ACC2000: วิธีการที่ส่งตรงกัน Case-Sensitive ในแบบสอบถาม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 209674 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถใช้ได้Asc()ฟังก์ชันหรือStrComp()ฟังก์ชันการแยกความแตกต่างระหว่างสายอักขระข้อความ case-sensitive Microsoft Access เมื่อคุณใช้การAsc()ฟังก์ชันในการสอบถามเลือก การเข้าถึงสามารถหาตำแหน่งที่มีแน่นอน case-sensitive ตรงโดยใช้อักษรตัวแรกของสายอักขระข้อความ กระบวนการStrComp()ฟังก์ชันสามารถทำการจับคู่ที่ case-sensitive สำหรับสายอักขระทั้งหมด

ฟังก์ชันเหล่านี้ทั้งสองจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบชื่อในฐานข้อมูลที่ไม่ควรเป็น กรณีที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือที่เหมาะสม แต่ซึ่งได้ถูกป้อนไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการค้นหาเร็กคอร์ดทั้งหมดในเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อความตัวพิมพ์เล็กเกินกว่าข้อความตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับอักขระตัวแรก ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ค้นหาข้อความ ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเริ่มต้นการใช้ฟังก์ชัน Asc()

 1. เริ่มการทำงานของ Microsoft Access และสร้างฐานข้อมูลเปล่าใหม่
 2. สร้างตารางใหม่ ด้วยฟิลด์ต่อไปนี้:
  ฟิลด์ชื่อ: FirstName
  ชนิดของข้อมูล: ข้อความ
  ฟิลด์ขนาด: 50

  ฟิลด์ชื่อ: LastName
  ชนิดของข้อมูล: ข้อความ
  ฟิลด์ขนาด: 50
  บันทึกตารางเป็น tblNameList เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้สร้างคีย์ฟิลด์ คลิกไม่มี.
 3. เพิ่มระเบียนต่อไปนี้ลงในตาราง tblNameList:
    FirstName   LastName
    ---------   ----------
    Andrew    Maclean
    Nancy     Macleod
    Zareda    van Helsing
    andrew    MacLean
    nancy     MacLeod
    zareda    Van Helsing
  					
 4. สร้างแบบสอบถามใหม่โดยยึดตามตาราง tblNameList และจากนั้น ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในตารางแบบสอบถาม:
  เขตข้อมูล: FirstName
  ตาราง: tblNameList
  แสดง: True

  เขตข้อมูล: LastName
  ตาราง: tblNameList
  แสดง: True

  เขตข้อมูล: Asc([FirstName])
  แสดง: เท็จ
  เงื่อนไข: > =Asc("a") และ<=asc("z")></=asc("z")>
 5. เรียกใช้การสอบถาม โปรดสังเกตว่า คุณได้เลือกเฉพาะระเบียนที่ประกอบด้วยชื่อแรก ด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็กเริ่มต้น

วิธีที่ 2: ค้นหาข้อความ ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กตัวในตำแหน่งที่มีการใช้ฟังก์ชัน StrComp()

 1. ถ้าคุณไม่ได้ทำสิ่งนี้ สร้างการทดสอบฐานข้อมูลโดยใช้ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ในวิธีที่ 1
 2. สร้างแบบสอบถามใหม่โดยยึดตามตาราง tblNameList และจากนั้น ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในตารางแบบสอบถาม:
  เขตข้อมูล: StrComp([FirstName],"a",0)
  แสดง: เท็จ
  เงื่อนไข: 1

  เขตข้อมูล: FirstName
  ตาราง: tblNameList
  แสดง: True

  เขตข้อมูล: LastName
  ตาราง: tblNameList
  แสดง: True
 3. เรียกใช้การสอบถาม โปรดสังเกตว่า แบบสอบถามส่งกลับผลลัพธ์เดียวกันในวิธีที่ 1
 4. เปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ และเปลี่ยนแปลงแล้ว นี้เขตข้อมูล:พารามิเตอร์ในคอลัมน์แรกของตารางแบบสอบถามไปยัง:
  เขตข้อมูล: StrComp([LastName],"Mack",0)
  เรียกใช้การสอบถาม โปรดสังเกตว่า แบบสอบถามที่ส่งกลับ "Maclean" และ "Macleod แต่ไม่"MacLean" และ"MacLeod" มียังมีเลือกระเบียนสำหรับ "van Helsing" เนื่องจากเงื่อนไขที่คุณป้อนสำหรับการStrComp()ฟังก์ชันส่งกลับค่าไบนารีที่สูงกว่าเกณฑ์การค้นหา "Mack"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน Asc() ในใน Visual Basic Editor คลิกวิธีใช้ Microsoft Visual Basicในการวิธีใช้เมนู ชนิดฟังก์ชัน ascในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน StrComp() ในใน Visual Basic Editor คลิกวิธีใช้ Microsoft Visual Basicในการวิธีใช้เมนู ชนิดฟังก์ชัน strcompในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 209674 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbusage kbmt KB209674 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:209674

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com