สะสม Update แพ็คเกจ 2 สำหรับ SQL Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2072493 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

2 สะสมของการปรับปรุงประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการตัดสินค้าจากคลัง Microsoft SQL Server 2008 R2 ที่ได้รับการแก้ไขนับตั้งแต่การวางจำหน่ายของ SQL Server 2008 R2 การปรับปรุงบางอย่างสำหรับ StreamInsight 1.0 มีออกมาพร้อมกับ 2 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
2120979ปรับปรุง StreamInsight 1.0 ที่ออกใช้พร้อมกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2008 R2

หมายเหตุ:
นี้โครงสร้างของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ยังถูกเรียกเมื่อสร้าง 10.50.1720.0

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนที่คุณจัดวางไว้ในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
981356สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2

หมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

 • โปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql Server 2008 R2 เป็นภาษาต่าง ๆ ในขณะนี้ ดังนั้น เป็นแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมเดียวเท่านั้นสำหรับภาษาทั้งหมด
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมหนึ่งมีแพคเกจคอมโพเนนต์ทั้งหมด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเป็นการปรับปรุงเฉพาะส่วนดังกล่าวประกอบที่มีการติดตั้งบนระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับการปรับปรุง 2 ที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2

ขณะนี้มีแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม ได้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะเท่านั้น แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจาก ด้วยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ SQL Server 2008 R2 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้

หากพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดการปรับปรุงที่สะสม คุณจะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้นมา ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับแพคเกจการปรับปรุงที่สะสมเฉพาะนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

โปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql Server 2008 ที่รวมอยู่ใน 2 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่กล่าวถึงฮอตฟิกซ์เหล่านี้จะออก ตามที่มีพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัก SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของ sqlหมายเลขบทความ kbคำอธิบาย:
459852979778การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันการสอบถามที่ใช้ขนาดแม่/ลูกใน SSAS 2008
459848979785การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างสคริปต์เพื่อสร้างสคริปต์สำหรับกระบวนงานที่เก็บไว้ใน SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2
450270980653sql Server 2008 R2 สะสม Update 2, SQL Server 2008 SP1 สะสม Update 7 และ SQL Server 2005 SP3 สะสม Update 9 ปรากฏสถานะการสืบค้นกลับ 4136 ที่สามารถใช้เพื่อปิดการใช้กระบวนการ "sniffing พารามิเตอร์"
450653980883การแก้ไข: แคมวลเริ่มโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณใส่ข้อมูลใน SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008 R2
451121980948การแก้ไข: ข้อมูลเมตาเสียหายเมื่อคุณย้าย SSAS 2005 หรือ SSAS 2008 R2 โฟลเดอร์ของข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
458483981502การแก้ไข: แบบสอบถามที่ใช้การวางแผนแบบสอบถามแบบขนานกลับผลลัพธ์ที่แตกต่างกันทุกครั้งที่คุณรันการสอบถามใน SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008 R2
459853981611การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน COUNT_BIG และอนุประโยคของน้อยเกินไปในแบบสอบถามใน SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2
451123981713การแก้ไข: แบบสอบถามกลับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องถ้าใช้ดัชนีที่ไม่ถูก rebuilt แบบออนไลน์ใน SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008 R2
459189981867การแก้ไข: สมาชิกคำนวณได้ที่ใช้ขนาดถูกกรองสมาชิกกลับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องใน SSAS 2005 หรือ SSAS 2008 R2
459858981899การแก้ไข: มีข้อยกเว้นเกิดเมื่อคุณกรองข้อมูล หรือรันการสอบถาม MDX ในฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย dynamic ที่กำหนดใน SSAS 2008 หรือ SSAS 2008 R2
459860981922การแก้ไข: มีความล้มเหลว assertion เกิดเมื่อคุณรันการสอบถาม parameterized ที่มีพารามิเตอร์มากใน SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 และที่มีตัวเลือกการ SHOWPLAN_XML ที่เปิดใช้งาน
459861981928การแก้ไข: คุณสมบัติแบบ DynamicHeight และคุณสมบัติ DynamicWidth สำหรับตัวควบคุมแผนภูมิภายในพื้นที่ข้อมูลแบบ tablix จะไม่นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องสำหรับแผนภูมิทั้งหมดใน SSRS 2008 หรือ SSRS 2008 R2
459862981973การแก้ไข: ข้อมูลในรายการรายงานที่กำหนดเองที่แสดงอย่างไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณส่งรายงานไปยังแฟ้มรูปแบบ PDF โดยใช้วิธี ReportExecutionService.Render ใน SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน
459864982321การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณทำการประมวลผลดัชนีของพาร์ติชันใน SSAS 2008 หรือ SQL Server 2008 R2
459866982417การแก้ไข: แบบสอบถามกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องสำหรับคุณสมบัติ ChildCount, DrilledDown และ ParentSameAsPrevious ของสมาชิกที่คำนวณได้ใน SSAS 2008 หรือ SQL Server 2008 R2
459867982418การแก้ไข: ข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น" ความเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน OPENROWSET เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลที่ SSAS 2008 หรือ SQL Server 2008 R2
459863982441การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาด 666 เมื่อคุณสร้างดัชนีออนไลน์ในแบบพาร์ติชันใน SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2
459869982631การแก้ไข: SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 บริการรายงานของรายงานที่ประกอบด้วยตารางที่ มีกลุ่มลูกไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของ Section 508
459868983286การแก้ไข: "การเชื่อมต่อไม่สามารถทำ" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน SSAS 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
449853982850การแก้ไข: ผลลัพธ์ไม่ถูกส่งกลับเมื่อคุณรันแบบ Multidimensional นิพจน์ (MDX) แบบสอบถามที่ใช้ฟังก์ชันตัวกรองสำหรับขนาดใน SQL Server 2008 R2
4599052028769การแก้ไข: มีสมุดงาน Excel ที่ประกอบด้วยตาราง PowerPivot เสียหายหลังจากคุณอัปโหลดสมุดงาน Excel ที่เก็บ PowerPivot SharePoint
4727522163958การแก้ไข: dashboard ยูทิลิตี้การเซิร์ฟเวอร์ SQL อาจรายงานการใช้งาน cpu สูงที่ไม่ถูกต้องบน DAC ฐานข้อมูลใน SQL Server 2008 R2
4642952163980การแก้ไข: บริการ SQL Server ไม่สามารถเริ่มหลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2 ถ้า UCP มีอยู่ในอินสแตนซ์ของ SQL Server
4977362143880บักที่มีแก้ไขใน Microsoft SQL Server 2008 R2 หลักข้อมูลบริการมิถุนายน Update

รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้สะสม

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี


ข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

รุ่น 32 บิต

ใช้ร่วมกันหลักของฐานข้อมูล R2 บริการ sql Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.1720.089,44012 2010 Jun21:51x86
Distrib.exe2009.100.1720.075,61612 2010 Jun21:49x86
Dts.dll2009.100.1720.01,433,95212 2010 Jun21:49x86
Dtsconn.dll2009.100.1720.0285,02412 2010 Jun21:49x86
Dtspipeline.dll2009.100.1720.0695,13612 2010 Jun21:49x86
Exceldest.dll2009.100.1720.0173,92012 2010 Jun21:49x86
Logread.exe2009.100.1720.0424,28812 2010 Jun21:49x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1720.0153,44012 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1720.0345,95212 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1720.083,80812 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1720.01,767,77612 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1720.03,045,21612 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1720.0186,20812 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1720.01,140,57612 2010 Jun03:30x86
Oledbdest.dll2009.100.1720.0174,43212 2010 Jun21:44x86
Rdistcom.dll2009.100.1720.0652,12812 2010 Jun21:44x86
Replmerg.exe2009.100.1720.0341,85612 2010 Jun21:49x86
Replsync.dll2009.100.1720.0100,70412 2010 Jun21:44x86
Snapshot.exe10.50.1720.013,66412 2010 Jun21:51x86
Spresolv.dll2009.100.1720.0179,55212 2010 Jun21:44x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1720.013,66412 2010 Jun21:46x86
Sqlmergx.dll2009.100.1720.0194,40012 2010 Jun21:37x86
Sqlwep100.dll2009.100.1720.089,44012 2010 Jun21:37x86
ตัวอย่างการหลักของฐานข้อมูล R2 บริการ Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore.dll2009.100.1720.026,46412 2010 Jun21:49x86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1720.0135,52012 2010 Jun21:49x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1720.013,66412 2010 Jun21:46x86
Sqlaccess.dll2009.100.1720.0415,58412 2010 Jun21:43x86
Sqlagent.exe2009.100.1720.0367,96812 2010 Jun21:49x86
Sqlos.dll2009.100.1720.014,68812 2010 Jun21:37x86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1720.014,68812 2010 Jun21:37x86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1720.04,611,42412 2010 Jun21:37x86
Sqlservr.exe2009.100.1720.042,891,10412 2010 Jun21:49x86
Sqsrvres.dll2009.100.1720.089,95212 2010 Jun21:37x86
sql Server 2008 ฐานข้อมูล R2 บริการทั่วไปหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1720.0153,44012 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1720.05,617,50412 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1720.03,045,21612 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1720.0186,20812 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1720.01,140,57612 2010 Jun03:30x86
Msgprox.dll2009.100.1720.0203,10412 2010 Jun21:45x86
Replisapi.dll2009.100.1720.0272,73612 2010 Jun21:44x86
Replprov.dll2009.100.1720.0576,86412 2010 Jun21:44x86
Replrec.dll2009.100.1720.0791,90412 2010 Jun21:43x86
Replsub.dll2009.100.1720.0413,02412 2010 Jun21:44x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1720.013,66412 2010 Jun21:46x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1720.0271,71212 2010 Jun21:37x86
Svrenumapi100.dll2009.100.1720.0780,64012 2010 Jun21:37x86
Studio ข่าวกรองธุรกิจ R2 พัฒนา Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dataprofileviewer.exe10.50.1720.0313,18412 2010 Jun21:51x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1720.046,94412 2010 Jun21:49x86
Dts.dll2009.100.1720.01,433,95212 2010 Jun21:49x86
Dtsconn.dll2009.100.1720.0285,02412 2010 Jun21:49x86
Dtspipeline.dll2009.100.1720.0695,13612 2010 Jun21:49x86
Exceldest.dll2009.100.1720.0173,92012 2010 Jun21:49x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1720.05,920,60812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1720.01,988,44812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1720.01,001,31212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1720.05,928,80012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1720.04,163,42412 2010 Jun21:48x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1720.0333,66412 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1720.0563,04012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.1720.0911,20012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1720.01,251,16812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1720.0255,84012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1720.01,812,32012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1720.0317,28012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1720.0264,03212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1720.0153,44012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1720.05,179,23212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1720.0112,48012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1720.02,557,79212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1720.01,259,36012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1720.0104,28812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1720.0292,70412 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1720.0198,49612 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Msmdlocal.dll10.50.1720.028,012,89612 2010 Jun21:45x86
Msmgdsrv.dll10.50.1720.08,676,19212 2010 Jun21:43x86
Msolap100.dll10.50.1720.06,669,15212 2010 Jun21:45x86
Oledbdest.dll2009.100.1720.0174,43212 2010 Jun21:44x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1720.013,66412 2010 Jun21:46x86
Sqldest.dll2009.100.1720.0180,57612 2010 Jun21:44x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1720.07,579,48812 2010 Jun21:43x86
Txgroupdups.dll2009.100.1720.0258,40012 2010 Jun21:37x86
sql Server 2008 R2 Analysis Services
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdlocal.dll10.50.1720.028,012,89612 2010 Jun21:45x86
Msmdspdm.dll10.50.1720.0178,01612 2010 Jun21:43x86
Msmdsrv.exe10.50.1720.025,777,50412 2010 Jun21:49x86
Msmgdsrv.dll10.50.1720.08,676,19212 2010 Jun21:43x86
Msolap100.dll10.50.1720.06,669,15212 2010 Jun21:45x86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1720.013,66412 2010 Jun21:46x86
Xmsrv.dll10.50.1720.020,766,56012 2010 Jun21:36x86
บริการการรวมของ sql Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2009.100.1720.01,433,95212 2010 Jun21:49x86
Dtsconn.dll2009.100.1720.0285,02412 2010 Jun21:49x86
Dtspipeline.dll2009.100.1720.0695,13612 2010 Jun21:49x86
Exceldest.dll2009.100.1720.0173,92012 2010 Jun21:49x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Msdtssrvr.exe10.50.1720.0214,88012 2010 Jun21:51x86
Oledbdest.dll2009.100.1720.0174,43212 2010 Jun21:44x86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1720.013,66412 2010 Jun21:46x86
Sqldest.dll2009.100.1720.0180,57612 2010 Jun21:44x86
Txgroupdups.dll2009.100.1720.0258,40012 2010 Jun21:37x86
บริการการรายงานของ sql Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1720.0567,13612 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1720.0563,04012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1720.0563,04012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1720.01,251,16812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1720.01,251,16812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1720.0255,84012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1720.0255,84012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1720.01,812,32012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1720.01,812,32012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1720.0317,28012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1720.0317,28012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1720.0264,03212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1720.0264,03212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1720.0153,44012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1720.0153,44012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1720.05,179,23212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1720.05,179,23212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1720.0112,48012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1720.0112,48012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1720.02,557,79212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1720.01,259,36012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1720.01,259,36012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1720.0104,28812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1720.0104,28812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1720.0292,70412 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1720.0292,70412 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1720.0198,49612 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1720.0198,49612 2010 Jun21:สีกันx86
Msmdlocal.dll10.50.1720.028,012,89612 2010 Jun21:45x86
Msmgdsrv.dll10.50.1720.08,676,19212 2010 Jun21:43x86
Msolap100.dll10.50.1720.06,669,15212 2010 Jun21:45x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1720.01,455,96812 2010 Jun21:43x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1720.0131,42412 2010 Jun21:43x86
Reportingservicesservice.exe2009.100.1720.01,178,46412 2010 Jun21:49x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1720.01,607,52012 2010 Jun21:43x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1720.01,976,16012 2010 Jun21:43x86
Rsconfigtool.exe10.50.1720.01,324,89612 2010 Jun21:51x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1720.013,66412 2010 Jun21:46x86
Sqlrsos.dll2009.100.1720.014,68812 2010 Jun21:37x86
Studio R2 Management Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.1720.01,066,84812 2010 Jun21:51x86
Bcp.exe2009.100.1720.089,44012 2010 Jun21:51x86
Copydatabasewizard.exe10.50.1720.0661,34412 2010 Jun21:51x86
Dataprofileviewer.exe10.50.1720.0313,18412 2010 Jun21:51x86
Dts.dll2009.100.1720.01,433,95212 2010 Jun21:49x86
Dtsconn.dll2009.100.1720.0285,02412 2010 Jun21:49x86
Dtspipeline.dll2009.100.1720.0695,13612 2010 Jun21:49x86
Exceldest.dll2009.100.1720.0173,92012 2010 Jun21:49x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1720.04,163,42412 2010 Jun21:48x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1720.0333,66412 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1720.01,251,16812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1720.02,557,79212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1720.0345,95212 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1720.083,80812 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1720.03,290,97612 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1720.0386,91212 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1720.05,617,50412 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1720.092,00012 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1720.01,767,77612 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Objectexplorer.dll10.50.1720.03,376,99212 2010 Jun21:43x86
Oledbdest.dll2009.100.1720.0174,43212 2010 Jun21:44x86
Radlangsvc.dll10.50.1720.0145,24812 2010 Jun21:43x86
Rsconfigtool.exe10.50.1720.01,324,89612 2010 Jun21:51x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1720.013,66412 2010 Jun21:46x86
Sqldest.dll2009.100.1720.0180,57612 2010 Jun21:44x86
Sqleditors.dll10.50.1720.01,242,97612 2010 Jun21:43x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1720.07,579,48812 2010 Jun21:43x86
Sqlresolver.dll10.50.1720.038,75212 2010 Jun21:43x86
Txgroupdups.dll2009.100.1720.0258,40012 2010 Jun21:37x86
เครื่องมือ Server 2008 R2 sql และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin.dll2009.100.1720.0937,82412 2010 Jun21:49x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1720.046,94412 2010 Jun21:49x86
Dts.dll2009.100.1720.01,433,95212 2010 Jun21:49x86
Dtsconn.dll2009.100.1720.0285,02412 2010 Jun21:49x86
Dtspipeline.dll2009.100.1720.0695,13612 2010 Jun21:49x86
Exceldest.dll2009.100.1720.0173,92012 2010 Jun21:49x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1720.0505,69612 2010 Jun21:51x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1720.05,920,60812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1720.01,988,44812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1720.01,001,31212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1720.05,928,80012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1720.0280,41612 2010 Jun21:สีกันx86
Msmdlocal.dll10.50.1720.028,012,89612 2010 Jun21:45x86
Msmgdsrv.dll10.50.1720.08,676,19212 2010 Jun21:43x86
Msolap100.dll10.50.1720.06,669,15212 2010 Jun21:45x86
Oledbdest.dll2009.100.1720.0174,43212 2010 Jun21:44x86
Spresolv.dll2009.100.1720.0179,55212 2010 Jun21:44x86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1720.013,66412 2010 Jun21:46x86
โปรแกรมข้อความเต็ม R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1720.013,66412 2010 Jun21:46x86
บริการเบราว์เซอร์ R2 Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdsrv.rll10.50.1720.0824,67212 2010 Jun21:01x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1720.013,66412 2010 Jun21:46x86
sql Server 2008 R2 Native Client
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1720.013,66413 2010 Jun
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Sqlncli10.dll2009.100.1720.02,568,54413 2010 Jun
Sqlnclir10.rll2009.100.1600.1226,14403 2010 Apr

x รุ่นที่ใช้ x64

ใช้ร่วมกันหลักของฐานข้อมูล R2 บริการ sql Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.1720.096,60812 2010 Jun20:59x64
Distrib.exe2009.100.1720.087,90412 2010 Jun20:59x64
Dts.dll2009.100.1720.02,208,60812 2010 Jun20:56x64
Dtsconn.dll2009.100.1720.0448,86412 2010 Jun20:56x64
Dtspipeline.dll2009.100.1720.01,088,35212 2010 Jun20:56x64
Exceldest.dll2009.100.1720.0260,96012 2010 Jun20:56x64
Logread.exe2009.100.1720.0511,84012 2010 Jun20:59x64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun20:57x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1720.0153,44012 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1720.0345,95212 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1720.083,80812 2010 Jun20:57x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1720.01,767,77612 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1720.01,942,88012 2010 Jun20:53x64
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1720.03,045,21612 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1720.0186,20812 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1720.01,140,57612 2010 Jun03:30x86
Oledbdest.dll2009.100.1720.0260,96012 2010 Jun20:53x64
Rdistcom.dll2009.100.1720.0791,39212 2010 Jun20:53x64
Replmerg.exe2009.100.1720.0409,95212 2010 Jun20:59x64
Replsync.dll2009.100.1720.0126,81612 2010 Jun20:53x64
Snapshot.exe10.50.1720.013,66412 2010 Jun20:58x86
Spresolv.dll2009.100.1720.0216,92812 2010 Jun20:53x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1720.014,17612 2010 Jun20:56x64
Sqlmergx.dll2009.100.1720.0231,26412 2010 Jun20:53x64
Sqlwep100.dll2009.100.1720.0107,36012 2010 Jun20:53x64
ตัวอย่างการหลักของฐานข้อมูล R2 บริการ Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore.dll2009.100.1720.031,58412 2010 Jun20:56x64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1720.0262,49612 2010 Jun20:56x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1720.014,17612 2010 Jun20:56x64
Sqlaccess.dll2009.100.1720.0403,29612 2010 Jun20:53x86
Sqlagent.exe2009.100.1720.0428,38412 2010 Jun20:56x64
Sqlos.dll2009.100.1720.015,71212 2010 Jun20:53x64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1720.015,71212 2010 Jun20:53x64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1720.04,610,91212 2010 Jun20:53x64
Sqlservr.exe2009.100.1720.061,984,09612 2010 Jun20:56x64
Sqsrvres.dll2009.100.1720.0105,82412 2010 Jun20:สีกันx64
sql Server 2008 ฐานข้อมูล R2 บริการทั่วไปหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1720.0153,44012 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1720.05,617,50412 2010 Jun20:56x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1720.03,045,21612 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1720.0186,20812 2010 Jun20:53x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1720.01,140,57612 2010 Jun03:30x86
Msgprox.dll2009.100.1720.0203,10412 2010 Jun21:45x86
Msgprox.dll2009.100.1720.0247,13612 2010 Jun20:56x64
Replisapi.dll2009.100.1720.0272,73612 2010 Jun21:44x86
Replisapi.dll2009.100.1720.0379,23212 2010 Jun20:53x64
Replprov.dll2009.100.1720.0576,86412 2010 Jun21:44x86
Replprov.dll2009.100.1720.0729,44012 2010 Jun20:53x64
Replrec.dll2009.100.1720.0791,90412 2010 Jun21:43x86
Replrec.dll2009.100.1720.0979,80812 2010 Jun20:53x64
Replsub.dll2009.100.1720.0413,02412 2010 Jun21:44x86
Replsub.dll2009.100.1720.0495,96812 2010 Jun20:53x64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1720.014,17612 2010 Jun20:56x64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1720.0271,71212 2010 Jun21:37x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1720.0360,28812 2010 Jun20:53x64
Svrenumapi100.dll2009.100.1720.01,042,78412 2010 Jun20:สีกันx64
Svrenumapi100.dll2009.100.1720.0780,64012 2010 Jun21:37x86
Studio ข่าวกรองธุรกิจ R2 พัฒนา Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dataprofileviewer.exe10.50.1720.0313,18412 2010 Jun21:51x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1720.046,94412 2010 Jun21:49x86
Dts.dll2009.100.1720.01,433,95212 2010 Jun21:49x86
Dtsconn.dll2009.100.1720.0285,02412 2010 Jun21:49x86
Dtspipeline.dll2009.100.1720.0695,13612 2010 Jun21:49x86
Exceldest.dll2009.100.1720.0173,92012 2010 Jun21:49x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1720.05,920,60812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1720.01,988,44812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1720.01,001,31212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1720.05,928,80012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1720.04,163,42412 2010 Jun21:48x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1720.0333,66412 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1720.0563,04012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.1720.0911,20012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1720.01,251,16812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1720.0255,84012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1720.01,812,32012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1720.0317,28012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1720.0264,03212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1720.0153,44012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1720.05,179,23212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1720.0112,48012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1720.02,557,79212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1720.01,259,36012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1720.0104,28812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1720.0292,70412 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1720.0198,49612 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Msmdlocal.dll10.50.1720.028,012,89612 2010 Jun21:45x86
Msmdlocal.dll10.50.1720.055,584,60812 2010 Jun20:56x64
Msmgdsrv.dll10.50.1720.012,632,92812 2010 Jun20:53x64
Msmgdsrv.dll10.50.1720.08,676,19212 2010 Jun21:43x86
Msolap100.dll10.50.1720.06,669,15212 2010 Jun21:45x86
Msolap100.dll10.50.1720.08,480,60812 2010 Jun20:56x64
Oledbdest.dll2009.100.1720.0174,43212 2010 Jun21:44x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1720.014,17612 2010 Jun20:56x64
Sqldest.dll2009.100.1720.0180,57612 2010 Jun21:44x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1720.07,579,48812 2010 Jun21:43x86
Txgroupdups.dll2009.100.1720.0258,40012 2010 Jun21:37x86
sql Server 2008 R2 Analysis Services
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdlocal.dll10.50.1720.028,012,89612 2010 Jun21:45x86
Msmdlocal.dll10.50.1720.055,584,60812 2010 Jun20:56x64
Msmdspdm.dll10.50.1720.0178,01612 2010 Jun20:53x86
Msmdsrv.exe10.50.1720.054,582,11212 2010 Jun20:59x64
Msmgdsrv.dll10.50.1720.012,632,92812 2010 Jun20:53x64
Msmgdsrv.dll10.50.1720.08,676,19212 2010 Jun21:43x86
Msolap100.dll10.50.1720.06,669,15212 2010 Jun21:45x86
Msolap100.dll10.50.1720.08,480,60812 2010 Jun20:56x64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1720.014,17612 2010 Jun20:56x64
Xmsrv.dll10.50.1720.021,448,03212 2010 Jun20:สีกันx64
บริการการรวมของ sql Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2009.100.1720.02,208,60812 2010 Jun20:56x64
Dtsconn.dll2009.100.1720.0448,86412 2010 Jun20:56x64
Dtspipeline.dll2009.100.1720.01,088,35212 2010 Jun20:56x64
Exceldest.dll2009.100.1720.0260,96012 2010 Jun20:56x64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun20:57x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Msdtssrvr.exe10.50.1720.0210,78412 2010 Jun20:58x64
Oledbdest.dll2009.100.1720.0260,96012 2010 Jun20:53x64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1720.014,17612 2010 Jun20:56x64
Sqldest.dll2009.100.1720.0264,54412 2010 Jun20:53x64
Txgroupdups.dll2009.100.1720.0477,53612 2010 Jun20:สีกันx64
บริการการรายงานของ sql Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1720.0567,13612 2010 Jun20:58x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1720.0563,04012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1720.0563,04012 2010 Jun20:58x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1720.01,251,16812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1720.01,251,16812 2010 Jun20:58x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1720.0255,84012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1720.0255,84012 2010 Jun20:58x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1720.01,812,32012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1720.01,812,32012 2010 Jun20:58x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1720.0317,28012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1720.0317,28012 2010 Jun20:58x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1720.0264,03212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1720.0264,03212 2010 Jun20:58x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1720.0153,44012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1720.0153,44012 2010 Jun20:58x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1720.05,179,23212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1720.05,179,23212 2010 Jun20:58x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1720.0112,48012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1720.0112,48012 2010 Jun20:58x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1720.02,557,79212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1720.01,259,36012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1720.01,259,36012 2010 Jun20:58x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1720.0104,28812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1720.0104,28812 2010 Jun20:58x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1720.0292,70412 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1720.0292,70412 2010 Jun20:57x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1720.0198,49612 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1720.0198,49612 2010 Jun20:57x86
Msmdlocal.dll10.50.1720.028,012,89612 2010 Jun21:45x86
Msmdlocal.dll10.50.1720.055,584,60812 2010 Jun20:56x64
Msmgdsrv.dll10.50.1720.012,632,92812 2010 Jun20:53x64
Msmgdsrv.dll10.50.1720.08,676,19212 2010 Jun21:43x86
Msolap100.dll10.50.1720.06,669,15212 2010 Jun21:45x86
Msolap100.dll10.50.1720.08,480,60812 2010 Jun20:56x64
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1720.01,455,96812 2010 Jun20:53x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1720.0164,70412 2010 Jun20:53x64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1720.02,175,32812 2010 Jun20:59x64
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1720.01,607,52012 2010 Jun20:53x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1720.01,976,16012 2010 Jun20:53x86
Rsconfigtool.exe10.50.1720.01,324,89612 2010 Jun21:51x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1720.014,17612 2010 Jun20:56x64
Sqlrsos.dll2009.100.1720.015,20012 2010 Jun20:53x64
Studio R2 Management Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.1720.01,066,84812 2010 Jun21:51x86
Bcp.exe2009.100.1720.096,60812 2010 Jun20:59x64
Copydatabasewizard.exe10.50.1720.0661,34412 2010 Jun21:51x86
Dataprofileviewer.exe10.50.1720.0313,18412 2010 Jun21:51x86
Dts.dll2009.100.1720.01,433,95212 2010 Jun21:49x86
Dtsconn.dll2009.100.1720.0285,02412 2010 Jun21:49x86
Dtspipeline.dll2009.100.1720.0695,13612 2010 Jun21:49x86
Exceldest.dll2009.100.1720.0173,92012 2010 Jun21:49x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1720.04,163,42412 2010 Jun21:48x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1720.0333,66412 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1720.01,251,16812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1720.02,557,79212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1720.0345,95212 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1720.083,80812 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1720.03,290,97612 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1720.0386,91212 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1720.05,617,50412 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1720.092,00012 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1720.01,767,77612 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Objectexplorer.dll10.50.1720.03,376,99212 2010 Jun21:43x86
Oledbdest.dll2009.100.1720.0174,43212 2010 Jun21:44x86
Radlangsvc.dll10.50.1720.0145,24812 2010 Jun21:43x86
Rsconfigtool.exe10.50.1720.01,324,89612 2010 Jun21:51x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1720.014,17612 2010 Jun20:56x64
Sqldest.dll2009.100.1720.0180,57612 2010 Jun21:44x86
Sqleditors.dll10.50.1720.01,242,97612 2010 Jun21:43x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1720.07,579,48812 2010 Jun21:43x86
Sqlresolver.dll10.50.1720.038,75212 2010 Jun21:43x86
Txgroupdups.dll2009.100.1720.0258,40012 2010 Jun21:37x86
เครื่องมือ Server 2008 R2 sql และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin.dll2009.100.1720.0937,82412 2010 Jun21:49x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1720.046,94412 2010 Jun21:49x86
Dts.dll2009.100.1720.01,433,95212 2010 Jun21:49x86
Dts.dll2009.100.1720.02,208,60812 2010 Jun20:56x64
Dtsconn.dll2009.100.1720.0285,02412 2010 Jun21:49x86
Dtsconn.dll2009.100.1720.0448,86412 2010 Jun20:56x64
Dtspipeline.dll2009.100.1720.01,088,35212 2010 Jun20:56x64
Dtspipeline.dll2009.100.1720.0695,13612 2010 Jun21:49x86
Exceldest.dll2009.100.1720.0173,92012 2010 Jun21:49x86
Exceldest.dll2009.100.1720.0260,96012 2010 Jun20:56x64
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1720.0505,69612 2010 Jun21:51x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1720.05,920,60812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1720.01,988,44812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1720.01,001,31212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1720.05,928,80012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun20:57x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1720.0280,41612 2010 Jun20:57x86
Msmdlocal.dll10.50.1720.028,012,89612 2010 Jun21:45x86
Msmdlocal.dll10.50.1720.055,584,60812 2010 Jun20:56x64
Msmgdsrv.dll10.50.1720.012,632,92812 2010 Jun20:53x64
Msmgdsrv.dll10.50.1720.08,676,19212 2010 Jun21:43x86
Msolap100.dll10.50.1720.06,669,15212 2010 Jun21:45x86
Msolap100.dll10.50.1720.08,480,60812 2010 Jun20:56x64
Oledbdest.dll2009.100.1720.0174,43212 2010 Jun21:44x86
Oledbdest.dll2009.100.1720.0260,96012 2010 Jun20:53x64
Spresolv.dll2009.100.1720.0179,55212 2010 Jun21:44x86
Spresolv.dll2009.100.1720.0216,92812 2010 Jun20:53x64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1720.014,17612 2010 Jun20:56x64
โปรแกรมข้อความเต็ม R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1720.014,17612 2010 Jun20:56x64
บริการเบราว์เซอร์ R2 Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdsrv.rll10.50.1720.0824,67212 2010 Jun21:01x86
sql Server 2008 R2 Native Client
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1720.014,17613 2010 Jun03:56
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม07:01
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831 2010 มีนาคม06:43
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม18:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227 2009 มีนาคม19:38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827 2009 มีนาคม19:40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม18:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม18:28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427 2009 มีนาคม19:39
Sqlncli10.dll2009.100.1720.02,568,54413 2010 Jun04:37
Sqlncli10.dll2009.100.1720.02,832,73613 2010 Jun03:53

รุ่นสถาปัตยกรรม itanium

ใช้ร่วมกันหลักของฐานข้อมูล R2 บริการ sql Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.1720.0169,31212 2010 Jun20:28IA-64
Distrib.exe2009.100.1720.0209,24812 2010 Jun20:28IA-64
Dts.dll2009.100.1720.04,260,70412 2010 Jun20:21IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1720.0800,09612 2010 Jun20:21IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1720.02,025,82412 2010 Jun20:21IA-64
Exceldest.dll2009.100.1720.0588,64012 2010 Jun20:21IA-64
Logread.exe2009.100.1720.01,128,80012 2010 Jun20:25IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun20:23x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1720.0153,44012 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1720.0345,95212 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1720.083,80812 2010 Jun20:22x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1720.01,767,77612 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1720.02,663,77612 2010 Jun20:22IA-64
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1720.03,045,21612 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1720.0186,20812 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1720.01,140,57612 2010 Jun03:30x86
Oledbdest.dll2009.100.1720.0590,68812 2010 Jun20:19IA-64
Rdistcom.dll2009.100.1720.01,841,50412 2010 Jun20:19IA-64
Replmerg.exe2009.100.1720.0973,66412 2010 Jun20:25IA-64
Replsync.dll2009.100.1720.0278,88012 2010 Jun20:19IA-64
Snapshot.exe10.50.1720.013,66412 2010 Jun20:26x86
Spresolv.dll2009.100.1720.0509,28012 2010 Jun20:19IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1720.019,29612 2010 Jun20:21IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.1720.0436,06412 2010 Jun20:13IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.1720.0201,05612 2010 Jun20:13IA-64
ตัวอย่างการหลักของฐานข้อมูล R2 บริการ Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.1720.0169,31212 2010 Jun20:28IA-64
Distrib.exe2009.100.1720.0209,24812 2010 Jun20:28IA-64
Dts.dll2009.100.1720.04,260,70412 2010 Jun20:21IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1720.0800,09612 2010 Jun20:21IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1720.02,025,82412 2010 Jun20:21IA-64
Exceldest.dll2009.100.1720.0588,64012 2010 Jun20:21IA-64
Logread.exe2009.100.1720.01,128,80012 2010 Jun20:25IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun20:23x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1720.0153,44012 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1720.0345,95212 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1720.083,80812 2010 Jun20:22x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1720.01,767,77612 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1720.02,663,77612 2010 Jun20:22IA-64
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1720.03,045,21612 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1720.0186,20812 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1720.01,140,57612 2010 Jun03:30x86
Oledbdest.dll2009.100.1720.0590,68812 2010 Jun20:19IA-64
Rdistcom.dll2009.100.1720.01,841,50412 2010 Jun20:19IA-64
Replmerg.exe2009.100.1720.0973,66412 2010 Jun20:25IA-64
Replsync.dll2009.100.1720.0278,88012 2010 Jun20:19IA-64
Snapshot.exe10.50.1720.013,66412 2010 Jun20:26x86
Spresolv.dll2009.100.1720.0509,28012 2010 Jun20:19IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1720.019,29612 2010 Jun20:21IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.1720.0436,06412 2010 Jun20:13IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.1720.0201,05612 2010 Jun20:13IA-64
sql Server 2008 ฐานข้อมูล R2 บริการทั่วไปหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1720.0153,44012 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1720.05,617,50412 2010 Jun20:22x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1720.03,045,21612 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1720.0186,20812 2010 Jun20:21x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1720.01,140,57612 2010 Jun03:30x86
Msgprox.dll2009.100.1720.0203,10412 2010 Jun21:45x86
Msgprox.dll2009.100.1720.0538,46412 2010 Jun20:21IA-64
Replisapi.dll2009.100.1720.0272,73612 2010 Jun21:44x86
Replisapi.dll2009.100.1720.0766,30412 2010 Jun20:19IA-64
Replprov.dll2009.100.1720.01,647,45612 2010 Jun20:19IA-64
Replprov.dll2009.100.1720.0576,86412 2010 Jun21:44x86
Replrec.dll2009.100.1720.02,133,85612 2010 Jun20:19IA-64
Replrec.dll2009.100.1720.0791,90412 2010 Jun21:43x86
Replsub.dll2009.100.1720.01,121,12012 2010 Jun20:19IA-64
Replsub.dll2009.100.1720.0413,02412 2010 Jun21:44x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1720.019,29612 2010 Jun20:21IA-64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1720.0271,71212 2010 Jun21:37x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1720.0712,03212 2010 Jun20:13IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1720.02,727,26412 2010 Jun20:13IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1720.0780,64012 2010 Jun21:37x86
sql Server 2008 R2 Analysis Services
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdlocal.dll10.50.1720.028,012,89612 2010 Jun21:45x86
Msmdlocal.dll10.50.1720.070,385,50412 2010 Jun20:21IA-64
Msmdspdm.dll10.50.1720.0178,01612 2010 Jun20:19x86
Msmdsrv.exe10.50.1720.072,170,84812 2010 Jun20:25IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1720.015,847,26412 2010 Jun20:19IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1720.08,676,19212 2010 Jun21:43x86
Msolap100.dll10.50.1720.010,506,08012 2010 Jun20:21IA-64
Msolap100.dll10.50.1720.06,669,15212 2010 Jun21:45x86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1720.019,29612 2010 Jun20:21IA-64
Xmsrv.dll10.50.1720.047,734,11212 2010 Jun20:13IA-64
บริการการรวมของ sql Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2009.100.1720.04,260,70412 2010 Jun20:21IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1720.0800,09612 2010 Jun20:21IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1720.02,025,82412 2010 Jun20:21IA-64
Exceldest.dll2009.100.1720.0588,64012 2010 Jun20:21IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun20:23x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Msdtssrvr.exe10.50.1720.0210,78412 2010 Jun20:26IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1720.0590,68812 2010 Jun20:19IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1720.019,29612 2010 Jun20:21IA-64
Sqldest.dll2009.100.1720.0605,02412 2010 Jun20:19IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.1720.0943,96812 2010 Jun20:13IA-64
บริการการรายงานของ sql Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1720.0567,13612 2010 Jun20:23x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1720.0563,04012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1720.0563,04012 2010 Jun20:23x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1720.01,251,16812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1720.01,251,16812 2010 Jun20:23x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1720.0255,84012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1720.0255,84012 2010 Jun20:23x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1720.01,812,32012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1720.01,812,32012 2010 Jun20:23x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1720.0317,28012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1720.0317,28012 2010 Jun20:23x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1720.0264,03212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1720.0264,03212 2010 Jun20:23x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1720.0153,44012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1720.0153,44012 2010 Jun20:23x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1720.05,179,23212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1720.05,179,23212 2010 Jun20:23x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1720.0112,48012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1720.0112,48012 2010 Jun20:23x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1720.02,557,79212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1720.01,259,36012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1720.01,259,36012 2010 Jun20:23x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1720.0104,28812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1720.0104,28812 2010 Jun20:23x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1720.0292,70412 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1720.0292,70412 2010 Jun20:23x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1720.0198,49612 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1720.0198,49612 2010 Jun20:23x86
Msmdlocal.dll10.50.1720.028,012,89612 2010 Jun21:45x86
Msmdlocal.dll10.50.1720.070,385,50412 2010 Jun20:21IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1720.015,847,26412 2010 Jun20:19IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1720.08,676,19212 2010 Jun21:43x86
Msolap100.dll10.50.1720.010,506,08012 2010 Jun20:21IA-64
Msolap100.dll10.50.1720.06,669,15212 2010 Jun21:45x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1720.01,455,96812 2010 Jun20:19x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1720.0242,01612 2010 Jun20:19IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1720.03,580,76812 2010 Jun20:25IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1720.01,607,52012 2010 Jun20:19x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1720.01,976,16012 2010 Jun20:19x86
Rsconfigtool.exe10.50.1720.01,324,89612 2010 Jun21:51x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1720.019,29612 2010 Jun20:21IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.1720.022,36812 2010 Jun20:13IA-64
Studio R2 Management Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.1720.01,066,84812 2010 Jun21:51x86
Bcp.exe2009.100.1720.0169,31212 2010 Jun20:28IA-64
Copydatabasewizard.exe10.50.1720.0661,34412 2010 Jun21:51x86
Dataprofileviewer.exe10.50.1720.0313,18412 2010 Jun21:51x86
Dts.dll2009.100.1720.01,433,95212 2010 Jun21:49x86
Dtsconn.dll2009.100.1720.0285,02412 2010 Jun21:49x86
Dtspipeline.dll2009.100.1720.0695,13612 2010 Jun21:49x86
Exceldest.dll2009.100.1720.0173,92012 2010 Jun21:49x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1720.04,163,42412 2010 Jun21:48x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1720.0333,66412 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1720.01,251,16812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1720.02,557,79212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun21:สีกันx86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1720.0345,95212 2010 Jun03:30x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1720.083,80812 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1720.03,290,97612 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1720.0386,91212 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1720.05,617,50412 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1720.092,00012 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1720.01,767,77612 2010 Jun21:46x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1720.0296,80012 2010 Jun21:46x86
Objectexplorer.dll10.50.1720.03,376,99212 2010 Jun21:43x86
Oledbdest.dll2009.100.1720.0174,43212 2010 Jun21:44x86
Radlangsvc.dll10.50.1720.0145,24812 2010 Jun21:43x86
Rsconfigtool.exe10.50.1720.01,324,89612 2010 Jun21:51x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1720.019,29612 2010 Jun20:21IA-64
Sqldest.dll2009.100.1720.0180,57612 2010 Jun21:44x86
Sqleditors.dll10.50.1720.01,242,97612 2010 Jun21:43x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1720.07,579,48812 2010 Jun21:43x86
Sqlresolver.dll10.50.1720.038,75212 2010 Jun21:43x86
Txgroupdups.dll2009.100.1720.0258,40012 2010 Jun21:37x86
เครื่องมือ Server 2008 R2 sql และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin.dll2009.100.1720.0937,82412 2010 Jun21:49x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1720.046,94412 2010 Jun21:49x86
Dts.dll2009.100.1720.01,433,95212 2010 Jun21:49x86
Dts.dll2009.100.1720.04,260,70412 2010 Jun20:21IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1720.0285,02412 2010 Jun21:49x86
Dtsconn.dll2009.100.1720.0800,09612 2010 Jun20:21IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1720.02,025,82412 2010 Jun20:21IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1720.0695,13612 2010 Jun21:49x86
Exceldest.dll2009.100.1720.0173,92012 2010 Jun21:49x86
Exceldest.dll2009.100.1720.0588,64012 2010 Jun20:21IA-64
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1720.0505,69612 2010 Jun21:51x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1720.05,920,60812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1720.01,988,44812 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1720.01,001,31212 2010 Jun21:48x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1720.05,928,80012 2010 Jun21:48x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1720.067,42412 2010 Jun20:23x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1720.0280,41612 2010 Jun20:23x86
Msmdlocal.dll10.50.1720.028,012,89612 2010 Jun21:45x86
Msmdlocal.dll10.50.1720.070,385,50412 2010 Jun20:21IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1720.015,847,26412 2010 Jun20:19IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1720.08,676,19212 2010 Jun21:43x86
Msolap100.dll10.50.1720.010,506,08012 2010 Jun20:21IA-64
Msolap100.dll10.50.1720.06,669,15212 2010 Jun21:45x86
Oledbdest.dll2009.100.1720.0174,43212 2010 Jun21:44x86
Oledbdest.dll2009.100.1720.0590,68812 2010 Jun20:19IA-64
Spresolv.dll2009.100.1720.0179,55212 2010 Jun21:44x86
Spresolv.dll2009.100.1720.0509,28012 2010 Jun20:19IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1720.019,29612 2010 Jun20:21IA-64
โปรแกรมข้อความเต็ม R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1720.019,29612 2010 Jun20:21IA-64
บริการเบราว์เซอร์ R2 Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdsrv.rll10.50.1720.0824,67212 2010 Jun19:54IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1720.019,29612 2010 Jun20:21IA-64
sql Server 2008 R2 Native Client
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1720.019,29613 2010 Jun03:21
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831 2010 มีนาคม06:43
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม07:01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม18:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427 2009 มีนาคม20:58
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627 2009 มีนาคม20:53
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม18:25
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227 2009 มีนาคม20:53
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม18:28
Sqlncli10.dll2009.100.1720.02,568,54413 2010 Jun04:37
Sqlncli10.dll2009.100.1720.05,862,24013 2010 Jun03:13

วิธีการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน'แผงควบคุม' เปิดเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้า
 2. คลิกการเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก.
 3. เมื่อต้องการดูการปรับปรุงทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง SQL Server 2008 R2 คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงโปรแกรมปรับปรุงกล่องกาเครื่องหมาย
 4. ถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2072493 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 PowerPivot for Microsoft Excel 2010
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbhotfixrollup kbmt KB2072493 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2072493

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com