אתה נתקל בשגיאה זו בעת ניסיון לפתוח חוברת עבודה של Excel. הודעת השגיאה עלולה להיות שונה בהתאם לגירסת Windows. ראה סעיף מאפייני הבעיה.
כדי שנתקן את השגיאה עבורך ב- Excel 2003 עד Excel 2013, עבור לסעיף תקנו עבורי. אם אתה מעדיף לתקן זאת בעצמך או אם ברשותך גירסת Excel הקודמת ל- Excel 2003, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

מאפייני הבעיה


בעת לחיצה כפולה על חוברת עבודה של Excel או קיצור דרך לחוברת עבודה של Excel, Excel מופעל. עם זאת, חוברת העבודה של Excel אינה נפתחת ואתה נתקל בהודעת שגיאה.

הודעת השגיאה עלולה להיות שונה בהתאם לגירסת Windows שבה אתה משתמש.

ב- Windows 7 ו- Windows 8, ייתכן שתופיע הודעת שגיאה זו:
אירעה בעיה בשליחת הפקודה לתוכנית.

ב- Windows Vista, ייתכן שתופיע הודעת שגיאה זו:
ל- Windows אין אפשרות למצוא את 'נתיב הקובץ\שם הקובץ', ודא שהקלדת את השם כראוי ולאחר מכן נסה שוב.

ב- Windows XP, ייתכן שתופיע הודעת שגיאה זו:
לא ניתן למצוא את הקובץ 'נתיב' (או את אחד מרכיביו). ודא שהנתיב ושם הקובץ נכונים ושכל הספריות הדרושות זמינות.

אירעה בעיה בשליחת הפקודה לתוכנית.


פתרון הבעיה: כבה את ההגדרה 'התעלם מיישומים אחרים המשתמשים בחילופי מידע דינאמיים (DDE)'

תקנו עבורי

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי ב- Excel 2003 עד Excel 2013, לחץ על הקישור 'תקנו בעיה זו'. לאחר מכן, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.

עבור Windows 8

כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקנו בעיה זו
Microsoft Fix it 20074
כווץ את התמונההרחב את התמונה


עבור Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ו- Windows Server 2003

כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקנו בעיה זו
Microsoft Fix it 50392
כווץ את התמונההרחב את התמונה


הערות:
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את פתרון ה- Fix it בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי". או שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני.

אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי לפתור את הבעיה בעצמך, בצע את השלבים המתאימים לגירסת Microsoft Excel שברשותך.

Microsoft Excel 2010 ו- 2013

כווץ את התמונההרחב את התמונה
 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.
 2. לחץ על מתקדם, גלול מטה אל כללי ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון התעלם מיישומים אחרים המשתמשים ב-Dynamic Data Exchange (DDE) באזור כללי.
 3. לחץ על אישור

כווץ את התמונההרחב את התמונה

Microsoft Excel 2007

כווץ את התמונההרחב את התמונה
 1. לחץ על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.
 2. לחץ על מתקדם ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון התעלם מיישומים אחרים המשתמשים ב-Dynamic Data Exchange (DDE) באזור כללי.
 3. לחץ על אישור.

כווץ את התמונההרחב את התמונה

Microsoft Excel 2003 או גירסאות קודמות של Excel

כווץ את התמונההרחב את התמונה
 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.
 2. לחץ על הכרטיסייה כללי.
 3. נקה את תיבת הסימון התעלם מיישומים אחרים המשתמשים ב-Dynamic Data Exchange (DDE) ולאחר מכן לחץ על אישור.
כווץ את התמונההרחב את התמונה

למידע נוסף

בעיה זו עלולה להתרחש אם ההגדרה התעלם מיישומים אחרים המשתמשים ב-Dynamic Data Exchange (DDE) נבחרה ב- Excel.

בעת לחיצה כפולה על חוברת עבודה של Excel בסייר Windows, הודעת חילופי נתונים דינמיים (DDE) נשלחת ל- Excel. הודעה זו מורה ל- Excel לפתוח את חוברת העבודה שעליה לחצת פעמיים.

אם ההגדרה התעלם מיישומים אחרים המשתמשים בDynamic Data Exchange (DDE) נבחרה, Excel מתעלם מהודעות DDE הנשלחות אליו מתוכניות אחרות. כתוצאה מכך, המערכת מתעלמת מהודעת ה- DDE הנשלחת אל Excel מ- Windows Explorer, ו- Excel אינו פותח את חוברת העבודה שעליה לחצת פעמיים.

אודות מאמר זה

מספר מאמר: 211494
הביקורת האחרונה: יום שלישי 29 אפריל 2014
המידע במאמר זה חל על:: Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003
האם תרצה לספק משוב על מאמר זה?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.