MS10 043: ช่องโหว่ในโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลมาตรฐานอาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2032276 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
ในนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" บทความนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
 • windows 7 Professional สำหรับระบบที่ฝังตัว
 • windows 7 Ultimate สำหรับระบบที่ฝังตัว
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS10 043 การดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ แวะไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือ และสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนสากลของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
ยังอเมริกาเหนือลูกค้าสามารถดูการโต้ตอบแบบทันทีเข้า กับอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือสนับสนุนการสนทนาที่แต่ละไม่จำกัด โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งานโดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่น ในอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

windows 7 และ Windows Server 2008 R2 แฟ้มข้อมูล

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ milestone (RTM, SP n), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์milestoneสาขาของบริการ
  6.1.760016xxxwindows 7 และ R2 2008 ของ Windows ServerrtmGDR
  6.1.760020xxxwindows 7 และ R2 2008 ของ Windows ServerrtmLDR
 • สาขา GDR บริการประกอบด้วยเฉพาะแก้ไขเหล่านั้นที่ต่าง ๆ ออกไปปัญหา widespread สำคัญอยู่ สาขาบริการ LDR ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่นำออกใช้
 • แสดงรายการในแฟ้ม (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง ลงชื่อเข้ากับ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ในรายการ

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่น x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Cdd.dll6.1.7600.16595144,38419 2010 พฤษภาคม19:48x64
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16432982,60002 2009 Oct04:32x64
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385258,04813-ก.ค.-200923:38x64
Lddmcore.ptxmlไม่มี1,15113-ก.ค.-200920:25ไม่มี
Cdd.dll6.1.7600.20715144,38419 2010 พฤษภาคม14:31x64
Dxgkrnl.sys6.1.7600.20715982,40819 2010 พฤษภาคม14:54x64
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385258,04813-ก.ค.-200923:38x64
Lddmcore.ptxmlไม่มี1,15113-ก.ค.-200920:25ไม่มี

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่น x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_942546afd3ab54d753a28220e3fc18f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_3f86eea9ec9d0c1a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม700
วัน (UTC)20 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)09:02
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_b378c3c62b02ede2b703ec31412443b1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_8122531ef69db377.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม700
วัน (UTC)20 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)09:02
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_07b2be25fd45e262.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม13,309
วัน (UTC)20 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)09:16
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_0892dc3716229fcb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม13,309
วัน (UTC)20 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)09:16
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb2032276_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,019
วัน (UTC)20 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)09:02
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb2032276 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,730
วัน (UTC)20 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)09:02
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb2032276_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,760
วัน (UTC)20 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)09:02
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb2032276 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,467
วัน (UTC)20 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)09:02
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2032276_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,123
วัน (UTC)20 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)09:02
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2032276_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,162
วัน (UTC)20 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)09:02
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มปรับปรุงแบบ bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,855
วัน (UTC)20 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)09:02
แพลตฟอร์มไม่มี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2032276 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2032276 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2032276

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com