Πώς να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο OpenDatabase για να ανοίξετε βάσεις δεδομένων που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης στην Access 2000

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 209953 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Μέτρια: Απαιτεί βασική μακροεντολών, κωδικοποίησης και διαλειτουργικότητας δεξιότητες.

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για μια βάση δεδομένων της Microsoft Access (.mdb).

Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του OpenDatabase η μέθοδος για να ανοίξετε μια βάση δεδομένων Microsoft Access με μια βάση δεδομένων κωδικός πρόσβασης. Σημειώστε ότι αυτό είναι διαφορετικό από το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων που προστατεύεται με τη δυνατότητα ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη της Microsoft Access.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το OpenDatabase Καθορίστε τη μέθοδο για να ανοίξετε μια βάση δεδομένων που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, το κωδικός πρόσβασης βάσης δεδομένων ως μέρος του Σύνδεση το όρισμα. Η σύνταξη για να ανοίξετε μια βάση δεδομένων με το OpenDatabase η μέθοδος είναι ως εξής:
Ορισμός db = χώρος εργασίας.OpenDatabase (όνομα βάσης δεδομένων, Options, μόνο για ανάγνωση, σύνδεση)
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Παρόλο που το Επιλογές AND Μόνο για ανάγνωση τα ορίσματα της το OpenDatabase μέθοδος τεκμηριώνονται στη Βοήθεια ως προαιρετικά ορίσματα που πρέπει να παρέχουν τους όταν χρησιμοποιείτε το Σύνδεση το όρισμα. Εάν χρησιμοποιείτε ένα Σύνδεση το όρισμα και που παρέχουν το Επιλογές AND Μόνο για ανάγνωση ορίσματα, λαμβάνετε μήνυμα λάθους χρόνου εκτέλεσης 3031:
Δεν έναν έγκυρο κωδικό πρόσβασης.
Αυτό το μήνυμα λάθους ακόμα και αν ο κωδικός πρόσβασης που προβλέπονται στο του Σύνδεση το όρισμα είναι σωστή. Εάν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ένα Σύνδεση το όρισμα, μπορείτε να παραλείψετε το Επιλογές AND Μόνο για ανάγνωση τα ορίσματα.

Όταν χρησιμοποιείτε το OpenDatabase η μέθοδος για να ανοίξετε μια βάση προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης δεδομένων, το Σύνδεση το όρισμα από το OpenDatabase η μέθοδος απαιτεί την παρακάτω σύνταξη:
MS Access; pwd =PASSWORD
Για να χρησιμοποιήσετε το OpenDatabase Για να ανοίξετε το δείγμα βάσης δεδομένων Northwind.mdb (η οποία είναι η μέθοδος προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων "northwind"), ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Το δείγμα κώδικα σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιεί Microsoft Data Access Αντικείμενα. Για αυτόν τον κωδικό για να εκτελεστεί σωστά, πρέπει να αναφέρεται η Microsoft DAO 3.6 Βιβλιοθήκη αντικειμένων. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Αναφορές Στο διακομιστή Εργαλεία στο πρόγραμμα επεξεργασίας Visual Basic, μενού και βεβαιωθείτε ότι το Βιβλιοθήκη αντικειμένων Microsoft DAO 3.6 το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο.

ΠΡΟΣΟΧΉ: Εάν ακολουθήσετε τα βήματα σε αυτό το παράδειγμα, μπορείτε να τροποποιήσετε το δείγμα βάση δεδομένων Northwind.mdb. Θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του αρχείου Northwind.mdb και Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο αντίγραφο της βάσης δεδομένων.

 1. Ξεκινήστε τη Microsoft Access και ανοίξτε το δείγμα βάσης δεδομένων Northwind.mdb για αποκλειστική χρήση. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα βάσης δεδομένων Στο διακομιστή Το αρχείο μενού, κάντε κλικ στο βέλος από το Άνοιγμα το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα για αποκλειστική χρήση.
 2. Από το Εργαλεία μενού, σημείο Ασφαλείας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων.
 3. Τύπος Northwind και στις δύο το Κωδικός πρόσβασης AND Επαλήθευση πλαίσια.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK Για να κλείσετε το Ορισμός κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων στο παράθυρο διαλόγου.
 5. Κλείστε τη βάση δεδομένων.
 6. Δημιουργήστε μια νέα, κενή βάση δεδομένων.
 7. Δημιουργήστε μια λειτουργική μονάδα και πληκτρολογήστε την ακόλουθη διαδικασία:

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αντικαταστήστε τη σωστή διαδρομή Northwind.mdb στον σκληρό σας δίσκο στο παρακάτω δείγμα κώδικα.
  Sub OpenDB()
   Dim db As DAO.Database
   Dim ws As DAO.WorkSpace
   Dim rst As DAO.Recordset
   Set ws = DBEngine.WorkSpaces(0)
   Set db = ws.OpenDatabase _
   ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb", _
   False, False, "MS Access;PWD=northwind")
   Set rst = db.OpenRecordset("Customers", dbOpenDynaset)
   If rst.RecordCount > 0 Then
    rst.MoveLast
    MsgBox rst!CustomerID
   End If
   rst.Close
   db.Close
  End Sub
  					
 8. Για να ελέγξετε αυτήν τη διαδικασία, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή στο η Παράθυρο εντοπισμού σφαλμάτων και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  OpenDB
  Σημειώστε ότι ένα πλαίσιο μηνύματος εμφανίζει το Αναγνωριστικό πελάτη του τελευταίου εγγραφή στον πίνακα πελάτες, που υποδεικνύει ότι έγινε με επιτυχία τη βάση δεδομένων Άνοιγμα.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες Κάντε κλικ στο κουμπί πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο OpenDatabase Η Microsoft Visual Basic Help Στο διακομιστή Βοήθεια μενού, πληκτρολογήστε μέθοδος OpenDatabase στο Βοηθό του Office ή "Οδηγός απαντήσεων" και στη συνέχεια κάντε κλικ Αναζήτηση Για να προβάλετε το θέμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κωδικούς πρόσβασης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια της Microsoft Access Στο διακομιστή Βοήθεια μενού, πληκτρολογήστε προστασία μιας βάσης δεδομένων της microsoft access (.mdb) αρχείο με κωδικό πρόσβασης ή κρυπτογράφηση στο Βοηθό του Office ή του Οδηγός απαντήσεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση Για να προβάλετε τα θέματα που επιστρέφονται.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 209953 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbautomation kbpasswords kbdatabase kbopenfile kbhowto kbprogramming kbmt KB209953 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:209953

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com