Gi?i thi?u to.ldb t?p tin trong Access 2000

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 208778 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
?i v?i m?t phin b?n Microsoft truy c?p 97 c?a bi vi?t ny, xem 136128.
V?a ph?i: ?i h?i v? m c b?n, m? ha, v kh? nng tng tc k? nng.

Bi vi?t ny ch? p d?ng cho m?t c s? d? li?u Microsoft Access (.mdb).

?i v?i m?t phin b?n Microsoft Access 2002 c?a bi vi?t ny, xem 299373.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Cc t?p tin .ldb ng vai tr? quan tr?ng trong multiuser chng tr?nh c?a Microsoft ph?n l?c c s? d? li?u ?ng c b?n 4.0. Cc t?p tin .ldb ?c s? d?ng ? xc ?nh nh?ng h? s ang b? kha trong m?t c s? d? li?u ?c chia s? v ai.

THNG TIN THM

T? ?ng .ldb t?p tin sng t?o v xa

Cho m?i c s? d? li?u m? ? s? d?ng chia s?, t?p tin .ldb ?c t?o ra ? lu tr? cc tn my tnh v an ninh v ?t m? r?ng byte lo?t ? kha. Cc t?p tin .ldb lun lun c cng tn v?i c s? d? li?u m? (.mdb) v n?m trong th m?c tng t? nh c s? d? li?u m?. V d?, n?u b?n m? (? s? d?ng chia s?) Northwind.mdb m?u c s? d? li?u trong c: Program Files Files\Microsoft Office\Office\Samples th m?c, sau m?t t?p tin g?i l Northwind.ldb ?c t? ?ng t?o ra trong cng m?t c?p.

B?t c? khi no ng?i s? d?ng cu?i ng c?a c s? d? li?u ?c chia s?, .ldb t?p s? b? xa. Cc ngo?i l? duy nh?t l khi m?t ng?i dng khng c quy?n xa ho?c khi c s? d? li?u ?c nh d?u l h?ng; sau , .ldb t?p khng b? xo v? n ch?a thng tin v? nh?ng ng?i ? s? d?ng c s? d? li?u t?i th?i i?m c s? d? li?u ?c nh d?u l b? h?ng.

? c?p quy?n

N?u b?n c k? ho?ch ? chia s? c s? d? li?u, t?p tin .mdb nn ?c ?t trong m?t th m?c ni ng?i dng c ?c, vi?t, t?o ra v xa ?c quy?n. Th?m ch N?u b?n mu?n ng?i dng c quy?n t?p tin khc nhau (m?t v d?, s? ch? ?c v m?t s? ?c-ghi), t?t c? ng?i dng chia s? c s? d? li?u ph?i c ?c, vi?t, v t?o ra cc quy?n truy c?p vo th m?c. B?n c th?, tuy nhin, ch? ?nh ch?-?c quy?n truy c?p vo t?p tin .mdb cho ng?i dng c nhn trong khi v?n cho php ?y ? quy?n truy c?p vo th m?c.

LU ?: N?u m?t ng?i s? d?ng s? m? ra m?t c s? d? li?u v?i truy c?p ?c quy?n (b?ng cch nh?n vo cc ?c quy?n ki?m tra h?p trong cc M? h?p tho?i), ghi kha khng ?c s? d?ng; V? v?y, Microsoft Truy c?p khng t?m cch m? ho?c t?o m?t t?p tin .ldb. N?u c s? d? li?u lun lun m? ra cho ?c quy?n s? d?ng, m?t ng?i s? d?ng c?n ch? ?c v vi?t ?c quy?n ? th m?c.

.Ldb n?i dung t?p

?i v?i m?i ng?i s? m? ra m?t c s? d? li?u ?c chia s?, c s? d? li?u my bay ph?n l?c cng c? vi?t m?t m?c trong c s? d? li?u t?p tin .ldb. Kch th?c c?a m?i m?c .ldb l 64 byte. 32 Byte ?u tin ch?a tn my tnh (ch?ng h?n nh JohnDoe). 32 Byte th? hai ch?a tn an ninh (ch?ng h?n nh Admin). T?i a s? l?ng ng?i s? d?ng ?ng th?i h? tr? c s? d? li?u my bay ph?n l?c l 255; V? v?y, kch th?c t?p tin .ldb khng bao gi? l?n hn 16 kilobyte.

Khi ng?i dng ng c?a c s? d? li?u ?c chia s?, m?c nh?p c?a ng?i dng khng ?c g? b? t? cc .ldb t?p tin. Tuy nhin, n c th? ?c ghi khi ng?i dng khc s? m? ra c s? d? li?u. i?u ny c ngh?a r?ng b?n khng th? s? d?ng cc t?p tin .ldb m?t m?nh ? xc ?nh ai l hi?n ang s? d?ng c s? d? li?u.

.Ldb cch s? d?ng t?p tin

C s? d? li?u my bay ph?n l?c s? d?ng thng tin t?p tin .ldb ? ngn ch?n ng?i dng t? vi?t d? li?u vo cc trang web m ng?i dng khc ? kha v ? xc ?nh ai c khc cc trang b? kha. N?u c s? d? li?u my bay ph?n l?c pht hi?n m?t xung ?t kha v?i ng?i dng khc, n ?c t?p tin .ldb ? c ?c cc my tnh v an ninh tn c?a ng?i dng c t?p tin ho?c h? s ? b? kha.

Trong h?u h?t kha xung ?t t?nh hu?ng ny, b?n nh?n ?c m?t chung "Vi?t xung ?t" th cho php b?n lu cc b?n ghi, sao chp n vo Clipboard ho?c th? cc thay ?i c?a b?n. Trong m?t s? tr?ng h?p, tuy nhin, b?n nh?n ?c thng bo l?i sau:
Khng th? kha bn<table name="">; hi?n nay trong vi?c s? d?ng b?i ng?i dng <security name=""> trn my tnh <computer name="">.<b00></b00></computer></security></table>
LU ?: Nh n?c c?a cc thng tin trong cc t?p tin .ldb khng c mang nh n?c c?a c s? d? li?u. N?u m?t t?p tin .ldb tr? thnh b? h?ng, t?t c? m?i th? trong cc c s? d? li?u nn v?n ho?t ?ng chnh xc. Tuy nhin, b?n c th? xem vn b?n scrambled thay v? c?a tn ng?i dng trong b?t k? tin nh?n kha xung ?t.

THAM KH?O

V?i Microsoft Visual Basic cho cc ?ng d?ng trong truy c?p nm 2000, b?n c th? xu?t m?t danh sch cc ng?i s? d?ng ng nh?p vo c s? d? li?u c? th?.

? c thm thng tin v? lm th? no ? lm i?u ny v m?u m?, b?m vo s? bi vi?t d?i y ? xem cc bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
198755 ACC2000: Ki?m tra ng?i ng nh?p vo c s? d? li?u v?i my bay ph?n l?c UserRoster

Thu?c tnh

ID c?a bi: 208778 - L?n xem xt sau cng: 17 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
  • Microsoft Access 2000 Standard Edition
T? kha:
kbinfo kbusage kbmt KB208778 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:208778

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com