Αναγν. άρθρου: 211494 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Το μήνυμα σφάλματος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την έκδοση των Windows. Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα.

Αν θέλετε να επιλύσουμε αυτό το θέμα για λογαριασμό σας σε όλες τις εκδόσεις του προγράμματος από το Excel 2003 έως το Excel 2013, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα ή διαθέτετε έκδοση του Excel παλαιότερη του 2003, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".


Περισσότερες πληροφορίες


Όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel ή σε μια συντόμευση για ένα βιβλίο εργασίας του Excel, θα ανοίξει το Excel. Ωστόσο, το βιβλίο εργασίας του Excel δεν ανοίγει και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

Το μήνυμα σφάλματος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε.

Στα Windows 7 και Windows 8, ενδέχεται να εμφανιστεί το εξής μήνυμα σφάλματος:
Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά την αποστολή της εντολής στο πρόγραμμα.

Στα Windows Vista, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Τα Windows δεν είναι δυνατό να εντοπίσουν το αρχείο "Διαδρομή_αρχείου\Όνομα_αρχείου". Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά το όνομα και κατόπιν δοκιμάστε ξανά.

Στα Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου "path" (ή κάποιου από τα στοιχεία του). Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή και το όνομα αρχείου είναι σωστά και ότι όλες οι απαιτούμενες βιβλιοθήκες είναι διαθέσιμες. (Cannot find the file 'path' (or one of its components). Make sure the path and filename are correct and that all required libraries are available.)

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά την αποστολή της εντολής στο πρόγραμμα.Αυτόματη επίλυση

Windows 8

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος σε όλες τις εκδόσεις του προγράμματος από το Excel 2003 έως το Excel 2013, κάντε κλικ στη σύνδεση "Επίλυση του προβλήματος". Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτόν τον οδηγό.

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση αυτού του προβλήματος
Microsoft Fix it 20074
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2Σημείωση:
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να παρέχεται μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.
 • Εκτιμούμε πολύ τα σχόλιά σας. Αν θέλετε να μας στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν θέματα με αυτήν την λύση, αφήστε ένα σχόλιο στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση". Διαφορετικά, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 και Windows Server 2003

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος σε όλες τις εκδόσεις του προγράμματος από το Excel 2003 έως το Excel 2013, κάντε κλικ στη σύνδεση "Επίλυση του προβλήματος". Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτόν τον οδηγό.

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση αυτού του προβλήματος
Microsoft Fix it 50392
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2


Σημείωση:
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να παρέχεται μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.
 • Εκτιμούμε πολύ τα σχόλιά σας. Αν θέλετε να μας στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν θέματα με αυτήν την λύση, αφήστε ένα σχόλιο στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση". Διαφορετικά, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Επίλυση από το χρήστη: Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Παράβλεψη άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (DDE)"

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα μόνοι σας, ακολουθήστε τα βήματα για τη δική σας έκδοση του Microsoft Excel.

Microsoft Excel 2010 και 2013

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές (Options).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε την ενότητα Γενικά και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Παράβλεψη άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (DDE) (Ignore other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE)) στην περιοχή Γενικά (General).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Microsoft Excel 2007

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Microsoft Office (Microsoft Office Button), και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές του Excel (Excel Options).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Παράβλεψη άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (DDE) (Ignore other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE)) στην περιοχή Γενικά (General).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Microsoft Excel 2003 ή παλαιότερες εκδόσεις του Excel

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).
 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Παράβλεψη άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (DDE) (Ignore other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE)) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή OK.
Αφού το κάνετε αυτό, πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να ανοίγετε βιβλία εργασίας κάνοντας διπλό κλικ επάνω τους στην Εξερεύνηση των Windows.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση Παράβλεψη άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (DDE) (Ignore other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE)) στο Excel.

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel στην Εξερεύνηση των Windows, αποστέλλεται ένα μήνυμα δυναμικής ανταλλαγής δεδομένων (DDE) στο Excel. Αυτό το μήνυμα δίνει στο Excel την οδηγία να ανοίξει το βιβλίο εργασίας στο οποίο κάνατε διπλό κλικ.

Στην περίπτωση που είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Παράβλεψη άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (DDE) (Ignore other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE)), το Excel παραβλέπει τα μηνύματα DDE που αποστέλλονται σε αυτό από άλλα προγράμματα. Κατά συνέπεια, το μήνυμα DDE που αποστέλλεται στο Excel από την "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer) παραβλέπεται και το Excel δεν ανοίγει το βιβλίο εργασίας στο οποίο έχετε κάνει διπλό κλικ.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 211494 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 7.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2013
Λέξεις-κλειδιά: 
kbconfig kbopenfile kbprb kbualink97 kbfixme kbmsifixme KB211494

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com