Komunikat ostrzegawczy „Ta kopia systemu Windows nie jest oryginalna” w przypadku instalowania pakietu wielojęzycznego interfejsu użytkownika w nieodpowiedniej wersji systemu Windows 7

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2105247 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas próby zainstalowania w systemie Windows 7 aktualizacji lub plików z Centrum pobierania Microsoft może zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy „Ta kopia systemu Windows nie jest oryginalna”. Również próba sprawdzenia oryginalności systemu Windows 7 z poziomu witryny dotyczącej oryginalnego oprogramowania firmy Microsoft może się zakończyć niepowodzeniem.

Ponadto ten komunikat ostrzegawczy może zawierać jeden z następujących kodów błędów sprawdzania poprawności:

1699978131
1571607440
757834664
228668481

Przyczyna

Ten problem może występować, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Zainstalowano pakiety wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI, Multilingual User Interface) zapewniające obsługę dodatkowych języków wyświetlania.
 • Zainstalowano jedną z następujących wersji systemu Windows 7:

  Starter

  Home Basic

  Home Premium

  Professional
Pakiety wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI, Multilingual User Interface) są obsługiwane, licencjonowane i dostępne dla systemu Windows 7 w wersjach Ultimate i Enterprise. Jeśli te pliki językowe występują w innej wersji systemu Windows 7, technologie sprawdzania oryginalności systemu Windows wykryją modyfikacje w systemie i zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy „Ta kopia systemu Windows nie jest oryginalna”.

Aby ustalić, czy na komputerze zaistniała taka sytuacja, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Ustalenie wersji systemu Windows

 1. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Przycisk Start
  .
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer.
 3. Kliknij polecenie Właściwości.
Jeśli używany system operacyjny Windows 7 jest w wersji Starter, Home Basic, Home Premium lub Professional, przejdź do sekcji „Krok 2. Ustalenie, czy jest zainstalowany pakiet MUI”, aby sprawdzić, czy na komputerze jest zainstalowany pakiet MUI.

Krok 2. Ustalenie, czy jest zainstalowany pakiet MUI

 1. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Przycisk Start
  , w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg regedit i naciśnij klawisz ENTER.
 2. Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Odszukaj i kliknij dwukrotnie następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages
Uwagi
 • Jeśli w tym podkluczu jest wymieniony więcej niż jeden język, oznacza to, że jest zainstalowany pakiet MUI. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Rozwiązanie”.
 • Jeśli w tym podkluczu jest wymieniony tylko jeden język lub bieżącym systemem operacyjnym jest Windows 7 Ultimate lub Windows 7 Enterprise, informacje podane w tym artykule nie umożliwiają rozwiązania problemu. W takim przypadku więcej informacji o oryginalnym systemie Windows 7 można uzyskać, odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://www.microsoft.com/genuine/Default.aspx?displaylang=pl

Rozwiązanie

Uwaga Przedstawione w tym artykule metody rozwiązania problemu powodują przywrócenie pierwotnego języka w systemie operacyjnym. Użytkownik może nie władać tym językiem.

Metoda 1

Jeśli do zainstalowania pakietów MUI użyto programu innej firmy, można z niego skorzystać do odinstalowania tych pakietów. Po odinstalowaniu pakietów MUI należy ponownie uruchomić komputer, a następnie ponownie sprawdzić poprawność systemu operacyjnego w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/genuine/Default.aspx?displaylang=pl

Metoda 2

Jeśli nie można odszukać lub użyć programu innej firmy do odinstalowania pakietu MUI i jest potrzebna pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft. Przedstawiciel pomocy pomoże ustalić, czy pakiet MUI jest zainstalowany na komputerze i odinstalować go.

Więcej informacji

Po odinstalowaniu pakietów językowych MUI lub ponownym zainstalowaniu systemu Windows 7 jest przywracany oryginalny język systemu operacyjnego. W niektórych przypadkach może się okazać, że ten język jest nieznany. W takiej sytuacji należy użyć co najmniej jednej z następujących opcji:
 • W niektórych przypadkach można zainstalować pakiet Language Interface Pack (LIP). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/How-do-I-get-additional-display-languages
 • Uaktualnij bieżącą wersję systemu Windows 7 do wersji Windows 7 Ultimate lub Windows 7 Enterprise przy użyciu usługi Windows Anytime Upgrade (WUA). Te wersje obsługują instalację pakietów MUI. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/products/windows-anytime-upgrade
 • Kup system operacyjny w wymaganym języku. Jeśli takie rozwiązanie okaże się konieczne, może być dostępna opcja zwrotu kosztów za bieżącą wersję systemu Windows. Aby uzyskać informacje o zwrocie kosztów, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://www.microsoft.com/mscorp/productrefund/refund.mspx
Aby uzyskać więcej informacji o pakietach MUI, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/How-do-I-get-additional-display-languages

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji dotyczących technologii aktywacji systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

971033 Opis aktualizacji dotyczących technologii aktywacji systemu Windows
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2105247 - Ostatnia weryfikacja: 18 maja 2011 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
Słowa kluczowe: 
kbtshoot KB2105247

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com