ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 206071
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้กล่าวถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition หัวข้อในบทความนี้รวมถึง:
 • Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition เวอร์ชันข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ระบุ Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition โปรแกรมแก้ไขด่วน
 • Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition แพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนในการตั้งชื่อ
 • ใน Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition โปรแกรมแก้ไขด่วน Information Tool (Qfecheck.exe)
 • ติดตั้ง Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition โปรแกรมแก้ไขด่วน
 • การเอา Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition โปรแกรมแก้ไขด่วน
 • การขอรับ Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition โปรแกรมแก้ไขด่วน
 • เคล็ดลับการสอบถามฐานข้อมูลองค์ความรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft พัฒนาโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition ตามที่จำเป็น เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่สำคัญของลูกค้า:

Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition เวอร์ชันข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเลขรุ่นของ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition รุ่นต้นฉบับที่อยู่ในรายการต่อไปนี้ โดยทั่วไป แฟ้มที่มีอยู่ใน Windows 98 และ Windows 98 Second Edition รุ่นระบุ มีตราประทับเวอร์ชันที่ระบุ
  Release           Version   File dates
  --------------------------------------------------
  Windows 98         4.10.1998  05/11/1998
  Windows 98 Second Edition  4.10.2222  04/23/1999
				
คุณสามารถดูข้อมูลรุ่นของแฟ้มได้ โดยใช้ปุ่มเมาส์ขวาให้คลิกแฟ้มใน Windows Explorer คลิกคุณสมบัติบนเมนูที่แสดงขึ้น และคลิกที่แท็บเวอร์ชั่น ถ้ากล่องโต้ตอบสำหรับแฟ้มไม่มีแสดงเวอร์ชันแท็บ ไม่มีเวอร์ชันข้อมูลพร้อมใช้งานสำหรับแฟ้มนั้น

มีข้อยกเว้นสองสาม Windows 98 ที่โปรแกรมแก้ไขด่วนจะประทับ ด้วยหมายเลขรุ่น ของ 4.10.1999 หรือ มากกว่า ซึ่งบ่งชี้ว่า แฟ้มนั้นเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าจากแฟ้มที่ได้ถูกรวมไว้แต่เดิมที่ มี Windows 98 โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 98 Second Edition โดยทั่วไปมักจะประทับ ด้วยหมายเลขรุ่น ของ 4.10.2223 หรือมากกว่า

การแก้ไขปัญหาหลายสามารถใช้ได้กับคอมโพเนนต์เดียวกัน พร้อมพบได้ยาก แก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นเสมอแบบสะสม นอกจากนี้มีรวมการเปลี่ยนแปลงที่นำมาใช้ในเวอร์ชันที่กำหนดของส่วนประกอบเฉพาะในคอมโพเนนต์ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใด ๆ ที่นำมาใช้ในรุ่นใหม่กว่ารุ่นที่ใหม่กว่า (ตัวอย่างเช่น เวอร์ชั่น 4.10.2224 กำลังจะประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่นำมาใช้ในรุ่น 4.10.2223 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงใหม่)

ลักษณะสะสมของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ รวมกับหมายเลขรุ่นที่เพิ่ม หมายความ ว่า มีข้อยกเว้นสองสามมาก ไม่เสมอหนึ่งรุ่นปัจจุบันที่กำหนดคอมโพเนนต์ที่ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคอมโพเนนต์วันที่สิ้นสุด

ระบุ Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition โปรแกรมแก้ไขด่วน

เกือบทั้งหมด Windows 98 และ Windows 98 Second Edition โปรแกรมแก้ไขด่วนแฟ้มสามารถถอนระบุ โดยสองคุณลักษณะต่อไป ซึ่งสามารถดูได้บนแท็บของกล่องโต้ตอบสำหรับแฟ้มเวอร์ชั่น:
 • หมายเลขรุ่นน้อยกว่ารุ่นที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 • ทรัพยากรเพิ่มเติมของสายอักขระที่มีชื่อว่า "พิเศษสร้างอธิบาย" ที่ถูกตั้งค่า "QFE"

  เมื่อต้องการดูค่าของ "พิเศษสร้างอธิบาย" ทรัพยากร:
  1. คลิกขวาที่แฟ้มใน Windows Explorer
  2. คลิกคุณสมบัติบนเมนูที่ปรากฏ
  3. คลิกที่แท็บเวอร์ชั่น
  4. ภายใต้การชื่อสินค้า:คลิก คำอธิบายของโครงสร้างพิเศษ.
แฟ้มบางแฟ้ม Windows 98 และ Windows 98 Second Edition ไม่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นเพื่อระบุไฟล์ ในสถานการณ์เช่นนี้ วันปรับเปลี่ยนและขนาดของแฟ้มสามารถตรวจสอบ และเปรียบเทียบกับรุ่นต้นฉบับของแฟ้ม เหล่านี้จะไม่บ่งชี้ข้อสรุป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวันปรับเปลี่ยนได้รับผลกระทบ ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงในแฟ้มอาจไม่ทำให้การเปลี่ยนแปลงในขนาดของแฟ้ม

Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition แพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนในการตั้งชื่อ

แต่ละ Windows 98 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 98 Second Edition มีตัวระบุตัวเลขที่สอดคล้องกับบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เอกสารปัญหาที่แก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วน ตัวอย่างเช่น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหารายละเอียดในบทความฐานความรู้ของ Microsoft Q123456 จะถูกระบุเป็นตัวเลขของโปรแกรมแก้ไขด่วน 123456

นอกจากนี้แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 98 และ Windows 98 Second Edition ยังมีตัวระบุภาษาที่สอดคล้องกับภาษาภาษาท้องถิ่นของการแก้ไขปัญหาหรือแพคเกจ ตัวระบุภาษาที่ใช้สำหรับ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition ฮอตฟิกซ์คือ:
 • ภาษาอาหรับ EAR – เปิดใช้งาน
 • ภาษาอาหรับ LAR – เป็นภาษาท้องถิ่น
 • จีนการ CHS - สมัยใหม่
 • จีน CHT - แบบดั้งเดิม
 • เช็ก CZE
 • เดนมาร์ก DAN
 • ดัตช์ DUT - เนเธอร์แลนด์
 • ภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกา
 • FIN ฟินแลนด์
 • FRN ฝรั่งเศส
 • GER เยอรมัน
 • กรีก GRK
 • GR7 ภาษากรีก - เพจรหัส 737
 • GR8 กรีก - เพจรหัส 869
 • ฮิบรู EHE – เปิดใช้งาน
 • ฮิบรู LHE – เป็นภาษาท้องถิ่น
 • HUN ฮังการี
 • ITN อิตาลี
 • ญี่ปุ่น JPN
 • เกาหลี KOR
 • หรือนอร์เวย์
 • POL โปแลนด์
 • ภาษาโปรตุเกส POR
 • โปรตุเกส BRZ – บราซิล
 • RUS รัสเซีย
 • สโลวัก SVK
 • ภาษาสโลวีเนีย SLO
 • ภาษาสเปน SPA
 • SWE สวีเดน
 • THA Thai
 • TRK ตุรกี
แต่ละ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition โปรแกรมแก้ไขด่วนแพคเกจชื่อประกอบด้วยสามส่วน:
 • ตัวระบุตัวเลขหกอักขระ
 • ตัวระบุภาษาสามอักขระ (ที่แสดงอยู่ในรายการข้างต้น)
 • ตัวระบุแพลตฟอร์มหนึ่งอักขระ ("5" สำหรับ Windows 95, "8" สำหรับ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition และ "M" สำหรับ Windows Millennium Edition [Me])
ตัวอย่างเช่น แพคเกจการติดตั้งเราภาษาอังกฤษ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition รุ่นโปรแกรมแก้ไขด่วนรายละเอียดใน Q123456 มีชื่อของ 123456usa8.exe ถ้าไม่ได้รับ Windows Me hotfix สำหรับปัญหาเดียวกัน แพคเกจภาษาญี่ปุ่นมีชื่อของ 123456jpnm.exe

ใน Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition โปรแกรมแก้ไขด่วน Information Tool (Qfecheck.exe)

มีการติดตั้งเครื่องมือ Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน (Qfecheck.exe) กับแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 98 และ Windows 98 Second Edition เครื่องมือนี้ใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในการรีจิสทรี ตลอดจนรุ่นและข้อมูลการสร้างพิเศษในแฟ้มด้วยตัวเอง เพื่อระบุการแก้ไขด่วนที่ติดตั้ง Windows 98 และ Windows 98 Second Edition เครื่องมือนี้สามารถใช้เพื่อระบุโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 98 และ Windows 98 Second Edition ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำหนด

เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือ Qfecheck เรียกใช้แฟ้ม Qfecheck.exe ในโฟลเดอร์ Windows เครื่องมือนี้ประกอบด้วยวิธีใช้แบบออนไลน์

ติดตั้ง Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition โปรแกรมแก้ไขด่วน

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 98 และ Windows 98 Second Edition ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งมี โปรแกรมติดตั้งนี้ทำการดำเนินการต่อไปนี้:
 1. แฟ้มที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งลงในโฟลเดอร์ชั่วคราวเพื่อ unpack โดยทั่วไป แฟ้มเหล่านี้รวมถึง:
  • แฟ้มคอมโพเนนต์ปรับปรุง
  • มือ Qfecheck (Qfecheck.exe และ Qfecheck.hlp)
  • แฟ้ม.inf ที่ใช้ในการเอาโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • อย่าง น้อยหนึ่งแฟ้ม.inf ใช้ในการรันการติดตั้ง
  • ลายเซ็นดิจิทัลแฟ้ม (.cat) ใช้ในการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลแฟ้มไบนารีโปรแกรมแก้ไขด่วน (ในสถานการณ์ส่วนใหญ่)
  • ตัวช่วยเหลือแฟ้มอื่น ๆ สำหรับโปรแกรมติดตั้งมี เช่น Advpack.dll, W95inf16.dll และ W95inf32.dll
 2. ใช้ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition อยู่แล้วภายในเซ็ตอัพคลัง (Advpack.dll) เพื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ระบุตามการไดเรกทีฟของในแฟ้ม.inf ที่ให้มา แฟ้ม.inf นี้ประกอบด้วยไดเรกทีฟของเพื่อคัดลอกแฟ้มไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม และเพิ่มค่ารีจิสทรีที่เหมาะสม แพคเกจการติดตั้งบางอย่างอาจใช้หลายแฟ้ม.inf เพื่อเปิดใช้งานแพคเกจเดี่ยวติดตั้งแฟ้มการปรับปรุง ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition ที่ติดตั้ง Windows 98 หรือ Windows 98 Second Edition รุ่นนั้น

  ถ้าคอมโพเนนต์การปรับปรุงรุ่นที่ใหม่กว่ามีการติดตั้ง ไม่มีการติดตั้งรุ่นก่อนหน้านี้ กระบวนการนี้เกิดขึ้นโดยไม่แจ้งเตือน
 3. ในกรณีส่วนใหญ่ ลงทะเบียนลายเซ็นดิจิทัลสำหรับแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ปรับปรุงแล้ว
 4. จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ และพร้อมท์ให้คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณคลิกตกลงแฟ้มชั่วคราวจากขั้นตอน 1 จะถูกเอาออก และโปรแกรมติดตั้งสิ้นสุดลง

การเอา Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition โปรแกรมแก้ไขด่วน

ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition สามารถอย่างปลอดภัย และง่ายดายถูกเอาออก และแทนที่ ด้วยรุ่นต้นฉบับของปรับปรุงคอมโพเนนต์ โดยทั่วไป กระบวนการนี้เป็น facilitated โดยแฟ้ม.inf คัดลอกให้เป็นโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์ Windows\Inf\Qfe ในระหว่างการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน โดยทั่วไป แฟ้มนี้มีชื่อคล้ายคลึงกับแบบฟอร์มที่มี xxxxx_UNINF ที่ xxxxx ส่วนที่เป็นตัวเลขของบทความฐานความรู้ของ Microsoft เป็นเอกสารแก้ไข แฟ้ม.inf นี้สามารถใช้ได้เมื่อต้องการเอาโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 98 และ Windows 98 Second Edition ถ้าคุณคลิกขวาแฟ้มใน Windows Explorer และจากนั้น คลิกติดตั้ง

เมื่อมีเอาโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 98 และ Windows 98 Second Edition คุณได้รับพร้อมท์สำหรับซีดีรอมหรือดิสก์การติดตั้ง Windows 98 และ Windows 98 Second Edition ต้นฉบับ รุ่นของแฟ้มต้นฉบับจะถูกคัดลอก และเขียนทับรุ่นปรับปรุงแล้ว คุณยังสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มสำรองได้ในขณะนี้ โดยทั่วไป เมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

บางโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 98 และ Windows 98 Second Edition ได้ให้ความสามารถในการที่ถูกเอาออก โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขช่องโหว่การรักษาความปลอดภัย หรือปัญหาการขาดทุน/ความเสียหายของข้อมูล หรือในทำนองเดียวกัน ปัญหาสำคัญ ไม่สามารถลบออกได้ โดยใช้วิธีการก่อนหน้านี้ ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขด่วนดังกล่าว คุณควรติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับความช่วยเหลือที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com

การขอรับ Windows 98 และ Windows 98 วินาที Edition โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition จะจำแนกเป็นสองประเภทหลัก: เอกสารเหล่านั้นจะพร้อมใช้งานทั่วไปจากแหล่งข้อมูลที่ออนไลน์ และที่ยังไม่พร้อมใช้งานทั่วไป แต่ซึ่งสามารถได้รับ โดยติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoftกระจายทั่วไป Windows 98 และ Windows 98 Second Edition การแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานให้ดาวน์โหลดโดยใช้การเชื่อมโยง hypertext ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เอกสารที่โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ช่วยแก้ปัญหา แฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนเหล่านี้ ในบางสถานการณ์ ยังอาจพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์หรือการปรับปรุงของ Windows

โปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 98 และ Windows 98 Second Edition ที่มีการแจกจ่ายที่ไม่ทั่วไปสามารถได้รับ โดยการติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft โดยการใช้โดยตรงสนับสนุนข้อเสนอ รวมทั้งการโทรศัพท์และการตอบสนองที่มีใช้เว็บ

เคล็ดลับการสอบถามฐานข้อมูลองค์ความรู้

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 98 และ Windows 98 Second Edition ที่เฉพาะเจาะจงและปัญหาที่แก้ไขได้ โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนเหล่านี้สามารถอยู่ในฐานความรู้ของ Microsoft ด้วยการสอบถามบนอาการของปัญหา

บทความในฐานความรู้ที่ปรับปรุง Windows 98 และ Windows 98 Second Edition เอกสารสามารถอยู่ได้ ด้วยการสอบถามบนผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (Windows 98 หรือ Windows 98 Second Edition), และจากนั้น พิมพ์คำสำคัญต่อไปนี้ พิมพ์: โปรแกรมแก้ไขด่วน.

เมื่อต้องการค้นหาบทความทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงเฉพาะส่วนประกอบ รวมชื่อแฟ้มคอมโพเนนต์ในแบบสอบถามของคุณ (ตัวอย่างเช่น พิมพ์: foo.vxd).

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 95 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
161020 การใช้งานการปรับปรุงของ Windows 95
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows Me ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
295413 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน Edition Millennium ของ Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 206071 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2556 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbinfo kbmt KB206071 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:206071

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com