Ten błąd jest wyświetlany podczas próby otwarcia skoroszytu programu Excel. Konkretna treść komunikatu o błędzie zależy od używanej wersji systemu Windows. Zobacz sekcję Symptomy.
Aby automatycznie rozwiązać ten problem w programie Excel w wersjach od 2003 do 2013, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. W celu samodzielnego rozwiązania tego problemu lub w przypadku korzystania z programu Excel w wersji wcześniejszej niż Excel 2003 przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Symptomy


Dwukrotne kliknięcie skoroszytu programu Excel lub skrótu do skoroszytu programu Excel powoduje uruchomienie programu Excel. Skoroszyt programu Excel nie zostaje jednak otwarty i jest wyświetlany komunikat o błędzie.

Konkretna treść komunikatu o błędzie zależy od używanej wersji systemu Windows.

W systemie Windows 7 i Windows 8 może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Wystąpiły problemy z przesłaniem polecenia do programu.

W systemie Windows Vista może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
System Windows nie może odnaleźć pliku „ścieżka\nazwa_pliku”. Upewnij się, że wpisana nazwa jest poprawna i spróbuj ponownie.

W systemie Windows XP może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Nie można odnaleźć pliku ścieżka (lub jednego z jego składników). Upewnij się, że podana ścieżka i nazwa pliku są poprawne i że wszystkie wymagane biblioteki są dostępne.

Wystąpiły problemy z przesłaniem polecenia do programu.


Rozwiązanie: wyłączenie ustawienia „Ignoruj inne aplikacje używające dynamicznej wymiany danych (DDE)”

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem w programie Excel w wersjach od 2003 do 2013, należy kliknąć łącze „Rozwiąż ten problem”. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

Windows 8

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 20074
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek


Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50392
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek


Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu). Można też wysłać wiadomość e-mail.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności (odpowiednie do używanej wersji programu Microsoft Excel):

Microsoft Excel 2010 i 2013

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij przycisk Opcje.
 2. Kliknij kategorię Zaawansowane, przewiń w dół do sekcji Ogólne, a następnie wyczyść pole wyboru Ignoruj inne aplikacje używające dynamicznej wymiany danych (DDE) w obszarze Ogólne.
 3. Kliknij przycisk OK.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Microsoft Excel 2007

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.
 2. Kliknij kategorię Zaawansowane, a następnie wyczyść pole wyboru Ignoruj inne aplikacje używające dynamicznej wymiany danych (DDE) w obszarze Ogólne.
 3. Kliknij przycisk OK.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Microsoft Excel 2003 i wcześniejsze wersje programu Excel

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Ogólne.
 3. Wyczyść pole wyboru Ignoruj inne aplikacje używające dynamicznej wymiany danych (DDE), a następnie kliknij przycisk OK.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Aby uzyskać więcej informacji

Ten problem może wystąpić, jeśli w programie Excel jest wybrane ustawienie Ignoruj inne aplikacje używające dynamicznej wymiany danych (DDE).

Dwukrotne kliknięcie skoroszytu programu Excel w Eksploratorze Windows powoduje wysłanie do programu Excel komunikatu dotyczącego dynamicznej wymiany danych (DDE). Ten komunikat zawiera instrukcję dla programu Excel dotyczącą otwierania klikniętego dwukrotnie skoroszytu.

Gdy pole wyboru Ignoruj inne aplikacje używające dynamicznej wymiany danych (DDE) jest zaznaczone, program Excel ignoruje komunikaty DDE wysyłane do niego przez inne programy. W efekcie komunikat DDE wysłany do programu Excel przez program Eksplorator Windows zostanie zignorowany i program Excel nie otworzy skoroszytu, który został kliknięty dwukrotnie.

Informacje o tym artykule

Numer ID artykułu: 211494
Ostatnia recenzja: 29 kwietnia 2014
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:: Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003
Czy chcesz przekazać opinię na temat tego artykułu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.