วิธีการติดตั้งส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2000 Server ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 205696

สำหรับรุ่น Microsoft FrontPage 98 ของบทความนี้ ดู194103.
สำหรับ Microsoft FrontPage 97 และรุ่นก่อนหน้าของบทความนี้ ให้ดู156842.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้งส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2000 สำหรับ Microsoft ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Server (IIS) ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนในบทความนี้ คุณควรทำต่อไปนี้:
 1. ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) คือการทำงานอย่างถูกต้อง และทำงานอยู่
 2. ดาวน์โหลดส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2000 จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  .aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa140179 (office.10)
ส่วนขยายจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มเอง self-executing

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการติดตั้งส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2000 Server ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft คลิกสองครั้งที่แฟ้มที่ปฏิบัติการที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Microsoft และทำตามพร้อมท์ ในส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage จะถูกกำหนดค่าสำหรับการเริ่มต้นเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น

Microsoft Windows NT 4.0

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ชุดตัวเลือกของ windows NT 4.0ชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoftแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกส่วนควบคุมแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาออกสรรค์ใน.
 3. คลิกการส่วนขยายแท็บนี้ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ frontpageควรเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าการส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ frontpageไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือกนั้น
 4. คลิกตกลงและกลับไปที่หน้าต่างหลักของโปรแกรมจัดการบริการอินเทอร์เน็ต
 5. คลิกขวาชื่อของเว็บไซต์ของคุณ เลือกงาน(งานทั้งหมด), แล้ว เลือกการตั้งค่าคอนฟิกส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์. ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดขึ้น คลิกถัดไป.
 6. ในการสร้างกลุ่มของ Windowsกล่อง คุณสามารถเลือกให้มีกลุ่ม Administer ผู้เขียน และเบราว์เซอร์สร้างขึ้นสำหรับคุณ เมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกถัดไป.
 7. พิมพ์ชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่มที่จะสามารถดูแลเว็บ และคลิกถัดไป.
 8. ในการเซิร์ฟเวอร์จดหมายการตั้งค่ากล่อง คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ เมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกถัดไป.
 9. คลิกเสร็จสิ้นการดำเนินการติดตั้งส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ขณะนี้มีการติดตั้งส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage บนเว็บไซต์เริ่มต้น
 10. สำหรับการตัวเลือกสำหรับผู้ดูแลเพิ่มเติม คลิกขวาเว็บไซต์ที่มีค่าเริ่มต้นแล้ว คลิกงาน(งานทั้งหมด).

Microsoft Windows 2000

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม. คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งโปรแกรมจัดการบริการอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกเครื่องหมายบวกอยู่ติดกับชื่อของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 3. คลิกขวาเว็บไซต์ที่มีค่าเริ่มต้นชี้ไปที่งานทั้งหมดแล้ว คลิกการตั้งค่าคอนฟิกส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์.
 4. คลิกถัดไปในวิซาร์ตั้งค่าคอนฟิกส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์
 5. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ โดยมีข้อความต่อไปนี้
  Your web server's configuration will allow anyone to author pages on your web server once the extensions are installed. To fix this, stop installing the extensions now, reconfigure IIS to use an NTFS partition and then use the FrontPage server administrator tool to install the extensions. Are you sure that you want to install the extensions?
  clickไม่มี. At this point, you must configure the partition where Internet Information Server resides to be NTFS, rather than FAT or FAT32.
 6. Configure theMail Serversettings by using the information that is appropriate for your network, and then clickถัดไป.
 7. คลิกเสร็จสิ้น.
For complete information about the use and administration of the FrontPage Server Extensions, please browse to the FrontPage Server Extensions Resource Kit Web site:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2000/HA011383231033.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 205696 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbwebservices kbwebserver kbsetup kbinfo kbmt KB205696 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:205696

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com