เริ่มชุดตัวเก็บรวบรวมข้อมูลอาจไม่ใหม่หลังจากที่หยุดเงื่อนไขเป็นไปตามในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานบน Windows Vista หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
ปิด ปิด
หมายเลขบทความ (Article ID): 2028603 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณใช้ชุดตัวเก็บรวบรวมข้อมูลในเครื่องมือการตรวจสอบประสิทธิภาพ (Perfmon.exe) เพื่อรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเงื่อนไขหยุด ชุดตัวเก็บรวบรวมข้อมูลอาจไม่รีตามที่กำหนดค่า ดังนั้น ชุดตัวเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เก็บข้อมูลหลังจากถึงเงื่อนไขที่หยุดไว้

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณทำการกำหนดค่าต่อไปนี้:
  1. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบของการตัวเก็บรวบรวมชุดข้อมูล คุณคลิกเพื่อเลือกนั้นเมื่อถึงขีดจำกัดแบบ ชุดตัวเก็บรวบรวมข้อมูลการเริ่มระบบใหม่กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นหยุดเงื่อนไขแท็บ
  2. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบของตัวเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการตั้งค่า การตั้งค่าค่าในการขนาดสูงสุดฟิลด์ที่อยู่ในนั้นหยุดเงื่อนไขแท็บ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำงานของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • windows Server 2008
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
  • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
    ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
    รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
    6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
    6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
    6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
  • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxหมายเลขรุ่น
  • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Pdh.dll6.0.6001.22692242,68814 2010 พฤษภาคม17:11x86
Pla.dll6.0.6001.226921,502,20814 2010 พฤษภาคม17:11x86
Plamig.dll6.0.6001.2269296,25614 2010 พฤษภาคม17:12x86
Plasrv.exe6.0.6001.226927,68014 2010 พฤษภาคม15:20x86
Report.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,92717 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,57017 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,43817 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,24217 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,19817 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,82217 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,08817 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้47117 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้73817 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,05917 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้288,26917 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้9,06217 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้177,15017 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้6,25117 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.finale.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,03617 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้12,91517 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,35717 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,43417 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้18,54917 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้13,53917 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,83017 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Pdh.dll6.0.6002.22405242,68814 2010 พฤษภาคม18:17x86
Pla.dll6.0.6002.224051,502,20814 2010 พฤษภาคม18:17x86
Plamig.dll6.0.6002.2240596,25614 2010 พฤษภาคม18:18x86
Plasrv.exe6.0.6002.224057,68014 2010 พฤษภาคม15:42x86
Report.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,92703 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,57003 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,43803 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,24203 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,19803 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,82203 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,08803 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้47103 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้73803 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,05903 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้288,26903 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้9,06203 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้177,15003 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้6,25103 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.finale.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,03603 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้12,91503 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,35703 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,43403 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้18,54903 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้13,53903 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,83003 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Pdh.dll6.0.6001.22692307,71214 2010 พฤษภาคม17:28x64
Pla.dll6.0.6001.226921,372,67214 2010 พฤษภาคม17:28x64
Plamig.dll6.0.6001.22692103,42414 2010 พฤษภาคม17:29x64
Plasrv.exe6.0.6001.226928,70414 2010 พฤษภาคม15:40x64
Report.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,92726 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,57026 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,43826 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,24226 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,19826 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,82226 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,08826 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้47126 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้73826 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,05926 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้288,26926 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้9,06226 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้177,15026 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้6,25126 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.finale.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,03626 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้12,91526 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,35726 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,43426 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้18,54926 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้13,53926 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,83026 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Pdh.dll6.0.6002.22405307,71214 2010 พฤษภาคม18:23x64
Pla.dll6.0.6002.224051,372,67214 2010 พฤษภาคม18:23x64
Plamig.dll6.0.6002.22405103,42414 2010 พฤษภาคม18:24x64
Plasrv.exe6.0.6002.224058,70414 2010 พฤษภาคม15:55x64
Report.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,92703 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,57003 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,43803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,24203 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,19803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,82203 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,08803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้47103 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้73803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,05903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้288,26903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้9,06203 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้177,15003 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้6,25103 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.finale.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,03603 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้12,91503 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,35703 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,43403 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้18,54903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้13,53903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,83003 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Pdh.dll6.0.6001.22692242,68814 2010 พฤษภาคม17:11x86
Pla.dll6.0.6001.226921,502,20814 2010 พฤษภาคม17:11x86
Plamig.dll6.0.6001.2269296,25614 2010 พฤษภาคม17:12x86
Pdh.dll6.0.6002.22405242,68814 2010 พฤษภาคม18:17x86
Pla.dll6.0.6002.224051,502,20814 2010 พฤษภาคม18:17x86
Plamig.dll6.0.6002.2240596,25614 2010 พฤษภาคม18:18x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Pdh.dll6.0.6001.22692664,57614 2010 พฤษภาคม17:01IA-64
Pla.dll6.0.6001.226923,428,35214 2010 พฤษภาคม17:01IA-64
Plamig.dll6.0.6001.22692239,10414 2010 พฤษภาคม17:01IA-64
Plasrv.exe6.0.6001.2269216,38414 2010 พฤษภาคม15:22IA-64
Report.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,92725 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,57025 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,43825 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,24225 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,19825 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,82225 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,08825 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้47125 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้73825 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,05925 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้288,26925 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้9,06225 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้177,15025 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้6,25125 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.finale.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,03625 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้12,91525 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,35725 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,43425 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้18,54925 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้13,53925 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,83025 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Pdh.dll6.0.6002.22405664,57614 2010 พฤษภาคม17:59IA-64
Pla.dll6.0.6002.224053,428,35214 2010 พฤษภาคม17:59IA-64
Plamig.dll6.0.6002.22405239,10414 2010 พฤษภาคม18:00IA-64
Plasrv.exe6.0.6002.2240516,38414 2010 พฤษภาคม15:43IA-64
Report.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,92703 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,57003 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,43803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,24203 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,19803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,82203 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,08803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้47103 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้73803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,05903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้288,26903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้9,06203 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้177,15003 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้6,25103 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.finale.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,03603 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้12,91503 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,35703 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,43403 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้18,54903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้13,53903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,83003 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Pdh.dll6.0.6001.22692242,68814 2010 พฤษภาคม17:11x86
Pla.dll6.0.6001.226921,502,20814 2010 พฤษภาคม17:11x86
Plamig.dll6.0.6001.2269296,25614 2010 พฤษภาคม17:12x86
Pdh.dll6.0.6002.22405242,68814 2010 พฤษภาคม18:17x86
Pla.dll6.0.6002.224051,502,20814 2010 พฤษภาคม18:17x86
Plamig.dll6.0.6002.2240596,25614 2010 พฤษภาคม18:18x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างชุดตัวเก็บรวบรวมข้อมูล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
การสร้างชุดตัวเก็บรวบรวมข้อมูล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_259fc19fea6ef68a52c809b4d561f8c0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22692_none_b1b7f3dc6ef6671c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม728
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_daa44ec69c9b514073fb02bf4d776776_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22405_none_34a09ec71550e02d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม728
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22692_none_b406e63049d6cc91.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม168,881
วันที่ (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22405_none_b651aa2846b16f68.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม168,881
วันที่ (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:59
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_58cc967be5d05c9e013ac1f4d1ae3e74_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22405_none_2d62c5446a57fb0a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,106
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_bcd149f25a87c620c5f987ea011e90e3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22692_none_6724a179c1ef584c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,106
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22692_none_102581b402343dc7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม168,929
วันที่ (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22405_none_127045abff0ee09e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม168,929
วันที่ (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22692_none_1a7a2c063694ffc2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม152,555
วันที่ (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22405_none_1cc4effe336fa299.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม152,555
วันที่ (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_01ec7163a9c2a4f84b616d9167ad9e0d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22692_none_676373fe603e39fa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,104
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_e1d0cee65d21b1688d4581dbedb1fc9d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22405_none_33b04b9c1c9f8354.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,104
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22692_none_b4088a2649d4d58d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม168,905
วันที่ (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22405_none_b6534e1e46af7864.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม168,905
วันที่ (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22692_none_1a7a2c063694ffc2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม152,555
วันที่ (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22405_none_1cc4effe336fa299.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม152,555
วันที่ (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2028603 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbprb kbexpertiseadvanced kbmt KB2028603 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2028603

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com