Parancssori kapcsolók használata a Microsoft Access alkalmazásban

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 209207 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
A cikk Microsoft Access 97 alkalmazásra vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke: 105128 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.).
Figyelem! A cikkben ismertetettek alkalmazásához a makrókkal, a programkódkészítéssel és az együttműködési mechanizmusokkal kapcsolatos alapismeretek szükségesek.

A cikkben foglaltak Microsoft Access-adatbázisokra (.mdb) és Microsoft Access-projektekre (.adp) vonatkoznak.

Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Ha a Microsoft Access programot a Start menüből vagy egy helyi menüből futtatja, parancssori kapcsolók segítségével módosíthatja annak indítási folyamatát. Megnyithat például egy adott adatbázist, futtathat egy makrót, illetve megadhat egy jelszót.

További információ

A következő táblázat a Microsoft Access parancssori kapcsolóit és utasításait sorolja fel.
  Kapcsoló vagy   Hatás                          Hatókör
  utasítás
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  adatbázis_neve  A megadott Microsoft Access-adatbázis vagy       Access-adatbázis
           Microsoft Access-projekt megnyitása. Szükség esetén   vagy
           adjon meg elérési utat. Ha Windows 95 rendszert     Access-projekt
           használ, az alapértelmezett elérési út a Dokumentumok
           mappa.

  /excl       A megadott Access-adatbázis megnyitása kizárólagos   Csak Access-
           hozzáféréssel. Az adatbázis megosztott hozzáféréssel,  adatbázis
           többfelhasználós környezetben történő megnyitásához
           mellőzze ezt a beállítást.

  /ro        A megadott Access-adatbázis vagy Access-projekt     Access-adatbázis
           megnyitása csak olvasási hozzáféréssel.         vagy
                                       Access-projekt

  /user       Az Access indítása a megadott felhasználónévvel.    Csak Access-
  felhasználó_neve                             adatbázis

  /pwd       Az Access indítása a megadott jelszóval.        Csak Access-
  jelszó                                  adatbázis

  /profile     Az Access indítása a megadott felhasználói profil    Access-adatbázis
  felhasználói_   beállításaival a Microsoft Windows           vagy
  profil      beállításjegyzékének az Access telepítésekor      Access-projekt
           létrehozott beállításai helyett. Ez az eljárás
           lecseréli az Access 97-es verziójánál korábbi
           verzióiban használt /ini kapcsolót
           egy inicializációs fájl létrehozása érdekében.

  /compact     Azon Access-adatbázis tömörítése és javítása,      Access-adatbázis
  céladatbázis   illetve Access-projekt tömörítése, amely a /compact   vagy
  vagy       kapcsoló előtt van megadva, majd az Access bezárása.  Access-projekt
  célként_     Ha nem ír be fájlnevet a /compact kapcsoló után,
  megadott_Access- a program a fájlt annak eredeti nevén és mappájába
  projekt      tömöríti. Ha egy másik néven kívánja elvégezni a
           tömörítést, adjon meg egy célfájlt. Ha nem ad meg
           elérési utat a céladatbázishoz vagy a célként megadott
           Access-projekthez, a célfájl létrehozása alapértelmezés
           szerint a Dokumentumok mappában történik. Az Access-
           projektekben ez a kapcsoló tömöríti az Access-
           projektfájlt (.adp), nem tömöríti azonban az 
           SQL Server-adatbázist.

  /repair      A /repair kapcsoló előtt megadott Access-adatbázis   Csak Access-
           javítása, majd az Access bezárása. Az Access 2000    adatbázis
           programban a tömörítési és a javítási funkció egyaránt
           a /compact kapcsolóhoz tartozik. A /repair kapcsoló a
           visszamenőleges kompatibilitás érdekében támogatott.

  /convert     Egy korábbi verzióban létrehozott Access-adatbázis   Csak Access-
  céladatbázis   konvertálása Access 2000 verziójú adatbázissá új    adatbázis
           névvel, majd az Access bezárása. A /convert kapcsoló
           használata előtt meg kell adnia a forrásadatbázist.

  /x makró_neve  Az Access indítása és a megadott makró futtatása.    Access-adatbázis
           Az adatbázisok megnyitásakor a makrók futtatásához   vagy
           egy AutoExec makrót is használhat.           Access-projekt

  /cmd       A parancssorban a kapcsoló után álló értéknek      Access-adatbázis
           megfelelő művelet végrehajtása. Ez a kapcsoló legyen  vagy
           a parancssorban az utolsó kapcsoló. Pontosvesszőt (;)  Access-projekt
           is használhat a /cmd kapcsoló helyett.

  /nostartup    Az Access indítása az indítási párbeszédpanel      Access-adatbázis
           megjelenítése nélkül (az Access indításakor a      vagy
           másodikként megjelenő párbeszédpanel).         Access-projekt

  /wrkgrp      Az Access indítása a munkacsoport megadott információs Csak Access-
  munkacsoport_   fájljával.                       adatbázis
  információs_
  fájlja
				

Megjegyzések

 • Ha az adatbázisok megnyitásakor futtatni szeretne egy Visual Basic for Applications-eljárást, használja a RunCode műveletet az AutoExec makróban, illetve abban a makróban, melyet a /x parancssori kapcsolóval futtat. A Visual Basic-eljárások futtatására akkor is lehetősége van, amikor egy adatbázist oly módon nyit meg, hogy létrehoz egy űrlapot egy, az ahhoz tartozó OnOpen eseményhez definiált Visual Basic-eljárás segítségével. Az Adatbázis ablakra a jobb gombbal kattintva jelölje ki az űrlapot indítási űrlapként, válassza az Indítás parancsot, majd adja meg az adott űrlapot az Űrlap/Lap megjelenítése mezőben.
 • Ha perjelet (/) vagy kettőspontot (;) szeretne megadni a parancssorban, írja be az adott karaktert kétszer. Ha a parancssorban például a ;mjs/md jelszót szeretné megadni, írja be a ;;mjs//md jelszót a /pwd parancssori kapcsoló után.
 • Példák:

  Ha egy Access 2000-adatbázist indításkor egy megadott makrót futtató, kizárólagos módban kíván megnyitni, akkor a következő parancsot írja be a Futtatás párbeszédpanelen:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Ha egy Access 2002-adatbázist indításkor egy megadott makrót futtató, kizárólagos módban kíván megnyitni, akkor a következő parancsot írja be a Futtatás párbeszédpanelen:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Hasonlóképpen, ha egy Access 2003-adatbázist indításkor egy megadott makrót futtató, kizárólagos módban kíván megnyitni, akkor a következő parancsot írja be a Futtatás párbeszédpanelen:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products

Hivatkozások

A setup parancs /y kapcsolójának használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
208488 ACC2000: Érvénytelen lappal kapcsolatos hibák elhárítása a Microsoft Access 2000 alkalmazásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A /Pwd kapcsoló használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:
207891 ACC2000: Nem használható a /Pwd kapcsoló a jelszóval védett adatbázisokhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
292302 ACC2002: Nem használható a /Pwd kapcsoló a jelszóval védett adatbázisokhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A kapcsolóknak a terjeszthető, futattókörnyezetet tartalmazó csomag létrehozása közben történő használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
236519 MOD2000: Makrók és kapcsolók létrehozása parancsikonokhoz a csomagolásra és telepítésre szolgáló varázslóban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A /convert kapcsoló használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
319253 Az adatbázisok csak Access 2000 fájlformátumba konvertálása a /convert parancssori kapcsolóval (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az Access-adatbázis egyéni profillal történő megnyitásakor előforduló hibáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
266769 ACC2000: Hiba a Microsoft Access egyéni profillal történő indításakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A parancssori kapcsolókkal kapcsolatos további tudnivalókért kattintson a Súgó menü Microsoft Office Access súgója parancsára, írja be az indítási parancssori kapcsolók kifejezést az Office Segéd vagy a Válasz varázsló keresőmezőjébe, és kattintson a Keresés gombra a témakörök megtekintéséhez.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 209207 - Utolsó ellenőrzés: 2007. április 6. - Verziószám: 4.2
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Kulcsszavak: 
kbhowto kbinfo kbui kbopenfile kbstartprogram KB209207
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com