Windows branduolio ?vykio ID 41 klaida "sistemos buvo perkrautas nei?jung? ?variai pirmosios" Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 arba Windows Server 2008 R2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2028504 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, ar Windows Server 2008 R2, j?s? kompiuteris paleid?iamas i? naujo, ir kritin? klaida ?vyki? ?urnale u?registruojamas prane?im?, pana?? ? ??:


?urnalo pavadinimas: sistemos
?altinis: Microsoft-Windows-branduolio-galia
?vykio ID: 41
Lygio: kritinis
Apra?ymas:
Sistema buvo perkrautas nei?jung? ?variai pirmosios. ?i klaida gali atsirasti jei sistema nustojo reaguoti, sudu?o, arba prarado galia netik?tai.


D?l informacijos tab pateikiama ?i informacija:

EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress tiesa
PowerButtonTimestamp 129165039139928187


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Stabdymo klaidos BugcheckCode ir d?l BugcheckParameters vert?s gali skirtis.

Daugiau informacijos

Branduolio maitinimo ?vyk? ID 41 klaida ?vyksta, kai kompiuteris yra i?jungtas, arba i? naujo paleista netik?tai. Paleidus kompiuter?, kuriame veikia Windows, patikrinimas atliekamas siekiant nustatyti, ar kompiuteris buvo u?darytas ?variai. Jei kompiuteris buvo ne u?daryti ?variai, branduolio galios renginys 41 prane?im? nebus generuojamas.

Renginio 41 naudojamas norint kad ka?kas netik?ta atsitiko kad neleido Windows tinkamai i?jungti. Gali b?ti pakankamai informacijos ai?kiai apibr??ti, kas atsitiko. Nustatyti, kas gali atsitikti, ir nustatyti galim? rezoliucij?, svarbu ?inoti, k? daro kompiuteris tuo metu prie? ?vyko ?vykis.

Jei ?vykis 41 registruojamas nes maitinimo ? kompiuter? buvo nutrauktas, apsvarstyti galimyb? ?sigyti nenutr?kstamo maitinimo ?altinis (UPS) pvz., baterijos atsarginio maitinimo ?altinio. Yra underpowered arba jei energijos tiekimas gali sukelti ?i? problem?. Pavyzd?iui, jei prid?jote RAM arba papildomi ?taisai arba stand?i?j? disk? kai ?i? problem? prad?jo, elektros energijos tiekimas gali sukelti problema.


Renginio 41 gali atsirasti ?ie scenarijai.

Scenarijaus autorius 1: Kompiuter? i? naujo, ir Stop klaida BugcheckCode ?vykio duomenis

Spustel?kite ?ia, jei norite Rodyti/sl?pti scenarijus

2 Scenarijus: Kompiuteris yra i?jungtas laikydami nuspaud? maitinimo mygtuk?

Spustel?kite ?ia, jei norite Rodyti/sl?pti scenarijus

Scenarijus 3: Atsitiktinai paleidus sistem? ir Stop klaidos BugcheckCode yra ?traukta, arba kompiuteris yra visi?kai nereaguoja (sunku pakabinti)

Spustel?kite ?ia, jei norite Rodyti/sl?pti scenarijus

Savyb?s

Straipsnio ID: 2028504 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 16 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows HPC Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
kbcip kbmt KB2028504 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2028504

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com