คำอธิบายและตัวอย่างของการตรวจสอบข้อมูลใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 211485 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Excel 97 โปรดดูที่159252.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับ Microsoft Excel 98 รุ่นที่ใช้กับ Macintosh โปรดดูที่181323.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การตรวจสอบข้อมูลที่มีคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานใน Microsoft Excel อนุญาตให้คุณเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:
 • ทำให้รายการของรายการที่จำกัดค่าได้รับอนุญาตในเซลล์
 • สร้างข้อความพร้อมต์อธิบายชนิดของข้อมูลที่ได้รับอนุญาตในเซลล์
 • สร้างข้อความที่ปรากฏขึ้นเมื่อมีการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบรายการที่ไม่ถูกต้อง โดยใช้การตรวจสอบแถบเครื่องมือ
 • การตั้งค่าช่วงของค่าตัวเลขที่คุณสามารถป้อนในเซลล์
 • ดูว่า รายการถูกต้องขึ้นอยู่กับการคำนวณในเซลล์อื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้คุณลักษณะการตรวจสอบข้อมูลใน Microsoft Excel รวมทั้งตัวอย่างเพื่อที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้คุณลักษณะนี้บางอย่าง

หมายเหตุ:: ตัวอย่างด้านล่างนี้สมมติว่า คุณกำลังทำงานกับสมุดงาน Microsoft Excel ใหม่ และที่คุณเริ่มการทำงานกับตัวอย่างแรก และดำเนินต่อผ่านตัวอย่างในใบสั่งที่จะปรากฏ

ทำให้รายการของรายการที่อนุญาตให้ใช้ในเซลล์นั้น

คุณสามารถสร้างรายการของรายการคุณจะยอมรับสำหรับเซลล์บนแผ่นงาน คุณสามารถจำกัดเซลล์เพื่อยอมรับเฉพาะรายการที่นำมาจากรายการ โดยใช้คุณลักษณะการตรวจสอบข้อมูลแล้ว

เมื่อต้องการสร้างรายการแบบหล่นลง และจำกัดค่าในเซลล์รายการเหล่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. เลือกเซลล์ A1
 2. ในการข้อมูลเมนู คลิกตรวจสอบ.
 3. ในการการตั้งค่าแท็บ คลิกรายการในการอนุญาตให้รายการหล่นลง
 4. โดยค่าเริ่มต้น การละเว้นว่างเปล่าและรายการแบบหล่นลงในเซลล์มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
 5. ในการแหล่ง:กล่อง ชนิดตัว b, c. คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:
  คุณสามารถป้อนช่วงที่มีชื่อหรือการอ้างอิงเซลล์ถ้าประกอบด้วยรายการของค่าได้ด้วย ทั้งสองต้องเป็นก่อนหน้า โดยมีเครื่องหมายเท่ากับ
  ไม่มีข้อจำกัด 255 อักขระสำหรับกล่องโต้ตอบนี้
 6. เซลล์ A1 มีรายการแบบหล่นลงข้างทันที และคุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อเลือกค่าป้อนในเซลล์
 7. คลิกที่รายการแบบหล่นลง และจากนั้น คลิกสินค้าใด ๆ ที่ประกอบด้วย
ค่านี้จะถูกป้อนในเซลล์

หมายเหตุ:: คุณสามารถป้อนด้วยตนเอง "ที่" "b" หรือ "c", (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) ในเซลล์ คุณไม่มีการเลือกจากรายการเหล่านี้ได้ ถ้าคุณพยายามที่จะป้อนด้วยตนเองอย่างอื่นค่าเหล่านี้ ข้อความหยุด และคุณไม่สามารถเก็บค่าในเซลล์นี้ ตัวเลือกของคุณเท่านั้นลองอีกครั้งหรือยกเลิก.

สร้างข้อความพร้อมท์ที่อธิบายชนิดของข้อมูลที่อนุญาตให้ใช้ในเซลล์เป็น

คุณสามารถสร้างข้อความที่อธิบายชนิดของข้อมูลที่ป้อนในเซลล์ เมื่อคุณเลือกเซลล์ ข้อความปรากฏขึ้นใกล้กับเซลล์ คุณสามารถย้ายข้อความนี้ ถ้าจำเป็น และจะยังคงอยู่จนกว่าคุณย้ายไปยังเซลล์อื่น หรือกด ESC ถ้าผู้ช่วย Office จะมองเห็นได้ ข้อความปรากฏขึ้นในบอลลูนการข้างต้นผู้ช่วย Office

ดำเนินการต่อ ด้วยตัวอย่างก่อนหน้านี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เลือกเซลล์ A1
 2. ในการข้อมูลเมนู คลิกตรวจสอบแล้ว คลิกการข้อความที่ป้อนเข้าแท็บ

  หมายเหตุ:: ทำให้แน่ใจว่าการแสดงข้อความที่ป้อนเมื่อเซลล์ถูกเลือกมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 3. ในการTITLE:กล่อง ชนิดรายการสำหรับเซลล์ A1.

  ชื่อเรื่องสำหรับกล่องข้อความที่ปรากฏอยู่ อยู่ในข้อความที่เป็นตัวหนา
 4. ในการข้อความที่ป้อนเข้ากล่อง ชนิดกรุณาเลือก b เป็น หรือ c จากเลื่อน-การ ลงรายการ.

  เนื้อหาของข้อความที่ปรากฏอยู่
 5. คลิกตกลง.

  ข้อความปรากฏขึ้นเนื่องจากมีเลือกเซลล์ A1
 6. เลือกเซลล์ A10

  แบบหล่นลงรายการไปยังเซลล์ A1 และข้อความสำหรับเซลล์ที่หาย A1 ทั้งสองไปถัดไป
 7. เลือกเซลล์ A1

  รายการแบบหล่นลงและข้อความพร้อมต์ปรากฏอยู่ติดกับเซลล์ A1

  หมายเหตุ:: ถ้าผู้ช่วย Office จะมองเห็นได้ ข้อความพร้อมต์ปรากฏขึ้นในบอลลูนการข้างต้นผู้ช่วย Office
 8. ย้ายข้อความไปยังตำแหน่งอื่นในแผ่นงาน

  เมื่อคุณเลือกเซลล์อื่นแล้ว เลือกเซลล์ A1 อีกครั้ง ข้อความปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  หมายเหตุ: มีอยู่ไม่มีวิธีการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบข้อความนี้

สร้างข้อความที่ปรากฏเมื่อป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ลักษณะของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ Microsoft Excel แสดงเมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นตัวกำหนดว่า ข้อจำกัดที่จะใช้กับ You can display a message that stops you from entering data values except those specified. You can also display explanatory and warning messages that let you enter out-of-range data, or you can set limits on the data but not display any messages.

Continuing with the previous example, follow these steps:
 1. เลือกเซลล์ A1
 2. ในการข้อมูลเมนู คลิกValidationand then click theError Alertแท็บ

  หมายเหตุ:: Make sure theShow error alert after invalid data is enteredมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  Create a Stop Alert Message

  If you create a Stop Alert message and enter invalid data in the cell, your only options areRetryหรือยกเลิก; you areไม่allowed to enter invalid data in the cell.

  1. ในการลักษณะรายการ คลิกSTOP:.
  2. ในการTITLE:กล่อง ชนิดWarning for cell A1. This is the title for the message box that appears.
  3. ในการError Messageedit box, enterThe only allowable values for cell A1 are a, b, or c. This is the body of the message that appears and is limited to 225 characters.
  4. คลิกตกลง.
 3. Manually entert, in cell A1.

  The Stop Alert message you created appears and your only options areRetryหรือยกเลิก.
 4. คลิกยกเลิกในการStop Alertกล่องข้อความ
 5. เลือกเซลล์ A1
 6. ในการข้อมูลเมนู คลิกValidationand then click theError Alertแท็บ

  หมายเหตุ:: Make sure theShow error alert after invalid data is enteredมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  Create a Warning Alert Message

  If you create a Warning message and enter invalid data in the cell, your options are a little more flexible than for a Stop Alert message. A Warning Alert message has three options:ใช่, to allow entry of the invalid data;ไม่มี, to give you a chance to enter valid data; andยกเลิก, to remove the invalid entry.

  1. ในการลักษณะรายการ คลิกคำเตือน.
  2. ในการTITLE:กล่อง ชนิดWarning for cell A1. This is the title for the message box that appears.
  3. ในการError messageกล่อง ชนิดThe only allowable values for cell A1 are a, b, or c. This is the body of the message that appears and is limited to 225 characters.
  4. คลิกตกลง.
 7. Manually enterjin cell A1.

  The Warning message you created appears asking if you want to Continue.
 8. คลิกใช่.

  The invalid value of "j" is entered in cell A1.
 9. เลือกเซลล์ A1
 10. ในการข้อมูลเมนู คลิกValidationand then click theError Alertแท็บ

  หมายเหตุ:: Make sure theShow error alert after invalid data is enteredมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  Create an Information Alert Message

  If you create an Information message and enter invalid data in the cell, your options are the most flexible. When an Information Alert message appears, you can clickตกลงto accept the invalid value or you can clickยกเลิกto reject it.

  1. ในการลักษณะรายการ คลิกข้อมูล.
  2. ในการTITLE:กล่อง ชนิดคำเตือนสำหรับเซลล์ A1. ชื่อเรื่องสำหรับกล่องข้อความที่ปรากฏอยู่
  3. ในการข้อความแจ้งข้อผิดพลาดกล่อง ชนิดมีค่าเท่านั้นที่อนุญาตสำหรับเซลล์ A1 เป็น b หรือ c. นี่เป็นเนื้อหาของข้อความที่ปรากฏ และถูกจำกัด 225 อักขระ
  4. คลิกตกลง.
 11. ป้อนด้วยตนเองpในเซลล์ A1

  ข้อความแจ้งเตือนของข้อมูลที่คุณสร้างปรากฏถามถ้าคุณต้องการยอมรับ หรือปฏิเสธค่าคุณใส่
 12. คลิกตกลง.

  มีป้อนค่าที่ไม่ถูกต้องของ "p" ในเซลล์ A1

ตรวจสอบการใช้แถบเครื่องมือตรวจสอบรายการที่ไม่ถูกต้อง

หลังจากที่มีป้อนข้อมูลของคุณ คุณสามารถดูรายการที่อยู่นอกขีดจำกัดที่คุณตั้งค่า เมื่อคุณคลิกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของวงกลมในการตรวจสอบแถบเครื่องมือ วงปรากฏขึ้นรอบ ๆ เซลล์ที่ประกอบด้วยรายการที่ไม่ถูกต้อง ถ้าคุณแก้ไขรายการไม่ถูกต้อง วงกลมหายไป

ดำเนินการต่อ ด้วยตัวอย่างก่อนหน้านี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกการกำหนดเอง.
 2. ในการการกำหนดเองกล่องโต้ตอบ คลิกการแถบเครื่องมือแท็บ
 3. ในการแถบเครื่องมือรายการ คลิกเพื่อเลือกนั้นตรวจสอบตรวจสอบแล้วคลิกและการกล่อง (หากยังมีไม่ได้เลือก)ปิด.
 4. ในการตรวจสอบแถบเครื่องมือ คลิกการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของวงกลมตัวควบคุม เซลล์ A1 คือ circled
 5. เลือกเซลล์ A1
 6. คลิกลูกศรหล่นลงอยู่ถัดจากเซลล์ A1 และจากนั้น คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งในรายการในรายการ วงกลมหายไป

กำหนดค่าของช่วงของตัวเลขที่คุณสามารถป้อนในเซลล์เป็น

คุณสามารถทำการจำกัดข้อมูลที่ป้อนในเซลล์ คุณสามารถตั้งค่า minimums และ maximums หรืออาจมีการตรวจสอบผลรายการในเซลล์อื่น

 1. เลือกเซลล์ A5
 2. ในการข้อมูลเมนู คลิกตรวจสอบคลิกการการตั้งค่าแท็บ
 3. ในการอนุญาตให้รายการ คลิกจำนวนเต็ม
 4. ในการข้อมูลรายการ คลิกระหว่างกัน
 5. ในการค่าต่ำสุดกล่อง ป้อน 1
 6. ในการจำนวนสูงสุดกล่อง ป้อน 10

  หมายเหตุ:: คุณสามารถใช้การอ้างอิงเซลล์สำหรับขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อระบุเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าน้อยที่สุด และสูงสุด
 7. คลิกตกลง.
 8. ป้อนค่า 3 ในเซลล์ A5 มีป้อนค่าไม่ มีข้อผิดพลาด
 9. ป้อนค่า 33 ในเซลล์ A5

  เนื่องจากการตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นสำหรับเซลล์ A1 (แจ้งมีรายละเอียดเตือน) ไม่ได้นำไปใช้กับรายการสำหรับเซลล์ A5 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความหยุดการแจ้งเตือน (ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) และตัวเลือกของคุณเท่านั้นที่จะคลิกลองอีกครั้งหรือยกเลิก.
 10. คลิกยกเลิก. ค่าของ 3 ปรากฏในเซลล์

ตรวจสอบถ้ารายการถูกต้องถูกใช้ในการคำนวณในเซลล์อื่น

ในกล่องโต้ตอบการตรวจสอบข้อมูลที่ คุณสามารถใช้สูตร นิพจน์ หรือการอ้างอิงถึงการคำนวณในเซลล์อื่นเพื่อดูว่า รายการที่คุณทำให้ถูกต้อง
 1. ป้อนค่า 1 ในเซลล์ B10
 2. เลือกเซลล์ A10
 3. ในการข้อมูลเมนู คลิกตรวจสอบคลิกการการตั้งค่าแท็บ
 4. ในการอนุญาตให้รายการ คลิกกำหนดเอง.
 5. ในการสูตรกล่องใส่สูตรต่อไปนี้:

  =if(a10>b10,true,false)

  หมายเหตุ:: ต้องการเริ่มต้นในสูตรที่คุณป้อน ด้วยเครื่องหมายเท่ากับการ และต้องการประเมินผลจริงหรือเท็จ ไม่จำกัดเพียงการฟังก์ชัน IF
 6. คลิกตกลง.
 7. ป้อนค่า -1 ในเซลล์ A10

  คุณได้รับข้อความแสดงข้อความหยุดการแจ้งเตือนที่ระบุค่าไม่ถูกต้อง
 8. คลิกลองอีกครั้ง.
 9. ป้อนค่า 3 ในเซลล์ A10

  คุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใด ๆ เนื่องจากค่านี้มีค่ามากกว่าค่าคุณป้อนในเซลล์ B10

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูล คลิกวิธีใช้ Microsoft Excelในการวิธีใช้เมนู ชนิดการตรวจสอบข้อมูลใน Office ผู้ช่วย หรือ ช่วยหาคำตอบ แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 211485 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbhowto kbualink97 kbmt KB211485 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:211485

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com