วิธีการนำเข้า และส่งออกโฟลเดอร์รายการโปรดใน Internet Explorer ไปยัง Windows เวอร์ชั่น 32 บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 211089 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการนำเข้า และส่งออกโฟลเดอร์รายการโปรดใน Internet Explorer Windows จาก Microsoft Windows เวอร์ชั่น 32 บิตเป็นรุ่น 32 บิตของ Microsoft Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถนำเข้า และส่งออกโฟลเดอร์รายการโปรดใน Internet Explorer ระหว่างรุ่นของ Internet Explorer ที่ทำงานบน Microsoft Windows 3.1 หรือ Microsoft Windows NT 3.51 และ Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition และ Windows Millennium Edition หรือ Windows NT 4.0, Windows 2000 โดยตรง การถ่ายโอนโฟลเดอร์รายการโปรดระหว่างระบบปฏิบัติการ คุณต้องส่งออกไปยังแฟ้ม Netscape Bookmark.htm

การส่งออก

Internet Explorer 5

ไปยังโฟลเดอร์รายการโปรดที่ส่งออก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ แฟ้ม เมนู คลิกนำเข้าและส่งออกและจากนั้น คลิก ถัดไป.
 2. คลิกส่งออกรายการโปรดไป Netscapeคลิ andthen ถัดไป.
 3. คลิก 'รายการโปรด'แล้ว คลิก ถัดไป.
 4. พิมพ์ชื่อของแฟ้มที่คุณต้องการส่งออก thefavorites ไป แฟ้มเริ่มต้นคือ C:\Bookmark.htm
 5. คลิก ถัดไปแล้ว คลิก เสร็จสิ้น.
 6. ใช้เครื่องมือตัวแปลงที่คั่นหน้าการนำเข้าแบบ Bookmark.htmfile ใน Internet Explorer บน Windows 95, Windows 98, Windows 98 SecondEdition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 หรือ Windows2000

Internet Explorer 6

ไปยังโฟลเดอร์รายการโปรดที่ส่งออก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer
 2. บนเมนูแฟ้มคลิกนำเข้า andExportและคลิกถัดไป
 3. คลิกรายการโปรดที่ส่งออกและจากนั้น คลิกถัดไป
 4. คลิกรายการโปรดแล้ว คลิ กถัดไป
 5. พิมพ์ชื่อของแฟ้มที่คุณต้องการส่งออก thefavorites ไป โดยค่าเริ่มต้น ไฟล์การส่งออกจะมีชื่อว่าBookmark.htm
 6. คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
 7. ใช้เครื่องมือตัวแปลงที่คั่นหน้าการนำเข้าแบบ Bookmark.htmfile ใน Internet Explorer บน Windows 95, Windows 98, Windows 98 SecondEdition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 หรือ Windows2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือตัวแปลงที่คั่นหน้าเว็บจะนำเข้าแฟ้ม Bookmark.htm ลงใน Internet Explorer คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
152681 วิธีการใช้ที่คั่นหน้าเว็บเบราว์เซอร์ใน Internet Explorer

โปรแกรม Internet Explorer 7

ไปยังโฟลเดอร์รายการโปรดที่ส่งออก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Internet Explorer คลิก'เพิ่มในรายการโปรดแล้ว คลิ กนำเข้า และส่งออก
 2. ในตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก คลิกถัดไป
 3. เลือกรายการโปรดที่ส่งออกและจากนั้น คลิกถัดไป
 4. คลิกรายการโปรดแล้ว คลิ กถัดไป
 5. เลือกโฟลเดอร์รายการโปรดที่คุณต้องการส่งออก ถ้าคุณต้องการส่งออกรายการโปรดทั้งหมด เลือกโฟลเดอร์รายการโปรดระดับบนสุด มิฉะนั้น เลือกแต่ละโฟลเดอร์ที่คุณต้องการส่งออก
 6. คลิก ถัดไป

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น Internet Explorer สร้างแฟ้ม Bookmark.htm ในโฟลเดอร์เอกสารของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้ชื่อที่นอกเหนือจาก Bookmark.htm หรือ ถ้าคุณต้องการเก็บรายการโปรดที่ส่งออกไว้ในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์เอกสาร ระบุชื่อโฟลเดอร์และแฟ้มใหม่
 7. คลิก ถัดไป

  หมายเหตุ ถ้าคุณมีแฟ้มที่มีชื่อเดียวกัน Internet Explorer ถามคุณสามารถแทนได้ คลิกใช่เพื่อแทนแฟ้ม คลิกไม่ใช่เพื่อให้ชื่อแฟ้มใหม่
 8. คลิกเสร็จสิ้น

Internet Explorer 8

ไปยังโฟลเดอร์รายการโปรดที่ส่งออก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Internet Explorer คลิกรายการโปรดคลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากเพิ่มในรายการโปรดและ แล้ว คลิกนำเข้า และส่งออก
 2. คลิกส่งออกไปยังแฟ้มแล้ว คลิ กถัดไป
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการโปรดและจากนั้น คลิกถัดไป
 4. เลือกโฟลเดอร์รายการโปรดที่คุณต้องการส่งออก ถ้าคุณต้องการส่งออกรายการโปรดทั้งหมด เลือกโฟลเดอร์รายการโปรดระดับบนสุด มิฉะนั้น เลือกแต่ละโฟลเดอร์ที่คุณต้องการส่งออก
 5. คลิก ถัดไป

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น Internet Explorer สร้างแฟ้ม Bookmark.htm ในโฟลเดอร์เอกสารของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้ชื่อที่นอกเหนือจาก Bookmark.htm หรือ ถ้าคุณต้องการเก็บรายการโปรดที่ส่งออกไว้ในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์เอกสาร ระบุชื่อโฟลเดอร์และแฟ้มใหม่
 6. คลิก ถัดไป

  หมายเหตุ ถ้าคุณมีแฟ้มที่มีชื่อเดียวกัน Internet Explorer ถามคุณสามารถแทนได้ คลิกใช่เพื่อแทนแฟ้ม คลิกไม่ใช่เพื่อให้ชื่อแฟ้มใหม่
 7. คลิกส่งออก
 8. คลิกเสร็จสิ้น

การนำเข้า

นำเข้ารายการโปรดใน Internet Explorer 6 และรุ่นก่อนหน้านี้

ใช้เครื่องมือตัวแปลงที่คั่นหน้าการนำเข้าแบบ Bookmark.htmfile ใน Internet Explorer บน Windows 95, Windows 98, Windows 98 SecondEdition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 หรือ Windows2000

การนำเข้ารายการโปรดใน Internet Explorer 7

 1. ใน Internet Explorer 7 คลิก'เพิ่มในรายการโปรดแล้ว คลิ กนำเข้า และส่งออก
 2. ในตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก คลิกถัดไป
 3. เลือกรายการโปรดที่นำเข้าและจากนั้น คลิกถัดไป

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น Internet Explorer สร้างแฟ้ม Bookmark.htm ในโฟลเดอร์เอกสารของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำเข้ารายการโปรดที่ถูกบันทึกไว้ในชื่ออื่น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเรียกดูเลือกแฟ้ม หรือพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งและชื่อแฟ้ม แล้ว คลิ กถัดไป หรือ คลิกเรียกดูแล้ว คลิ กถัดไปเพื่อยอมรับค่าเริ่มต้น
 4. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการวางที่คั่นหน้าเว็บนำเข้า และจากนั้น คลิกถัดไป
 5. คลิกเสร็จสิ้น

การนำเข้ารายการโปรดใน Internet Explorer 8

 1. ใน Internet Explorer คลิกรายการโปรดคลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากเพิ่มในรายการโปรดและ แล้ว คลิกนำเข้า และส่งออก
 2. คลิกนำเข้าจากแฟ้มแล้ว คลิ กถัดไป
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการโปรดและจากนั้น คลิกถัดไป
 4. โดยค่าเริ่มต้น Internet Explorer สร้างแฟ้ม Bookmark.htm ในโฟลเดอร์เอกสารของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำเข้ารายการโปรดที่ถูกบันทึกไว้ในชื่ออื่น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเรียกดูเลือกแฟ้ม หรือพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งและชื่อแฟ้ม แล้ว คลิ กถัดไป
 5. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการวางที่คั่นหน้าเว็บนำเข้า และจากนั้น คลิกนำเข้า
 6. คลิกเสร็จสิ้น

พิมพ์ หรือส่งออกรายการโปรดใน Internet Explorer

เมื่อต้องการพิมพ์รายชื่อของรายการโปรดของคุณใน Internet Explorer การส่งออกรายการโปรดของคุณไปยังแฟ้ม.htm และจากนั้น พิมพ์แฟ้ม.htm เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สำหรับ Internet Explorer 6 และรุ่นก่อนหน้านี้

 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมและจากนั้น คลิกInternetExplorer
 2. บนเมนูแฟ้มคลิandExport การนำเข้า
 3. ในตัวช่วยสร้างการส่งออกและนำเข้า คลิกถัดไป
 4. คลิกรายการโปรดที่ส่งออกและจากนั้น คลิกถัดไป
 5. คลิกรายการโปรดและจากนั้น คลิกถัดไป
 6. คลิกส่งออกไปยังแฟ้มหรือที่อยู่ชนิดc:\bookmark.htm ในการส่งออกไปเป็น orAddress แฟ้มกล่อง และจากนั้น คลิกถัดไป
 7. คลิกเสร็จสิ้นและจากนั้น คลิกตกลง
 8. จบการทำงานของ Internet Explorer
 9. คลิกสองครั้งที่คอมพิวเตอร์ของฉันCสอง clickdrive และจากนั้น คลิกสองครั้งที่แฟ้มBookmark.htm
 10. บนเมนูแฟ้มคลิกพิมพ์คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายพิมพ์ตาราง oflinksและจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ต้องพิมพ์รายการเพื่อให้ประกอบด้วย URL สำหรับ eachlink คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายพิมพ์ตารางของการเชื่อมโยง
 11. จบการทำงานของ Internet Explorer

สำหรับ Internet Explorer 7 และ สำหรับ Internet Explorer 8

เมื่อต้องการพิมพ์รายการของรายการโปรดของคุณ เปิด Bookmark.htm ใน Internet Explorer และจากนั้น คลิกปุ่มพิมพ์

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
184674 วิธีการที่ Internet Explorer เก็บเว็บเพจที่เพิ่มลงในเมนู'รายการโปรด'

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 211089 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kbenv kbprb kbmt KB211089 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:211089

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com