ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 211432 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้เน้นถึงส่วนหัว และท้ายกระดาษ คือ วิธีดังกล่าวมีผลกับการตั้งค่าระยะขอบ วิธีการจัดตำแหน่งดังกล่าว วิธีการสร้างนั้น และชนิดต่าง ๆ ของหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่มีอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวกระดาษและท้ายกระดาษมีอะไรบ้าง

หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเป็นข้อความหรือกราฟิกที่ถูกพิมพ์โดยทั่วไปที่ด้านบนหรือด้านล่างของทุกหน้าในเอกสาร หัวข้อถูกพิมพ์ในระยะขอบด้านบน ส่วนท้ายถูกพิมพ์ในระยะขอบด้านล่าง

สามารถเป็นแบบง่ายเป็นชื่อเรื่องของเอกสารและหมายเลขหน้าหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แต่คุณสามารถสร้างส่วนหัวและท้ายกระดาษที่ประกอบด้วยกราฟิก ย่อหน้าหลาย และเขตข้อมูล คุณสามารถระบุหัวข้อที่แตกต่างกันหรือส่วนท้ายสำหรับหน้าคี่ และแม้แต่ หรือใช้แตกต่างกันของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับหน้าแรกของส่วนหรือเอกสาร ถ้าคุณแบ่งเอกสารเป็นส่วน ๆ คุณสามารถใช้แตกต่างกันของหัวกระดาษและท้ายกระดาษในแต่ละส่วน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องหัวข้อสำหรับแต่ละส่วนเพื่อสะท้อนถึงการชื่อเรื่องของส่วนนั้น

วิธีการเพิ่ม หรือลบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการมุมมองเมนู คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ. word แสดงในหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือและสลับไปที่พิมพ์มุมมองเค้าโครง
 2. เมื่อต้องการสลับระหว่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกการสลับระหว่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษปุ่มบนหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ
ไม่พิมพ์ dashed บรรทัดล้อมรอบหัวข้อพื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ข้อความและกราฟิกในเอกสารที่จะสามารถมองเห็นได้ แต่เป็นสีทึบ เมื่อต้องแสดง หรือซ่อนข้อความเอกสาร คลิกการแสดง/ซ่อนข้อความเอกสารปุ่มบนหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ

คุณสามารถพิมพ์ และจัดรูปแบบข้อความในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเดียวกับวิธีที่คุณทำในเอกสารหลักได้ หลังจากที่คุณได้สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของคุณ คลิกปิดในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือเพื่อกลับไปยังส่วนหลักของเอกสาร ในมุมมองเค้าโครงการพิมพ์ (บนมุมมองเมนู คลิกเค้าโครงเหมือนพิมพ์), หัวกระดาษและท้ายกระดาษสามารถมองเห็นได้ แต่ปรากฏเป็นสีทึบ

เมื่อต้องการแก้ไขที่มีอยู่ของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่งคลิหัวกระดาษและท้ายกระดาษในการมุมมองเมนู หรือ ในมุมมองเค้าโครงพิมพ์ การเป็นสีทึบหัวหรือท้ายกระดาษได้อย่างรวดเร็วได้สลับไปที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษคลิกสองครั้ง

เมื่อต้องการลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ตำแหน่งจุดแทรกที่บริเวณชี้ในพื้นที่ข้อความหลักของเอกสาร
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ.
 3. เลือกข้อมูลที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการลบ และจากนั้นกด DELETE หรือ BACKSPACE บนแป้นพิมพ์
 4. เมื่อต้องกลับไปยังเอกสาร คลิกปิดในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ หรือคลิกสองครั้งในพื้นที่ข้อความหลักของเอกสารนั้น

ลักษณะหัวกระดาษและท้ายกระดาษผลต่อการตั้งค่าระยะขอบ

word พิมพ์ส่วนหัวและท้ายกระดาษในระยะขอบด้านบนและล่าง ถ้าหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเป็น ขนาดใหญ่เกินกว่าจะพอดีกับระยะขอบ Word ปรับระยะขอบด้านบนและด้านล่างเพื่อให้เหมาะสมกับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ นั่นคือ ถ้าหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษมีขนาดใหญ่เกินไปในแนวตั้งให้พอดีกับระยะขอบ มันเริ่มขยายลง (ตัวอย่างหน้า) และขึ้นด้านบน (ตัวอย่างท้ายกระดาษ), การลดขนาดของข้อความที่แสดงในเนื้อหาของเอกสาร

เพื่อป้องกันไม่ให้ Word เอกสารหลักในการย้าย ข้อความ (downward หรือ upward) เมื่อหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษได้ขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะพอดีกับระยะขอบ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ.
 2. คลิกการระยะขอบแท็บ
 3. พิมพ์ยัติภังค์(-)ก่อนด้านบนหรือด้านล่างการตั้งค่าระยะขอบ
หมายเหตุ:: ถ้าหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษยาวเกินไป มันอาจเขียนทับ (superimpose) ข้อความเอกสารหลักได้

วิธีการตำแหน่งหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

คุณอาจต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งแนวนอน โดยทำสิ่งต่อไปนี้:
 • centering หัวหรือท้ายกระดาษให้อยู่ระหว่างระยะขอบซ้าย และขวา
 • จัดเรียงไว้กับระยะขอบซ้าย หรือขวา
 • เรียกใช้ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในระยะขอบซ้าย หรือขวา
พื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษมีแท็บที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสองหยุด: กึ่งกลางระหว่างการเริ่มต้นซ้าย และระยะขอบขวา (3 นิ้ว), และขวาในการจัดตำแหน่งในการเริ่มต้นขอบขวา (6 นิ้ว) แท็บหยุดเหล่านี้ให้ง่ายต่อการจัดกึ่งกลางชื่อบท หรือใส่หมายเลขหน้า flush กับระยะขอบขวา If you change the margins of the document, you may want to adjust these tab stops.

To adjust the horizontal position of information inside a header or footer, follow these steps:
 1. ในการมุมมองเมนู คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ.
 2. ในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ คลิกการแสดงถัดไปและแสดงก่อนหน้านี้buttons to find the header or footer that you want to adjust.
 3. To position the header or footer, do one or more of the following:
  • To create left-aligned text in a header or footer, type the text. The starting position for the insertion point is left aligned with the left margin of the document.
  • To create center-aligned text in a header or footer, press the TAB key once to advance the insertion point to the center-aligned tab, and type the text. The text you type will be centered on the tab.
  • To create right-aligned text in a header or footer, press the TAB key one more time to advance the insertion point to the right-aligned tab, and type the text.
  • To create a header or footer that runs into the left or right margins, you can set negative indents as follows:
  1. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกย่อหน้า.
  2. คลิกการเยื้องและระยะห่างแท็บ
  3. Type a negative number for the left and/or right indentation. For example, if you want the left-aligned text in the header to start 0.5 inches into the left margin, type-.5for the left indentation. A negative left indentation moves text into the left margin, whereas a negative right indentation moves text to the right, into the right margin.
 4. To make additional adjustments to the alignment, use the alignment buttons on theการฟอร์แมตtoolbar, set different tab stops on the ruler, or drag the indent markers on the ruler.
You can change the vertical position by adjusting the header or footer starting distance from the top or bottom edge of the page. You can also adjust the amount of space between the header or footer and the text in the main document. To perform these adjustments, follow these steps:
 1. Position the insertion point in the specific area in the document that contains the header or footer that you want to adjust.
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษแล้ว คลิกการระยะขอบแท็บ
  • To change the distance from the edge of page to the header or footer, change theFrom Edgeการตั้งค่า The default setting is 0.5-inch. Increasing the setting moves the entire header or footer closer to the center of the document. Decreasing the setting moves the entire header or footer closer to the edge of the page.
  • To change the distance between the document text and a header or footer, change theด้านบนและBottommargin settings. Increasing the top margin moves the document text farther down on the page, while leaving the header in the same location. Decreasing the top margin moves the text of the document farther up on the page, while leaving the header in the same location. The same is true for the bottom margin and the footer.
 3. To return to the document, clickตกลง.

Different Types of Headers and Footers

First Page Headers and Footers:

To create a different header or footer for the first page of a document or section, follow these steps:
 1. Position the insertion point on the first page of the document or section, and then clickหัวกระดาษและท้ายกระดาษในการมุมมองเมนู
 2. ในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษปุ่ม
 3. คลิกการเค้าโครงแท็บ
 4. ภายใต้Headers and footersเลือกนั้นDifferent first pageกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 5. If necessary, click theแสดงถัดไปหรือแสดงก่อนหน้านี้button to move to the first page header or first page footer in the document or section. The words "First Page Header" or "First Page Footer" appear in the upper left of the dotted Header or Footer box.
 6. Create the header or footer you want to appear on the first page. If you do not want a header or footer to appear on the first page, leave the header or footer area blank.
 7. คลิกการแสดงถัดไปปุ่มการย้ายไปยังหัวข้อ (หน้าแรกไม่ใช่) หรือท้ายกระดาษให้อยู่ในเอกสารหรือส่วน คำว่า "หัวข้อ" หรือ "ท้ายกระดาษ" ปรากฏในด้านซ้ายด้านบนของกล่องหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่จุด
 8. สร้างส่วนหัวหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้ปรากฏในส่วนที่เหลือของเอกสารหรือส่วน ถ้าคุณไม่ต้องหัวหรือท้ายกระดาษจะปรากฏในส่วนที่เหลือของเอกสารหรือส่วน เว้นพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษว่างไว้
 9. เมื่อต้องกลับไปยังเอกสาร คลิกปิดในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ

คี่ และแม้แต่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ:

เมื่อต้องการสร้างอื่นหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าคี่ และแม้แต่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการมุมมองเมนู คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ.
 2. ในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษปุ่ม
 3. คลิกการเค้าโครงแท็บ
 4. ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษเลือกนั้นDifferent คี่ และคู่กล่องกาเครื่องหมาย และคลิกตกลง. word ใช้ตัวเลือกกับเอกสารทั้งหมด
 5. ถ้าจำเป็น คลิกการแสดงถัดไปหรือแสดงก่อนหน้านี้ปุ่มการย้ายไปหน้าคู่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คำว่า "คู่หัวกระดาษหน้า" ปรากฏขึ้นในด้านซ้ายด้านบนของกล่องหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่จุด
 6. สร้างส่วนหัวหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้ปรากฏในหน้าคู่ของเอกสารหรือส่วน ถ้าคุณไม่ต้องหัวหรือท้ายกระดาษจะปรากฏในหน้าคู่ของเอกสารหรือส่วน เว้นพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษว่างไว้
 7. คลิกการแสดงถัดไปหรือแสดงก่อนหน้านี้ปุ่มการย้ายไปที่หัวกระดาษคี่กระดาษหรือท้ายกระดาษ คำว่า "หัวกระดาษหน้าคี่" จะปรากฏในด้านซ้ายด้านบนของกล่องหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่จุด
 8. สร้างส่วนหัวหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้ปรากฏในหน้าคี่ของเอกสารหรือส่วน ถ้าคุณไม่ต้องหัวหรือท้ายกระดาษจะปรากฏในหน้าคี่ของเอกสารหรือส่วน เว้นพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษว่างไว้
 9. เมื่อต้องกลับไปยังเอกสาร คลิกปิดในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างอื่นหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดวิธีทำฉันตั้งอื่นของหัวกระดาษและท้ายกระดาษในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

วิธีการสร้างอื่นหัวกระดาษและท้ายกระดาษสำหรับส่วนของเอกสาร

เมื่อคุณแบ่งเอกสารเป็นส่วน ๆ Word ใช้หัวกระดาษและท้ายกระดาษในส่วนแรกเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับทุกส่วนในภายหลัง เชื่อมต่อหัวข้อทั้งหมดในเอกสารและท้ายกระดาษทั้งหมดในเอกสารเริ่มต้นอยู่เพื่อที่เนื้อหาของพวกเขาจะเหมือนกัน ถ้าคุณเปลี่ยนหัวข้อในส่วนของเอกสารที่สาม ตัวอย่างเช่น Word เปลี่ยนส่วนหัวทั้งหมดในเอกสารทั้งหมดให้ตรงกัน เมื่อส่วนหัวและท้ายกระดาษในส่วนที่ประกอบด้วยจุดแทรกจะเชื่อมต่อกับส่วนก่อนหน้า การเหมือนก่อนหน้าปุ่มบนหัวกระดาษและท้ายกระดาษมีเลือกแถบเครื่องมือ และคำว่า "เดียวกันเป็นก่อนหน้า" ปรากฏบนด้านขวาของกล่องหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่จุด

ถ้าคุณต้องการสร้างหัวข้อต่าง ๆ กระดาษหรือท้ายกระดาษในส่วนที่หนึ่ง คุณต้องตัดการเชื่อมต่อกับส่วนหัวหรือท้ายกระดาษก่อนหน้านี้ ด้วยการคลิกปุ่มนี้เหมือนก่อนหน้าปุ่มบนหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ word แล้วใช้ส่วนหัวหรือท้ายกระดาษที่คุณสร้างในส่วนปัจจุบันสำหรับส่วนที่ตามมาทั้งหมด ถ้าคุณตัดสินใจว่า คุณต้องการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างหัว หรือท้ายกระดาษในส่วนปัจจุบันและหัวข้อก่อนหน้านี้ หรือท้ายกระดาษ คลิกการเหมือนก่อนหน้าปุ่มอีกครั้ง word แทนที่ข้อมูลที่อยู่ในปัจจุบันของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ด้วยรายละเอียดในหัวข้อก่อนหน้ากระดาษหรือท้ายกระดาษ

เชื่อมต่อส่วนหัวและท้ายกระดาษจากส่วนหนึ่งโดยอัตโนมัติอยู่ให้หัวกระดาษและท้ายกระดาษจากส่วนก่อนหน้านี้จนกว่าคุณคลิเหมือนก่อนหน้าในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือการปิดการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น ส่วนหัวเชื่อมต่ออยู่กับชนิดของส่วนหัวที่เรียกว่าหัวข้อเท่านั้น จะไม่ได้เชื่อมต่อชนิดของหัวข้อที่เรียกว่าหัวกระดาษหน้าแรก หัวกระดาษหน้าแรกมีการเชื่อมต่อกับหัวกระดาษหน้าแรกเท่านั้น

ต่อไปนี้คือ ชนิดต่าง ๆ ของการเชื่อมต่อระหว่างส่วนหัวและท้ายกระดาษในเอกสารที่ใช้งาน:
 • ส่วนหัวที่มีการเชื่อมต่อกับส่วนหัว
 • ท้ายกระดาษมีการเชื่อมต่อกับท้ายกระดาษ
 • หัวกระดาษหน้าแรกมีการเชื่อมต่อกับส่วนหัวของหน้าแรก
 • ท้ายกระดาษหน้าแรกมีการเชื่อมต่อกับท้ายกระดาษหน้าแรก
 • หัวกระดาษคี่มีการเชื่อมต่อกับหัวกระดาษคี่
 • ท้ายกระดาษคี่มีการเชื่อมต่อกับท้ายกระดาษคี่
 • หัวกระดาษคู่มีการเชื่อมต่อกับหัวกระดาษคู่
 • ท้ายกระดาษคู่มีการเชื่อมต่อกับท้ายกระดาษคู่
To create a different header or footer for each section in a document, follow these steps:
 1. Position the insertion point in the section with the header or footer that you want to change (disconnect from the previous header or footer).
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ.
 3. คลิกเหมือนก่อนหน้าในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษtoolbar to disconnect headers and footers in the current section from the previous section. The words "Same as Previous" will disappear in the upper-right corner of the Header or Footer box.
 4. Create the header and footer that you want for the current section.

  หมายเหตุ:: Word also inserts the header and footer in all sections following the current one. To create a different header or footer in the following sections, repeat steps 3 and 4 in each section.
 5. เมื่อต้องกลับไปยังเอกสาร คลิกปิดในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ
To reconnect a header or footer with the preceding header or footer, follow these steps:
 1. Position the insertion point in the section with the header or footer that you want to connect to the preceding header or footer.
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ.
 3. ในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ คลิกเหมือนก่อนหน้า.

  หมายเหตุ:: When Word asks you to confirm that you want to delete the current header or footer and connect to the preceding header or footer, clickใช่. The preceding header or footer is repeated in the current section.
 4. เมื่อต้องกลับไปยังเอกสาร คลิกปิดในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ
For more information about headers and footers, clickวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดheader (or footer)ในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

ข้อมูลอ้างอิง

For additional information about headers and footers, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
189175WD2000: Incorrect SectionPages or NumPages Field When Printed

207772WD2000: How to Create a Template with Different First Page or Different Odd and Even Headers and Footers

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 211432 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kblayout kbmt KB211432 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:211432

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com