Straipsnio ID: 211494 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?sivaizduokite pateikt? situacij?.

Dukart spustel?jate ?Microsoft Excel? darbaknyg? ?Microsoft Windows Explorer? programoje

arba

Dukart spustel?jate ?Excel? failo nuorod?, esan?i? darbalaukyje arba kitoje vietoje

?Microsoft Excel? taikomoji programa paleid?iama, bet ?Excel? failas neatsidaro ir gaunate klaidos prane?im?.
Priklausomai nuo naudojamos ?Windows? versijos, ?is klaidos prane?imas gali skirtis.

?Windows 7? galite pamatyti tok? klaidos prane?im?:
?Siun?iant ? program? komand? kilo problema.?

?Windows Vista? galite pamatyti tok? klaidos prane?im?:
?Windows? negali rasti FailoKelias\FailoVardas, ?sitikinkite, kad ?ved?te teising? vard?, tada bandykite dar kart?.

?Windows XP? galite pamatyti tok? klaidos prane?im?:
?Ne?manoma rasti kelias (arba vieno i? jo komponent?). ?sitikinkite, kad kelias ir failo pavadinimas yra teisingi ir kad prieinamos visos reikiamos bibliotekos.

Siun?iant komand? ? program? kilo problema.


PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, jei pasirenkamas programos ?Excel? parametras Nepaisyti kit? program?, kurios naudoja dinaminius duomen? mainus (DDE).

SPRENDIMAS

Jei norite, kad programoje ?Excel 2010?, ?Excel 2007? ir ?Excel 2003? ?i? problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei j? norite spr?sti savaranki?kai arba naudojat?s ankstesne nei ?Excel 2003? versija, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.


Pataisyti u? mane

Nor?dami programoje ?Excel 2010?, ?Excel 2007? arba ?Excel 2003? ?i? problem? spr?sti automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite ?io vedlio nurodomus veiksmus.
Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50392

Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? savaranki?kai, atlikite toliau pateikiamus veiksmus atsi?velgdami ? turim? ?Microsoft Excel? versij?:


?Microsoft Excel 2010?
 1. Spustel?kite skirtuk? Failas, tada spustel?kite Parinktys.
 2. Spustel?kite I?samiau, tada srityje Bendra spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Nepaisyti kit? program?.
 3. Spustel?kite Gerai.
?Microsoft Office Excel 2007?
 1. Spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite ?Excel? parinktys.
 2. Spustel?kite I?samiau, tada srityje Bendra spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Nepaisyti kit? program?.
 3. Spustel?kite Gerai.
?Microsoft Office Excel 2003? arba ankstesn?s ?Excel? versijos
 1. Meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys.
 2. Spustel?kite skirtuk? Bendra.
 3. Spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Nepaisyti kit? program?, kurios naudoja dinaminius duomen? mainus (DDE), tada spustel?kite Gerai.
Atlik? ?iuos veiksmus tur?tum?te gal?ti atidaryti darbaknyges jas dukart spustel?dami ?Windows? nar?ykl?je.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Dukart spustel?jus ?Excel? darbaknyg? ?Windows? nar?ykl?je, ? program? ?Excel? atsiun?iamas dinamini? duomen? main? (DDE) prane?imas, kuriame nurodoma atidaryti j?s? dukart spustel?t? darbaknyg?.

Jei pasirenkamas parametras Nepaisyti kit? program?, kurios naudoja dinaminius duomen? mainus (DDE), programa ?Excel? nepaiso jai siun?iam? DDE prane?im? i? kit? program?. Tod?l DDE prane?im?, siun?iam? ? ?Excel? i? ?Windows? nar?ykl?s, yra nepaisoma, o ?Excel? neatidaro dukart spustel?tos darbaknyg?s.

Savyb?s

Straipsnio ID: 211494 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gegu??s 4 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
Rakta?od?iai: 
kbconfig kbopenfile kbprb kbualink97 kbfixme kbmsifixme KB211494

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com