Microsoft Access'te komut satırı anahtarlarını kullanma

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 209207 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makalenin Microsoft Access 97 sürümü için bkz: 105128 (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir).
Orta: Temel makro, kodlama ve birlikte çalışabilirlik becerileri gerektirir.

Bu makale, Microsoft Access veritabanı (.mdb) ve Microsoft Access projesi (.adp) için geçerlidir.

Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

™zet

Microsoft Access'i Başlat menüsünden veya bir kısayol menüsünden çalıştırdığınızda, komut satırı anahtarları kullanarak başlatma işlemini değiştirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir veritabanını açabilir, bir makro çalıştırabilir veya parola girebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Aşağıdaki tabloda, Microsoft Access komut satırı seçenekleri listelenmektedir.
  Seçenek     Etkisi                      Uygulandığı öğe
  -------------------------------------------------------------------------------------
  database     Belirtilen Microsoft Access veritabanını     Access 
          veya Microsoft Access projesini açar.      veritabanı veya 
          Gerekirse yolu ekleyin. Windows 95        Access 
          çalıştırıyorsanız, varsayılan yol        projesi
          Belgelerim klasörünüzdür.	
              
  /excl      Belirtilen Access veritabanını özel erişim    Yalnızca 
          için açar. Çok kullanıcılı bir ortamda      Access 
          veritabanını paylaşılan erişim amacıyla açmak  veritabanı
          için, bu seçeneği yoksayın. 
	
  /ro       Belirtilen Access veritabanını salt okunur    Access 
          erişim için açar.                veritabanı veya 
                                   Access 
                                   projesi

  /user      Access'i belirtilen kullanıcı adıyla başlatır.  Yalnızca
  kullanıcı adı                           Access 
                                   veritabanı

  /pwd       Access'i belirtilen parolayla          Yalnızca 
  parola      başlatır.                    Access 
                                   veritabanı

  /profile     Access'i yüklediğinizde oluşturulan       Access 
  kullanıcı    standart Microsoft Windows kayıt defteri     veritabanı veya 
  profili     ayarları yerine, belirtilen kullanıcı      Access 
          profilindeki seçenekleri kullanarak       projesi
          başlatır. Bu anahtar, bir başlatma dosyası 	
          belirtmek üzere Access 97'den önceki  	
          sürümlerde kullanılan /ini seçeneğinin  	
          yerine kullanılır.

  /compact     /compact seçeneğinin öncesinde          Access 
  hedef      belirtilen Access veritabanını sıkıştırır ve   veritabanı veya 
  veritabanı veya onarır veya Access projesini sıkıştırır ve    Access 
  hedef      sonra da Access'i kapatır. /compact       projesi
  Access      seçeneğinden sonra bir hedef dosya adı 	
  projesi     kullanmazsanız, dosya özgün adla aynı klasöre 	
          sıkıştırılır. Farklı bir adla sıkıştırmak için, 
          bir hedef dosya belirtin. Hedef veritabanının 	
          veya hedef Access projesinin yolunu 	
          belirtmezseniz, hedef dosya varsayılan 	
          olarak Belgelerim klasöründe oluşturulur. Bir 	
          Access projesinde, bu seçenek Access projesi 	
          (.adp) dosyasını sıkıştırır ama SQL Server 	
          veritabanını sıkıştırmaz. 
	
  /repair     /repair seçeneği öncesinde belirtilen      Yalnızca 
          Access veritabanını onarır ve sonra da      Access 
          Access'i kapatır. Access 2000'de, sıkıştırma   veritabanı
          ve onarma işlevleri /compact anahtarında 	
          bir araya getirilmiştir. /repair seçeneği 	
          geri uyumluluk için desteklenir. 
	
  /convert     Eski bir sürüme sahip bir Access         Yalnızca 
  hedef      veritabanını yeni bir adla bir Access 2000    Access 
  veritabanı    veritabanına dönüştürür ve sonra da Access'i   veritabanı
          kapatır. /convert seçeneğini kullanmadan 	
          önce kaynak veritabanını belirtin. 	

  /x makro    Access'i başlatır ve belirtilen makroyu     Access 
          çalıştırır. Veritabanını açtığınızda bir makro  veritabanı veya 
          çalıştırmanın bir başka yolu da         Access 
          AutoExec makrosu kullanmaktır.          projesi
               
  /cmd       Komut satırında kullanılan sonraki öğenin,    Access 
          Command işleviyle döndürülecek          veritabanı veya 
          değer olduğunu belirtir. Bu seçenek,       Access 
          komut satırındaki son seçenek          projesi
          olmalıdır. /cmd seçeneği yerine,	
          noktalı virgül (;) de kullanabilirsiniz. 	

  /nostartup    Başlangıç iletişim kutusunu (Access'i      Access 
          başlattığınızda gördüğünüz ikinci iletişim    veritabanı veya 
          kutusu) görüntülemeden Access'i başlatır.    Access 
                                   projesi

  /wrkgrp     Access'i belirtilen çalışma grubu        Yalnızca 
  çalışma grubu  bilgileri dosyasıyla başlatır.          Access 
  bilgileri                             veritabanı
  dosyası
				

Notlar

 • Veritabanını açarken bir Visual Basic for Applications yordamı çalıştırmak için, AutoExec makrosunda veya /x komut satırı seçeneğini kullanarak çalıştırdığınız makroda RunCode eylemini kullanın. Veritabanını açarken OnOpen olayı tarafından tanımlanmış bir Visual Basic yordamıyla bir form oluşturarak da Visual Basic yordamı çalıştırabilirsiniz. Bu formu başlangıç formu olarak atamak üzere, veritabanı penceresini sağ tıklatın ve Başlangıç'ı tıklatıp Form/Sayfa Görüntüle kutusuna formu girin.
 • Eğik çizgi (/) veya noktalı virgül (;) karakterlerini komut satırında kullanmak için, karakteri iki kez yazın. Örneğin, komut satırında ;mjs/md parolasını belirtmek için, /pwd komut satırı seçeneğinin ardından ;;mjs//md yazın.
 • Örnekler:

  Belirtilen makroyu başlangıçta çalıştıran bir Access 2000 veritabanını özel modda açmak için, aşağıdaki komutu Çalıştır iletişim kutusuna yazabilirsiniz:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Belirtilen makroyu başlangıçta çalıştıran bir Access 2002 veritabanını özel modda açmak için, aşağıdaki komutu Çalıştır iletişim kutusuna yazın:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Aynı şekilde, belirtilen makroyu başlangıçta çalıştıran bir Access 2003 veritabanını özel modda açmak isterseniz, aşağıdaki komutu Çalıştır iletişim kutusuna yazın:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products

Referanslar

setup /y kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
208488 Microsoft Access 2000'de geçersiz sayfa hatalarında nasıl sorun giderilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
/Pwd seçeneğini kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
207891 Access 2000'de /Pwd seçeneği parola korumalı veritabanıyla kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
292302 Access 2002'de /pwd seçeneği parola korumalı veritabanıyla kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Dağıtılabilir çalışma zamanı paketini oluştururken anahtarları kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
236519 Paketleme ve Dağıtım Sihirbazı'nda makrolar ve kısayol anahtarları nasıl yazılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
/convert anahtarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
319253 /convert komut satırı anahtarını kullanarak veritabanını yalnızca Access 2000 dosya biçimine dönüştürme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Access veritabanını bir özel profil kullanarak açarken oluşan sorun hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
266769 Microsoft Access 2000'i özel profille başlatırken hata oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Komut satırı anahtarları hakkında daha fazla bilgi için, Yardım menüsünde Microsoft Access Yardımı'nı tıklatın, Office Yardımcısı'na veya Yanıt Sihirbazı'na başlangıç komut satırı seçenekleri yazın ve sonra döndürülen konuları görüntülemek üzere Ara'yı tıklatın.

Özellikler

Makale numarası: 209207 - Last Review: 6 Nisan 2007 Cuma - Gözden geçirme: 4.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbstartprogram kbopenfile kbhowto kbinfo kbui KB209207

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com