Použití přepínačů příkazového řádku v aplikaci Microsoft Access

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 209207 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Access 97 naleznete pod číslem 105128 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Střední: Vyžaduje základní schopnosti v oblasti maker, kódování a práce v různých prostředích.

Tento článek se týká databází aplikace Microsoft Access (MDB) a projektů aplikace Microsoft Access (ADP).

Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Při spuštění aplikace Microsoft Access z nabídky Start nebo z místní nabídky lze pomocí přepínačů příkazového řádku upravit proces spuštění. Lze například otevřít konkrétní databázi, spustit makro nebo zadat heslo.

Další informace

Následující tabulka obsahuje seznam parametrů příkazového řádku aplikace Microsoft Access.
  Parametr   Výsledek                 Týká se
  -----------------------------------------------------------------
  databáze   Otevře zadanou databázi nebo projekt    databáze 
        aplikace Microsoft Access.   aplikace Access 
        Je-li třeba, zadejte cestu. Pokud používáte  nebo projekt 
        systém Windows 95, výchozí cestou je  aplikace Access
        složka Dokumenty.	
              
  /excl    Otevře zadanou databázi s  pouze 
        výhradním přístupem. Chcete-li otevřít databázi  databáze 
        se sdíleným přístupem ve víceuživatelském     aplikace Access
        prostředí, nepoužívejte tento parametr. 
	
  /ro     Otevře zadanou databázi nebo projekt  databáze 
        aplikace Access s přístupem pro čtení.   aplikace Access 
                             nebo projekt 
                             aplikace Access

  /user    Spustí aplikaci Access s použitím zadaného  pouze 
  uživatelské jméno  uživatelského jména.                   databáze 
                             aplikace Access

  /pwd    Spustí aplikaci Access s použitím zadaného  pouze 
  heslo   hesla.                 databáze 
                             aplikace Access

  /profile   Spustí aplikaci Access pomocí možností v  databáze 
  uživatel     zadaném profilu uživatele místo   aplikace Access 
  uživatele   standardních nastavení v registru systému    nebo projekt 
        Microsoft Windows vytvořených při instalaci    aplikace Access
        aplikace Access. Nahrazuje parametr /ini použitý 	
        v dřívějších verzích aplikace Access  	
        než Access 97, který určoval  	
        inicializační soubor.

  /compact   Zkomprimuje a opraví databázi aplikace      databáze 
  cílová    Access nebo zkomprimuje projekt aplikace aplikace Access 
  databáze nebo Access zadaný před parametrem /compact nebo projekt 
  cílový    a potom ukončí aplikaci Access. Pokud vynecháte cílový název aplikace Access
  projekt    souboru projektu za parametrem /compact, 	
  aplikace Access   soubor je zkomprimován do původního 	
        názvu a složky. Chcete-li provést komprimaci do jiného 
        názvu, zadejte cílový soubor. Pokud v cílové 	
        databázi nebo projektu aplikace Access nezahrnete 	
        cestu, je ve výchozím nastavení cílový 	
        soubor vytvořen ve složce Dokumenty. V 	
        projektu aplikace Access tento parametr 	
        zkomprimuje soubor projektu (ADP), nikoli 	
        databázi serveru SQL Server. 
	
  /repair   Opraví databázi aplikace Access zadanou   pouze 
        před parametrem /repair a potom ukončí    databáze 
        aplikaci Access. V aplikaci Access 2000 je funkce   aplikace Access
        komprimace a opravy spojena v 	
        parametru /compact. Parametr /repair je 	
        podporován z důvodu zpětné kompatibility. 
	
  /convert   Převede databázi aplikace Access v     pouze 
  cílová    dřívější verzi na verzi aplikace Access     databáze 
  databáze   2000 s novým názvem a poté ukončí aplikace Access
        aplikaci Access. Před použitím parametru /convert 	
        zadejte zdrojovou databázi. 	

  /x makro  Spustí aplikaci Access a v ní zadané   databáze 
        makro. Makro lze po otevření databáze    aplikace Access 
        spustit také pomocí makra     nebo projekt 
        AutoExec.              aplikace Access
               
  /cmd     Určuje, že následující text v příkazovém    databáze 
        řádku je hodnota, která bude vrácena  aplikace Access 
        funkcí Command. Tento  nebo projekt 
        parametr musí být posledním v   aplikace Access
        příkazovém řádku. Místo parametru /cmd lze	
        použít středník (;). 	

  /nostartup  Spustí aplikaci Access bez zobrazení   databáze 
        úvodního dialogového okna (druhé dialogové   aplikace Access 
        okno zobrazené při spuštění aplikace Access). nebo projekt 
                             aplikace Access

  /wrkgrp   Spustí aplikaci Access s použitím zadaného  pouze 
  informační  informačního souboru pracovní skupiny.        databáze 
  soubor pracovní                      aplikace Access
  skupiny
				

Poznámky

 • Chcete-li při otevření databáze spustit proceduru jazyka Visual Basic for Applications, použijte akci RunCode v makru AutoExec nebo v makru, které spustíte pomocí parametru příkazového řádku /x. Při otevření databáze lze také spustit proceduru jazyka Visual Basic. K tomu je třeba vytvořit formulář s procedurou jazyka Visual Basic definovanou jako událost OnOpen. Tento formulář lze určit jako spouštěcí klepnutím pravým tlačítkem myši v okně Databáze, klepnutím na příkaz Spuštění a zadáním daného formuláře do pole Zobrazit formulář nebo stránku.
 • Chcete-li na příkazovém řádku zadat lomítko (/) nebo středník (;), zadejte příslušný znak dvakrát. Pokud například chcete na příkazovém řádku zadat heslo ;mjs/md, zadejte ;;mjs//md a poté parametr příkazového řádku /pwd.
 • Příklady:

  Chcete-li v dialogovém okně Spustit otevřít databázi aplikace Access 2000 s výhradním přístupem, která při spuštění spustí zadané makro, zadejte příkaz:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Chcete-li otevřít databázi aplikace Access 2002 s výhradním přístupem, která při spuštění spustí zadané makro, zadejte v dialogovém okně Spustit příkaz:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Chcete-li podobně otevřít databázi aplikace Access 2003 s výhradním přístupem, která při spuštění spustí zadané makro, zadejte v dialogovém okně Spustit příkaz:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products

Odkazy

Další informace o použití parametru /y získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
208488 Řešení potíží s chybou stránkování v aplikaci Microsoft Access 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o použití parametru /Pwd získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
207891 Nelze použít parametr /Pwd u databáze chráněné heslem v aplikaci Access 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
292302 Nelze použít parametr /pwd u databáze chráněné heslem v aplikaci Access 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o použití parametrů při vytvoření distribuovatelného balíčku runtime získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
236519 Psaní maker a parametrů pro místní nabídky v Průvodci pro balíčky a nasazení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o použití parametru /convert získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
319253 Použití parametru příkazového řádku /convert pro převod pouze databáze do formátu souborů aplikace Access 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o potížích při otevření databáze aplikace Access s použitím vlastního profilu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
266769 Chyba při spuštění aplikace Microsoft Access 2000 s vlastním profilem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o parametrech příkazového řádku zobrazíte klepnutím na příkaz Nápověda pro Microsoft Access v nabídce Nápověda, zadáním textu spouštěcí parametry příkazového řádku do pole v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi a klepnutím na tlačítko Hledat.

Vlastnosti

ID článku: 209207 - Poslední aktualizace: 6. dubna 2007 - Revize: 4.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbstartprogram kbopenfile kbhowto kbinfo kbui KB209207

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com