HOW TO: ใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร Word Microsoft ใช้ Access 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 210030 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงวิธีการใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร Microsoft Word ที่คุณกำลังทำงานกับฟังก์ชัน Microsoft Access หรือ ในกรอบวัตถุที่มีการเข้าถึงฟอร์ม

ตัวอย่างต่อไปนี้สมมติว่า คุณมีเอกสาร Microsoft Word ที่เรียกว่า C:\Wordtest.doc

ตัวอย่าง - การพิมพ์เอกสาร Microsoft Word

ตัวอย่างนี้เปิด และพิมพ์เอกสาร Microsoft Word

 1. เริ่มการทำงานของ Microsoft ในการเข้าถึง และเปิดฐานข้อมูลใด ๆ
 2. สร้างโมดู และพิมพ์ขั้นตอนต่อไปนี้:
  Function PrintDoc()
    Dim WordObj As Object
    Set WordObj = CreateObject("Word.Application")
    WordObj.Documents.Open "C:\Wordtest.doc"
    WordObj.PrintOut Background:=False
    WordObj.Quit
    Set WordObj = Nothing
  End Function
  					
 3. เมื่อต้องการทดสอบฟังก์ชันนี้ ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในหน้าต่าง Immediate แล้วกด ENTER:
  ? PrintDoc()

ตัวอย่าง - การพิมพ์เอกสาร Microsoft Word ในกรอบวัตถุของฟอร์ม

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีการที่พิมพ์ Microsoft Word วัตถุฝังตัวในแบบฟอร์ม

 1. เริ่มการทำงานของ Microsoft ในการเข้าถึง และเปิดฐานข้อมูลใด ๆ
 2. สร้างฟอร์มใหม่โดยไม่ใช้ตารางหรือแบบสอบถามในมุมมองออกแบบใด ๆ
 3. เพิ่มตัวควบคุมเฟรมวัตถุ unbound ให้กับฟอร์ม
 4. ในการแทรกวัตถุกล่องโต้ตอบ คลิกสร้างจากแฟ้มจากนั้น พิมพ์C:\Wordtest.docในการแฟ้ม:กล่อง คลิกตกลง.
 5. ตั้งค่านี้ชื่อ:คุณสมบัติของกรอบวัตถุที่ให้OLEObj.
 6. เพิ่มปุ่มคำสั่งไปยังแบบฟอร์ม และการตั้งค่าคุณสมบัติต่อไปนี้:
  ปุ่มคำสั่ง:
  -----------------
  ชื่อ: PrintDoc
  คำอธิบายเฉพาะ: เอกสาร Word พิมพ์
  OnClick: [กระบวนงานเหตุการณ์]
 7. คลิกการการสร้างปุ่มที่อยู่ติดกับคำสั่งปุ่มOnClickคุณสมบัติ และชนิดแล้วขั้นตอนต่อไปนี้:
  Private Sub PrintDoc_Click()
    Dim WordObj As Object
    Me![OLEObj].Verb = -2  'Tells Access to open the application
    Me![OLEObj].Action = 7 'Activates the application
    Set WordObj = Me![OLEObj].Object.Application
    WordObj.PrintOut Background:=False
    WordObj.Quit
    Set WordObj = Nothing
  End Sub
  					
 8. เปิดแบบฟอร์มในมุมมองฟอร์ม และคลิกการพิมพ์เอกสาร Wordปุ่ม

  โปรดสังเกตว่า Microsoft Word เริ่มต้น พิมพ์เอกสาร และกลับไปยังแบบฟอร์ม
หมายเหตุ:: ในทั้งสองตัวอย่าง เมื่อวัตถุ Automation ไปออกจากขอบเขต อินสแตนซ์ของ Microsoft Word ได้ยกเลิกการโหลด เว้นแต่ว่าวัตถุถูกสร้างจากอินสแตนซ์ที่ก่อนหน้า (เปิดอยู่)
ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การทำงานอัตโนมัติ คลิกวิธีใช้ Microsoft Visual Basicในการวิธีใช้เมนู ชนิดทำความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการอัตโนมัติในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติกริยา คลิกวิธีใช้ Microsoft Visual Basicในการวิธีใช้เมนู ชนิดคุณสมบัติของกริยาในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของการดำเนินการ คลิกวิธีใช้ Microsoft Visual Basicในการวิธีใช้เมนู ชนิดคุณสมบัติของการดำเนินการในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 210030 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbinterop kbmt KB210030 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:210030

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com