วิธีการจัดเก็บการล็อกอินฐานข้อมูล SQL รหัสและรหัสผ่านอยู่ภายในเครื่อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 209502 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับข้อมูล Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ดู101084.
ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เก็บการล็อกอินฐานข้อมูล SQL รหัสและรหัสผ่านอยู่ภายในเครื่องต้องมีการให้ผู้ดูแลฐานข้อมูลสร้างตารางที่ไม่ซ้ำกันบนเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการเข้าถึงของ Microsoft เมื่อคุณทำการเชื่อมโยงตารางฐานข้อมูล SQL คุณสามารถเลือกว่า คุณต้องการให้การเข้าถึงของ Microsoft เพื่อจัดเก็บหมายเลขการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านอยู่ภายในเครื่องของคุณ ถ้าคุณไม่ Microsoft Access พร้อมท์คุณสำหรับรหัสการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของคุณทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL ที่ประกอบด้วยตาราง

If you want Microsoft Access to store the connection information in your Microsoft Access database so that you do not have to type it each time, you can click to select theSave Passwordcheck box in theการเชื่อมโยงตารางdialog box when you link the SQL database table.

For Microsoft SQL Server, Sybase SQL Server, and ORACLE Server databases, your SQL database administrator can choose to disable this feature, requiring all users to enter their login IDs and passwords each time they connect to a SQL database.

To disable the ability to store login IDs and passwords locally, your SQL database administrator must create a table called MSysConf in the SQL database. When a user connects to the SQL database, Microsoft Access looks for this table in the database and, if it finds it, queries the table. If the values in the table correctly specify that local storing of login IDs and passwords should be disabled, Microsoft Access does so, regardless of whether theSave Login ID And Password Locallyมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย If the table is not present or does not specify disabling of the feature, users can store login IDs and passwords locally.

The SQL database table MSysConf should have the following structure.
Column name  Data type                 Allows Null?
  --------------------------------------------------------------------
  Config    A data type that corresponds to a     No
         2-byte integer, for example SMALLINT

  chValue    VARCHAR(255)               Yes

  nValue    A data type that corresponds to a
         4-byte integer, for example INT      Yes

  Comment    VARCHAR(255)               Yes
				
If the data source you are working with is case-sensitive, use the table and column names exactly as shown. All users must have permission to use the SELECT statement on this table and only the system administrator can have permission to use the DELETE statement on this table.

In ORACLE, there are a few things that are different. For instance, the word "Comment" is reserved in ORACLE, so you will need to change it to "Comments." The other change relates to a difference in data types. Here is how the table would appear in an ORACLE database:
  CONFIG     NUM(4,0)     NOT NULL
  CHVALUE     VARCHAR(255)
  NVALUE     NUM(5,0)*
  COMMENTS    VARCHAR(255)
				
Nvalue can have a precision of up to Num(9,0).

To disable password and login ID storage, the table should have only one row as follows:
  Column name   Value  Explanation
  --------------------------------------------------------------------
  Config     101   This value indicates that this record 
              determines password properties.

  chValue     NULL   Reserved for future use.

  nValue     0 or 1  Use 0 to prevent the password and login ID
              from being stored; use 1 to permit
              password and login ID storage.

  Comment         Enter your own comments here.
				
หมายเหตุ:: If you change the nValue value, you must restart Access before the change will actually take place.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about linking tables, clickวิธีใช้ Microsoft Accessในการวิธีใช้เมนู ชนิดLink SQL Databaseใน Office ผู้ช่วย หรือ ช่วยหาคำตอบ แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 209502 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbdatabase kbdesign kbhowto kbinfo kbusage kbmt KB209502 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:209502

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com