วิธีการสิ้นสุดหลังตารางที่ มีการควบคุมการโต้ตอบที่พบโดยทั่วไปใน Access 2000 ที่เชื่อมโยงอีกครั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 209862 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับข้อมูล Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ดู181076.
ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงวิธีใช้นี้กล่องโต้ตอบที่พบโดยทั่วไปควบคุมการฟื้นฟูตารางที่เชื่อมโยงในฐานข้อมูลของคุณ กระบวนการกล่องโต้ตอบที่พบโดยทั่วไปตัวควบคุมไม่ได้กับเครื่องมือ Edition 2000 ของ Office Microsoft นักพัฒนา ตารางมีการเชื่อมโยงอาจต้องอยู่ในฐานข้อมูลสิ้นสุดการกลับไปหนึ่ง หรือมาก

สำหรับตัวอย่างของวิธีอื่นไปยังตารางที่เชื่อมโยงอีกครั้งที่ใช้ Microsoft Windows โปรแกรมประยุกต์โปรแกรมอินเทอร์เฟซ (API) ฟังก์ชัน ดูตัวอย่างวิธีการแก้ไขปัญหาของนักพัฒนาโปรแกรม (Solutions9.mdb) การขอรับ Solutions9.mdb คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
248674ACC2000: ใบสั่งและฐานข้อมูลใช้แสดงตัวอย่างการแก้ไขปัญหาสำหรับนักพัฒนาพร้อมใช้งานบนเครือข่ายสำหรับนักพัฒนา Microsoft (MSDN)
เปิดฐานข้อมูล Solutions9.mdb เลือกใช้ฐานข้อมูลหลายในการเลือกประเภทของตัวอย่างกล่อง แล้วคลิกตารางที่เชื่อมโยงเมื่อเริ่มต้นในการเลือกตัวอย่างการกล่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะโปรแกรมที่ใช้แยกฐานข้อมูลการออกแบบได้ของตารางในฐานข้อมูลหนึ่งในตำแหน่งเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันฐาน (จุดสิ้นสุดหลังข้อมูล), และโฟลเดอร์ทั้งหมดของแบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และโมดูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูลอื่นในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แต่ละ (ฐานข้อมูลที่หน้า) ฐานข้อมูลหน้าเชื่อมโยงทั้งหมดของตารางในฐานข้อมูลปลายด้านหลัง ถ้ามีย้ายฐานข้อมูลจุดสิ้นสุดหลัง ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในโปรแกรมของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานโปรแกรมของคุณเพื่อตรวจสอบว่า แฟ้มฐานข้อมูลการสิ้นสุดหลังหายไปจากตำแหน่งที่ตั้งที่คาดไว้ และพร้อมท์ให้ผู้ใช้สำหรับตำแหน่งที่ตั้งใหม่แล้ว

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการตารางข้อมูลในโปรแกรมของคุณที่เชื่อมโยงอีกครั้ง วิธีนี้ใช้แบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถเปิดไปยังตารางสิ้นสุดหลังการเชื่อมโยงอีกครั้ง และฟอร์มเป็นตัวเลือกอื่นที่สามารถอัตโนมัติยืนยันจุดสิ้นสุดหลังการเชื่อมโยงเมื่อมีเปิดฐานข้อมูล

บทความนี้อนุมานว่า คุณมี Microsoftกล่องโต้ตอบที่พบโดยทั่วไปตัวควบคุม ซึ่งก็คือการใช้งานได้กับเครื่องมือ Edition 2000 ของ Office Microsoft นักพัฒนา ถ้าคุณไม่มีตัวควบคุมนี้ ข้ามการBrowse()ฟังก์ชันในตัวอย่าง

หมายเหตุ:: ถ้าคุณใช้การกล่องโต้ตอบที่พบโดยทั่วไปตัวควบคุมและคุณวางแผนที่จะเผยแพร่โปรแกรมฐานข้อมูลของคุณ คุณต้องใช้แพคเกจ'และ'ตัวช่วยสร้างการปรับใช้การรวมตัวควบคุมกล่องโต้ตอบทั่วไปแฟ้ม Comdlg32.ocx และ DLLs การสนับสนุนกับแฟ้มการตั้งค่าของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แพคเกจ'และ'ตัวช่วยสร้างการจัดวาง ให้ดูที่บทความที่ระบุไว้ในส่วน "อ้างอิง" ของบทความนี้

วิธีการสิ้นสุดการย้อนกลับฐานข้อมูลตารางที่เชื่อมโยงอีกครั้ง

ข้อควรระวัง: ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในตัวอย่างนี้ คุณปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb คุณอาจต้องการสำรองข้อมูลแฟ้ม Northwind.mdb และทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนสำเนาของฐานข้อมูล

 1. สร้างว่างเปล่าการเข้าถึงแฟ้มฐานข้อมูลใหม่ และกำหนดชื่อดังกล่าวFrontEnd.mdb.
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่รับข้อมูลจากภายนอกแล้ว คลิกการเชื่อมโยงตาราง.
 3. เรียกดูเพื่อเลือกฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb และจากนั้น คลิกการเชื่อมโยง. ในการการเชื่อมโยงตารางกล่องโต้ตอบ คลิกเลือกทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง.
 4. สร้างฟอร์มใหม่ต่อไปนี้ที่ไม่ได้โดยยึดตามตารางหรือแบบสอบถามในมุมมองออกแบบใด ๆ:
  แบบฟอร์ม: frmNewDataFile

  กล่องข้อความ:
  ชื่อ: txtFileName
  ความกว้าง: 3 "
  ตัวควบคุมกล่องโต้ตอบที่พบโดยทั่วไป:
  ชื่อ: xDialog
  ปุ่มคำสั่ง:
  ชื่อ: cmdBrowse
  คำอธิบาย: เรียกดู...
  เมื่อคลิ: =Browse()
  ปุ่มคำสั่ง:
  ชื่อ: cmdLinkNew
  คำอธิบายเฉพาะ: การเชื่อมโยงการรีเฟรช
  เมื่อคลิ: =Processtables()
  ปุ่มคำสั่ง:
  ชื่อ: cmdCancel
  คำอธิบาย: ยกเลิก
  OnClick: [กระบวนงานเหตุการณ์]
  ยกเลิก: ใช่
 5. ในการมุมมองเมนู คลิกรหัส.
 6. พิมพ์ หรือวางขั้นตอนต่อไปนี้:
  Private Sub cmdCancel_Click()
    On Error GoTo Err_cmdCancel_Click
   
    MsgBox "Link to new back-end cancelled", vbExclamation, "Cancel Refresh Link"
    DoCmd.Close acForm, Me.Name
  
  Exit_cmdCancel_Click:
    Exit Sub
  
  Err_cmdCancel_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_cmdCancel_Click
  
  End Sub
  					
 7. ในการตรวจแก้จุดบกพร่องเมนู คลิกการคอมไพล์ FrontEnd.
 8. บันทึกฟอร์ม frmNewDataFile และปิด
 9. ในหน้าต่างฐานข้อมูล คลิกโมดูลแล้ว คลิกใหม่.
 10. ในการเครื่องมือเมนู คลิกอ้างอิง:เลือกการไลบรารีวัตถุ Microsoft DAO 3.6ถ้าคุณไม่ได้เลือกไว้ และจากนั้น คลิกตกลง.
 11. พิมพ์ หรือวางรหัสต่อไปนี้:
  Dim UnProcessed As New Collection
      
  Public Function Browse()
    ' Prompts user for back-end database file name.
    On Error GoTo Err_Browse
    
    Dim strFilename As String
    Dim oDialog As Object
    Set oDialog = [Forms]![frmNewDatafile]!xDialog.Object
    
    With oDialog          ' Ask for new file location.
      .DialogTitle = "Please Select New Data File"
      .Filter = "Access Database(*.mdb;*.mda;*.mde;*.mdw)|" & _
      "*.mdb; *.mda; *.mde; *.mdw|All(*.*)|*.*"
      .FilterIndex = 1
      .ShowOpen
      If Len(.FileName) > 0 Then ' user responded, put selection into text box on form.
        [Forms]![frmNewDatafile]![txtFileName] = .FileName
      End If
    End With
  
  Exit_Browse:
    Exit Function
  
  Err_Browse:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Browse
  
  End Function
  
  Public Sub AppendTables()
  
    Dim db As DAO.Database, x As Variant
    Dim strTest As String
    ' Add names of all table with invalid links to the Unprocessed Collection.
    Set db = CurrentDb
    ClearAll
    For Each x In db.TableDefs
      If Len(x.Connect) > 1 And Len(Dir(Mid(x.Connect, 11))) = 0 Then
      ' connect string exists, but file does not
         UnProcessed.Add Item:=x.Name, Key:=x.Name
      End If
    Next
  
  End Sub
  
  Public Function ProcessTables()
  
    Dim strTest As String
    On Error GoTo Err_BeginLink
    
    ' Call procedure to add all tables with broken links into a collection.
    AppendTables
    
    ' Test for existence of file name\directory selected in Common Dialog Control.
    strTest = Dir([Forms]![frmNewDatafile]![txtFileName])
    
    On Error GoTo Err_BeginLink
    If Len(strTest) = 0 Then  ' File not found.
      MsgBox "File not found. Please try again.", vbExclamation, "Link to new data file"
      Exit Function
    End If
    
    ' Begin relinking tables.
    Relinktables (strTest)
    ' Check to see if all tables have been relinked.
    CheckifComplete
    
    DoCmd.Echo True, "Done"
    If UnProcessed.Count < 1 Then
       MsgBox "Linking to new back-end data file was successful."
    Else
       MsgBox "Not All back-end tables were successfully relinked."
    End If
    DoCmd.Close acForm, [Forms]![frmNewDatafile].Name
    
  Exit_BeginLink:
    DoCmd.Echo True
    Exit Function
    
  Err_BeginLink:
    Debug.Print Err.Number
    If Err.Number = 457 Then
      ClearAll
      Resume Next
    End If
    MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description
    Resume Exit_BeginLink
  
  End Function
  
  Public Sub ClearAll()
    Dim x
    ' Clear any and all names from the Unprocessed Collection.
    For Each x In UnProcessed
      UnProcessed.Remove (x)
    Next
  End Sub
  
  Public Function Relinktables(strFilename As String)
  
    Dim dbbackend As DAO.Database, dblocal As DAO.Database, ws As Workspace, x, y
    Dim tdlocal As DAO.TableDef
    
    On Error GoTo Err_Relink
    
    Set dbbackend = DBEngine(0).OpenDatabase(strFilename)
    Set dblocal = CurrentDb
    
    ' If the local linked table name is found in the back-end database
    ' we're looking at, Recreate & Refresh its connect string, and then
    ' remove its name from the Unprocessed collection.
     For Each x In UnProcessed
      If Len(dblocal.TableDefs(x).Connect) > 0 Then
        For Each y In dbbackend.TableDefs
          If y.Name = x Then
            Set tdlocal = dblocal.TableDefs(x)
            tdlocal.Connect = ";DATABASE=" & _
            Trim([Forms]![frmNewDatafile]![txtFileName])
            tdlocal.RefreshLink
            UnProcessed.Remove (x)
          End If
        Next
      End If
    Next
  
  Exit_Relink:
    Exit Function
  
  Err_Relink:
    MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description
    Resume Exit_Relink
  
  End Function
  
  Public Sub CheckifComplete()
  
    Dim strTest As String, y As String, notfound As String, x
    On Error GoTo Err_BeginLink
    
    ' If there are any names left in the unprocessed collection,
    ' then continue.
    If UnProcessed.Count > 0 Then
      For Each x In UnProcessed
        notfound = notfound & x & Chr(13)
      Next
      ' List the tables that have not yet been relinked.
      y = MsgBox("The following tables were not found in " & _
      Chr(13) & Chr(13) & [Forms]![frmNewDatafile]!txtFileName _
      & ":" & Chr(13) & Chr(13) & notfound & Chr(13) & _
      "Select another database that contains the additional tables?", _
      vbQuestion + vbYesNo, "Tables not found")
      
      If y = vbNo Then
        Exit Sub
      End If
      
      ' Bring the Common Dialog Control back up.
      Browse
      strTest = Dir([Forms]![frmNewDatafile]![txtFileName])
      If Len(strTest) = 0 Then  ' File not found.
        MsgBox "File not found. Please try again.", vbExclamation, _
        "Link to new data file"
        Exit Sub
      End If
      Debug.Print "Break"
      Relinktables (strTest)
    Else
      Exit Sub
    End If
    
    CheckifComplete
    
  Exit_BeginLink:
    DoCmd.Echo True  ' Just in case of error jump.
    DoCmd.Hourglass False
    Exit Sub
  
  Err_BeginLink:
    Debug.Print Err.Number
    If Err.Number = 457 Then
      ClearAll
      Resume Next
    End If
    MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description
    Resume Exit_BeginLink
  
  End Sub
  					
 12. ในการตรวจแก้จุดบกพร่องเมนู คลิกการคอมไพล์ FrontEnd.
 13. บันทึกโมดูลเป็นRelinkCodeแล้ว ปิด
 14. เปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างของ Northwind.mdb หรือย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเพื่อให้ตารางเชื่อมโยงใน FrontEnd.mdb จะต้องถูกฟื้นฟู
 15. เปิดแบบฟอร์ม frmNewDataFile และจากนั้น คลิกการเรียกดูปุ่ม
 16. ในการกรุณาเลือกแฟ้มข้อมูลใหม่กล่องโต้ตอบกล่อง ค้นหา Northwind.mdb ในโฟลเดอร์ใหม่นั้น และจากนั้น คลิกOPEN.

  โปรดสังเกตว่า เส้นทางและชื่อฐานข้อมูลปรากฏในกล่องข้อความบนฟอร์มของคุณ
 17. คลิกการฟื้นฟูการเชื่อมโยงปุ่มบนแบบฟอร์ม

  โปรดสังเกตว่า คุณได้รับข้อความต่อไปนี้เมื่อกระบวนการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว:
  การเชื่อมโยงไปยังแฟ้มข้อมูลสิ้นสุดหลังใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

การสร้างฟอร์มที่ใช้ในการเริ่มต้นการตรวจสอบตารางที่เชื่อมโยง

เมื่อต้องการตรวจสอบการเชื่อมโยงไปที่จุดสิ้นสุดหลังตารางโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ คุณเปิดฐานข้อมูล FrontEnd.mdb คุณสามารถสร้างฟอร์มที่ซ่อนไว้เพื่อวัตถุประสงค์นั้น โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างฟอร์มใหม่โดยไม่ใช้ตารางหรือแบบสอบถามในการออกแบบใด ๆ มุมมอง
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกรหัส.
 3. ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้เมื่อเปิดแบบฟอร์มที่พิมพ์:
  Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
     ' Tests a linked table for valid back-end.
     On Error GoTo Err_Form_Open
     Dim strTest As String, db As DAO.Database
     Dim td As DAO.TableDef
     Set db = CurrentDb
     For Each td In db.TableDefs
       If Len(td.Connect) > 0 Then  ' Is a linked table.
        On Error Resume Next  ' Turn off error trap.
        strTest = Dir(Mid(td.Connect, 11))  ' Check file name.
        On Error GoTo Err_Form_Open  ' Turn on error trap.
        If Len(strTest) = 0 Then  ' No matching file.
          If MsgBox("Couldn't find the back-end file " & _
           Mid(td.Connect, 11) & ". Please choose new data file.", _
           vbExclamation + vbOKCancel + vbDefaultButton1, _
           "Can't find backend data file.") = vbOK Then
             DoCmd.OpenForm "frmNewDataFile"  ' Open prompt form.
             DoCmd.Close acForm, Me.Name
             Exit Sub             ' to refresh links
          Else
           MsgBox "The linked tables can't find their source. " & _
           "Please log onto network and restart the application."
          End If
        End If
       End If
     Next  ' Loop to next tabledef.
     DoCmd.Close acForm, Me.Name
  Exit_Form_Open:
     Exit Sub
  Err_Form_Open:
     MsgBox Err.Number & ": " & Error.Description
     Resume Exit_Form_Open
     End Sub
  					
 4. ในการตรวจแก้จุดบกพร่องเมนู คลิกการคอมไพล์ FrontEnd.
 5. บันทึกฟอร์มเป็น frmCheckLink และจากนั้น ปิด
 6. การตั้งค่า frmCheckLink เป็นฟอร์มเริ่มต้น คงเครื่องมือคลิกเมนูเริ่มต้นเลือกfrmCheckLinkในการฟอร์ม/หน้าจอแสดงผลรายการ และจากนั้น คลิกตกลง.
 7. เมื่อต้องการสร้างฟอร์มที่ซ่อนไว้ frmCheckLink คลิกขวาfrmCheckLinkในหน้าต่างฐานข้อมูล คลิกคุณสมบัติบนเมนูทางลัด คลิกเพื่อเลือกนั้นซ่อนกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นfrmCheckLink คุณสมบัติกล่องโต้ตอบ แล้วคลิกตกลง.
 8. ย้ายฐานข้อมูลตัวอย่างของ Northwind.mdb ไปยังโฟลเดอร์อื่นบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเพื่อให้ตารางเชื่อมโยงใน FrontEnd.mdb จะต้องถูกฟื้นฟู
 9. ปิด และเปิด FrontEnd.mdb แล้ว

  ขอให้สังเกตว่า คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
  ไม่พบแฟ้มกลับไปจุดสิ้นสุดแฟ้มฐานข้อมูล. กรุณาเลือกแฟ้มข้อมูลใหม่
  โดย:แฟ้มฐานข้อมูลเป็นเส้นทางและชื่อฐานข้อมูลของคุณกลับไปจุดสิ้นสุด

  ถ้าคุณคลิกตกลงเปิดเพื่อให้คุณสามารถเลือกฐานข้อมูลใหม่จุดสิ้นสุดหลัง ฟอร์ม frmNewDataFile และฟื้นฟูการเชื่อมโยงตารางของคุณแล้ว ถ้าคุณคลิกยกเลิกคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ตารางที่เชื่อมโยงไม่สามารถค้นหาแหล่งที่มาของตนเอง กรุณาเข้าสู่ระบบเครือข่ายของคุณ และเริ่มโปรแกรมใหม่

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเองตัวอย่างสำหรับการฟื้นฟูตารางที่เชื่อมโยงในตัวอย่างของวิธีการแก้ไขปัญหาของนักพัฒนาโปรแกรม (Solutions9.mdb) คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
154397ADT/ODE วิธีการที่ปรับเปลี่ยนโมดูล RefreshTableLinks ใน Solutions.mdb
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจ'และ'ตัวช่วยสร้างการจัดวาง คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
240956MOD2000: แพคเกจและตัวช่วยสร้างการปรับใช้ที่ใช้ในขณะนี้ เมื่อต้องการสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ Distributable
236143MOD2000: วิธีการที่เริ่มแพคเกจ'และ'ตัวช่วยสร้างการจัดวาง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 209862 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbprogramming kberrmsg kbhowto kbinfo kbmt KB209862 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:209862

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com