมโดเมนปลายทางเนื่องจาก ตัวควบคุมโดเมนของแหล่งที่มาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในสถานะออฟไลน์ หรือมีการจำลองแบบล้มเหลวสำหรับ TSL ผ่านไปหลายวัน

ใบโดเมน COM ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนที่สองในโดเมนเดียวกัน อายุการใช้งาน Tombstone = 60 วัน เปิดใช้งานการจำลองแบบเข้มงวดบนตัวควบคุมโดเมนทั้งสอง DC2 ประสบความล้มเหลวของเมนบอร์ด Meanwhile, DC1 ทำการลบต้นทางสำหรับกลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่เก่าทุกวันผ่าน 90 วันถัดไป หลังจากนั้นอยู่ในสถานะออฟไลน์สำหรับ 90 วัน DC2 รับบอร์ดทดแทน เลขยกกำลังขึ้น และเกิดการเปลี่ยนแปลง ACL สำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาแล้วก่อนที่จะมันขาเข้า-replicates ความรู้ในการที่ลบจาก DC1 เกิดขึ้น DC1 ล็อกข้อผิดพลาด 8606 สำหรับกลุ่มความปลอดภัยของโปรแกรมปรับปรุงที่ลบในครั้งแรก 30 วันที่ DC2 อยู่แบบออฟไลน์บน DC1

สาเหตุที่ 2: DC แหล่งส่งการปรับปรุงวัตถุที่ cusp หมดอายุ TSL ได้คืน โดยการรวบรวมขยะโดยปลายทางอย่างเคร่งครัดโหมด DC

ใบโดเมน COM ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนที่สองในโดเมนเดียวกัน อายุการใช้งาน Tombstone = 60 วัน เปิดใช้งานการจำลองแบบเข้มงวดบนตัวควบคุมโดเมนทั้งสอง DC1 และ DC2 จำลองทุก 24 ชั่วโมง DC1 มีต้นกำเนิดลบประจำวัน DC1 จะปรับรุ่นเป็น W2K8 R2 ในตำแหน่ง นี้ stamps แอตทริบิวต์ใหม่บนวัตถุทั้งหมดในพาร์ติชันของโดเมนแบบเขียนได้และการกำหนดค่า ซึ่งรวมถึงวัตถุที่อยู่ในคอนเทนเนอร์วัตถุที่ถูกลบไปแล้ว ซึ่งถูกลบบาง 60 วัน และอยู่ที่ cusp หมดอายุ tombstone DC2 reclaims บางวัตถุ โดยการรวบรวมขยะที่ถูกลบวันก่อนกำหนดการจำลองแบบเปิดกับ DC2 TSL ข้อผิดพลาด 8606 ถูกบันทึกไว้จนกว่า DC1 reclaims วัตถุการบล็อค โดยการรวบรวมขยะ

โปรแกรมปรับปรุงการตั้งค่าแอตทริบิวต์บางส่วนทำให้วัตถุ lingering ชั่วคราวที่จะล้างตัวเองขึ้นหลังจากตัวควบคุมโดเมนต้นทางขยะ-collect วัตถุที่ถูกลบเมื่อ cusp หมดอายุ TSL (ตัวอย่างเช่น การเพิ่มตัวควบคุมโดเมน W2K8 R2 ครั้งแรกกับฟอเรสต์ที่อยู่)

สาเหตุที่ 3: การข้ามเวลาบนตัวควบคุมโดเมนปลายทางก่อนเวลาอันควรเร่งความเร็วการรวบรวมขยะของวัตถุที่ถูกลบบนตัวควบคุมโดเมนปลายทาง

ใบโดเมน COM ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนที่สองในโดเมนเดียวกัน อายุการใช้งาน Tombstone = 60 วัน เปิดใช้งานการจำลองแบบเข้มงวดบนตัวควบคุมโดเมนทั้งสอง DC1 และ DC2 จำลองทุก 24 ชั่วโมง DC1 มาลบทุกวัน แหล่งที่ใช้อ้างอิงเวลาที่ใช้ โดย DC1 (แต่ไม่ DC2) ย้อนไปข้างหน้าไปยังปฏิทินปี 2039 ซึ่งทำให้ DC2 ไปยัง adopt เวลาของระบบใน CY2039 ซึ่งทำให้ DC1 ไปก่อนเวลาอันควรลบวัตถุที่ถูกลบในวันนี้จากคอนเทนเนอร์ของวัตถุที่ถูกลบ Meanwhile, DC2 เกิดการเปลี่ยนแปลงของแอตทริบิวต์ในผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และกลุ่มที่มีการถ่ายทอดสดบน DC2 แต่ถูกลบ และตอนนี้ ทำงานก่อนเวลาขยะที่รวบรวมบน DC1 DC1 จะล็อกข้อผิดพลาด 8606 เมื่อนั้นต่อขาเข้า-replicates สำหรับวัตถุที่ถูกลบจุดเปลี่ยนแปลง

สาเหตุที่ 4: reanimated วัตถุที่ cusp หมดอายุ TSL

ใบโดเมน COM ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนที่สองในโดเมนเดียวกัน อายุการใช้งาน Tombstone = 60 วัน เปิดใช้งานการจำลองแบบเข้มงวดบนตัวควบคุมโดเมนทั้งสอง DC1 และ DC2 จำลองทุก 24 ชั่วโมง DC1 มาลบทุกวัน OU ที่ประกอบด้วยผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และกลุ่มจะถูกลบออกโดยไม่ได้ตั้งใจ สำรองข้อมูลสถานะระบบที่ทำที่ cusp ของ TSL ในอดีต ถูกคืนค่าได้รับรองความถูกต้องบน DC2 การสำรองข้อมูลประกอบด้วยวัตถุที่ถ่ายทอดสดบน DC2 แต่แล้วลบ และการขอคืน โดยการรวบรวมขยะบน DC1

สาเหตุที่ 5: แบบฟอง USN จะถูกทริกเกอร์การบันทึก 8606

บอกให้ คุณสร้างวัตถุในแบบฟอง USN ในวิธีว่า มันไม่ขาออก-replicate ได้เนื่องจากตัวควบคุมโดเมนปลายทาง "thinks" นั้นมีวัตถุเนื่องจากการฟอง ขณะนี้ หลัง จากฟองปิด หลัง จากเริ่มการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำซ้ำอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงถูกสร้างขึ้นสำหรับวัตถุนั้นบนตัวควบคุมโดเมนของแหล่งที่มา และแสดงเป็นวัตถุ lingering ไปยังตัวควบคุมโดเมนปลายทาง ตัวควบคุมที่ปลายทางล็อกเหตุการณ์ 860


ข้อกำหนดสำหรับการสิ้นสุดการสิ้นสุดจำลองความรู้ที่เกิดลบ

Active Directory โดเมนคอนโทรลเลอร์สนับสนุน multi-master จำลองซึ่งตัวควบคุมโดเมนใด ๆ (จับพาร์ติชันที่เขียนได้) สามารถเกิดที่สร้าง เปลี่ยน แปลง หรือลบของวัตถุ หรือคุณลักษณะ (ค่า) ความรู้ของวัตถุ / ลบแอตทริบิวต์ที่จะยังคงอยู่ โดยตัวควบคุมโดเมนต้นทางและควบคุมโดเมนที่มีความรู้การจำลองแบบขาเข้าหากการลบต้นทางสำหรับ TSL จำนวนวัน (โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft216996และ910205)

ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ต้องการสิ้นสุดการสิ้นสุดการจำลองแบบจากผู้ถือพาร์ติชันทั้งหมดในการจำลองการลบต้นทางทั้งหมดสำหรับพาร์ติชันไดเรกทอรีทั้งหมดไปยังผู้ถือพาร์ติชันทั้งหมด transitively ความล้มเหลวในการขาเข้า-replicate พาร์ติชันของไดเรกทอรีในหมายเลข TSL rolling วันผลวัตถุ lingering วัตถุที่ lingering เป็นวัตถุที่จะถูกลบ โดยตัวควบคุมโดเมนอย่างน้อยหนึ่ง แต่ที่มีอยู่บนตัวควบคุมโดเมนปลายทางไม่ไม่ขาเข้า-replicate รู้ transient ของการลบทั้งหมดที่ไม่ซ้ำกันที่ ไม่ถูกต้องคุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2028495 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbmt KB2028495 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2028495

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com