A Windows-rendszermag 41-es azonosítójú („A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően”) hibája Windows 7 vagy Windows Server 2008 R2 rendszerű számítógépen

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 2028504 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A jelenség

A számítógép újraindul, és a következő kritikus hibaüzenet jelenik meg az eseménynaplóban:


Napló neve: Rendszer
Forrás: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Eseményazonosító: 41
Szint: Kritikus
Leírás:
A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása.


A Részletek lapon a következő információ jelenik meg:

EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress true
PowerButtonTimestamp 129165039139928187Megjegyzés: A STOP-hibát ismertető részletek között a BugcheckCode és a BugcheckParameter-paraméterek értéke más is lehet.

Oka

A rendszermag energiakezelőjének 41-es azonosítójú eseményét különböző olyan szituációk válthatják ki, melyekben a számítógép váratlanul leáll vagy újraindul. A Windows rendszert futtató számítógép indításakor a rendszer ellenőrzi, hogy a számítógép megfelelően állt-e le, és amennyiben nem, úgy egy 41-es azonosítójú, a rendszermag energiakezelőjével kapcsolatos üzenetet generál. Az alábbiakban ismertetett szituációk és forgatókönyvek vezethetnek a 41-es eseményhez.

1. forgatókönyv
A számítógép egy STOP-hiba miatt újraindul. A STOP-hiba bekövetkezésekor a hiba adatai a 41-es azonosítójú esemény bejegyzésébe íródnak az esemény részletes adataiként. Egyes esetekben előfordulhat, hogy ezeket az adatokat nem sikerül az eseménybejegyzésbe írni a számítógép újraindulása vagy leállítása előtt. Az ilyen szituációkat a 3. forgatókönyv ismerteti.

Megjegyzés: A BugcheckCode paraméter értéke a megszokottól eltérően nem hexadecimális, hanem decimális érték. A paraméter értékét ezért hexadecimálissá kell váltani, amiről a cikk A megoldás szakaszában tájékozódhat.

2. forgatókönyv
A számítógép bekapcsológombját benyomják, és legalább négy másodpercig nyomva tartják. Ebben az esetben az eseményadatok között a PowerButtonTimestamp paraméter értéke nullától különböző. Egyes esetekben előfordulhat, hogy nem sikerül az eseményadatok közé bejegyezni a PowerButtonTimestamp paraméter értékét a számítógép újraindulása vagy leállása előtt. Az ilyen szituációkat a 3. forgatókönyv ismerteti.
3. forgatókönyv
A STOP-hiba kódja és a PowerButtonTimestamp paraméter értéke is 0. Ilyenek például a következő esetek:
 • A STOP-hibában a BugcheckCode paraméter értéke 0. Bizonyos körülmények esetén a STOP-hibával kapcsolatos BugcheckCode paraméter értékét nem sikerül az eseményadatok között rögzíteni a számítógép újraindulását vagy leállását megelőzően. Ekkor a BugcheckCode paraméter értéke 0. Az is előfordulhat, hogy nem történt STOP-hiba, hanem az energiaellátás megszakadása okozta a számítógép leállását – például ha egy hordozható számítógépből eltávolítják az akkumulátort, esetleg teljesen lemerül az akkumulátor, illetve ha egy asztali számítógép esetén kihúzzák a tápkábelt, vagy áramszünet következik be.
 • A PowerButtonTimestamp értéke nulla. Bizonyos körülmények esetén a PowerButtonTimestamp paraméter értékét nem sikerül az eseményadatok között rögzíteni a számítógép újraindulását vagy leállását megelőzően. Ekkor a paraméter értéke 0 lesz. Ez a helyzet alakul ki például akkor, ha a számítógép bekapcsológombját legalább négy másodpercig nyomva tartják, miközben a Windows rendszerben olyan művelet fut, mely megakadályozza az esemény lemezre mentését. Akkor is találkozhat ezzel a jelenséggel, ha a számítógép olyan állapotba kerül, hogy semmilyen műveletre nem válaszol, és ezért a tápkapcsolóval ki kell kapcsolni. A számítógép válaszképessége például úgy ellenőrizhető, hogy megfigyeli, a CAPS LOCK billentyű többszöri lenyomásakor villog-e a billentyűzeten a CAPS LOCK billentyű állapotát jelző fény.


A megoldás

A 41-es esemény azt jelzi, hogy egy váratlan probléma miatt a Windows nem tud megfelelően leállni. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem minden esetben van elegendő információ a hiba pontos okának megállapításához. A hiba azonosításához és a lehetséges megoldások kereséséhez fontos tudni, hogy milyen műveletet végzett a számítógép közvetlenül az esemény bekövetkezése előtt.

Ha az eseményt a számítógép energiaellátásának megszakadása okozta, célszerű lehet beszerezni egy szünetmentes tápegységet (UPS-eszközt), például egy akkumulátoros tartalék áramforrást. A jelenséget nem megfelelő teljesítményű vagy meghibásodott tápegység is okozhatja – ha például RAM-modulokat, újabb eszközöket vagy merevlemezeket helyezett üzembe a probléma előtt, lehetséges, hogy a tápegység okozza a problémát.

1. forgatókönyv: A számítógép újraindult, ezt követően pedig egy STOP-hibához tartozó BugcheckCode-érték jelenik meg az eseményadatokban
Ha a STOP-hibához tartozó BugcheckCode paraméter értéke nem nulla, a paraméter értékét át kell váltani hexadecimális értékre, a STOP-hibákkal kapcsolatos dokumentációk nagy része ugyanis hexadecimális értékeket említ a decimálisak helyett. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start gombra, majd írja be a Keresés megkezdése mezőbe a calc kifejezést.
 2. Kattintson a Nézet menü Programozó parancsára.
 3. Győződjön meg arról, hogy a számológép számrendszerjelző szakaszában a Dec választógomb van bejelölve.
 4. Írja be a számológépbe a BugcheckCode paraméter értékét.
 5. Jelölje be a Hex választógombot a számrendszerjelző szakaszban.
Megjegyzés: Ekkor a számológépen a hexadecimálissá konvertált érték jelenik meg. Minden nullától különböző értéket váltson át ezzel a módszerrel.

Az alábbi példa egy STOP-hiba BugcheckCode paraméterének értékét szemlélteti egy 41-es esemény adatai között:

EventData
  BugcheckCode 159
BugcheckParameter1 0x3
  BugcheckParameter2 0xfffffa80029c5060 
  BugcheckParameter3 0xfffff8000403d518
  BugcheckParameter4 0xfffffa800208c010
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
A 159 hexadecimális számrendszerben 0x9f (a többi paraméterérték: 0x3, 0xfffffa80029c5060, 0xfffff8000403d518, 0xfffffa800208c010).


Megjegyzés: A szám előtti bevezető nullák általában nem jelennek meg. A hexadecimálissá alakított BugcheckCode-értékek 8 számjegyből állnak. A 0x9F értékkel kapcsolatos dokumentációkban a 0x9F kód például rendszerint 0x0000009f formában jelenik meg, míg a 0xA kódot 0x0000000A formában szokták említeni. A hexadecimális érték birtokában látogassa meg a support.microsoft.com webhelyet, és végezzen keresést a teljes hexadecimális hibakódból (0x0000009f) és a bugcheck szóból álló keresőkifejezéssel.

További információt talál a TechNet blogjának a rendszermag-módú kékképernyős rendszerösszeomlások hibakeresésével foglalkozó, bevezető szintű bejegyzésében:
http://blogs.technet.com/askcore/archive/2008/11/01/how-to-debug-kernel-mode-blue-screen-crashes-for-beginners.aspx


2. forgatókönyv: A számítógép leállítása a bekapcsológomb nyomva tartásával
Ha van rá lehetőség, a Windows rendszert a Start menüben elérhető kikapcsolási és leállítási parancsok valamelyikével ajánlott leállítani. Ebben az esetben az operációs rendszer be tud zárni minden fájlt, illetve minden szolgáltatást és alkalmazást tud értesíteni a leállásról, így azok is a lemezre menthetik az adatokat és a gyorsítótárak tartalmát.

Ha a számítógép normál leállítását gátló problémába ütközik, és a számítógépet a bekapcsológomb folyamatos nyomásával kell kikapcsolnia, a hibaelhárításhoz ajánlott internetes keresést végeznie a tapasztalt jelenségek kulcsszavaival – néhány ilyen kulcsszó: „lefagyás”, „kék halál” vagy „összeomlás”.

A számítógép lefagyásának egyik speciális okát a Microsoft Tudásbázis következő cikke ismerteti:
974476 A számítógép nem válaszol, ha egy USB-eszköz megpróbálja folytatni a működését a szelektív felfüggesztési állapot elhagyását követően Windows 7 vagy Windows Server 2008 R2 rendszerbenA hibaelhárítással kapcsolatos információkért érdemes meglátogatni a Windows 7 megoldásközpontját, melynek címe:

http://support.microsoft.com/ph/14019#tab6

3. forgatókönyv: A rendszer véletlenszerűen újraindul, de nem jelenik meg STOP-hibára utaló BugcheckCode paraméter, vagy pedig a számítógép teljes mértékben válaszképtelen

A billentyűzet CAPS LOCK billentyűjének lenyomásával ellenőrizheti, hogy a címbeli szituáció következett-e be. Ha a CAPS LOCK billentyűt lenyomva a billentyűzet CAPS LOCK billentyűjének állapotát jelző fénye nem villan fel, ha korábban nem világított (vagy nem alszik ki, ha világított), akkor lehetséges, hogy a számítógép teljesen válaszképtelenné vált.

Ez rendszerint hardverproblémára vagy hardverillesztővel kapcsolatos hibára utal. A probléma azonosításához tekintse át az alábbiakat:
 1. Hardver célzott túlterhelése: Tiltsa le a túlterhelési beállításokat, és ellenőrizze, hogy a probléma akkor is fennáll-e, ha a számítógép a gyárilag ajánlott normál sebességgel fut.
 2. Memóriaellenőrzés: Ellenőrizze a memóriát egy erre szolgáló eszközzel, valamint bizonyosodjon meg arról, hogy a memórialapka sebessége azonos a rendszerben számára konfigurált sebességgel.
 3. Energiaellátás: Győződjön meg arról, hogy a tápegység teljesítménye elegendő a telepített eszközök tápellátásához. Ha memóriát, új processzort, meghajtókat vagy külső eszközöket telepített, lehetséges, hogy több energiára van szükség, mint amennyit a tápegység folyamatosan tud szolgáltatni.
 4. Túlmelegedés: A hardver belső hőmérsékletének ellenőrzésével győződjön meg arról, hogy nem melegszik túl a rendszer.
 5. Alapértelmezett beállítások: Próbálja meg a BIOS alapértelmezett beállításaival indítani a számítógépet.

Ha a számítógép által generált STOP-hibához tartozó 41-es azonosítójú esemény adatai között nem jelenik meg a BugcheckCode paraméter értéke, módosítsa a számítógép újraindítási beállítását. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a jobb gombbal a Sajátgép ikonra, és kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 2. Kattintson a Speciális rendszerbeállítások hivatkozásra.
 3. Kattintson a Speciális fülre.
 4. Az Indítás és helyreállítás csoportban kattintson a Beállítások gombra.
 5. Törölje a jelölést az Automatikus újraindítás jelölőnégyzetből.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 2028504 - Utolsó ellenőrzés: 2010. augusztus 9. - Verziószám: 2.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows HPC Server 2008 R2
Kulcsszavak: 
KB2028504
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com