หยุดชั่วการแก้ไข: ข้อความ EDIFACT ถูกต้องที่ประกอบด้วยอักขระ "และ" ในองค์ประกอบของข้อมูล คือคราวเมื่อคุณใช้ EDI ได้รับข้อความขั้นตอนใน BizTalk Server 2006 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2065966 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณใช้ขั้นตอนรับ EDI ใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2 จะได้รับข้อความอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูล Interchange สำหรับจัดการ พาณิชย์ และการขนส่ง (EDIFACT)
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อความ EDIFACT ถูกต้องที่ตรงกับเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • ข้อความใช้รุ่นของไวยากรณ์ UNOA
  • อักขระ "และ" ถูกใช้เป็นตัวคั่น
  • องค์ประกอบของข้อมูลหนึ่งประกอบด้วยอักขระ "และ" เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล และอักขระ "และ" คือ prefaced ด้วยอักขระที่วางจำหน่าย ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบของข้อมูลหนึ่งจะปรากฏเป็นข้อความต่อไปนี้:
   z04:sample: ? +8888888888
   หมายเหตุ:อักขระย่อยมีอักขระที่ใช้ในการกู้คืนความหมายเดิมของอักขระที่ใช้เป็นตัวคั่น syntactical โดยทั่วไป เครื่องหมายคำถาม (?) จะใช้เป็นอักขระที่วางจำหน่าย
หยุดชั่วในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อความถูกต้องของ EDIFACT คือคราวโดยไม่คาดคิดไว้ นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: BizTalk Server 2006 EDI
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 8118
คำอธิบาย::
ข้อผิดพลาดที่พบในระหว่างการแยกวิเคราะห์ ธุรกรรม Edifact กำหนด ด้วยหมายเลข '<transaction set="" id=""></transaction>'ที่มีอยู่ใน interchange (ไม่มีกลุ่ม) กับหมายเลข'<interchange id=""></interchange>', มี id ของผู้ส่ง '<sender id=""></sender>', หมายเลขของผู้รับ '<receiver id=""></receiver>' ได้ถูกหยุดชั่วคราว มีข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
...

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในไปป์ไลน์ EDI ได้รับ ขั้นตอนรับ EDI ระบุอักขระ 'และ' ที่ปรากฏในข้อความ EDIFACT เป็นไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2211420แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server 2006 R2 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
974563รายการของการแก้ไขลัด Microsoft BizTalk Server ที่รวมอยู่ใน BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2003907ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2065966 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
Keywords: 
kbqfe kbfix kbbiztalk2006r2presp2fix kbbtspipeline kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2065966 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2065966

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com