Táto chyba sa zobrazuje pri pokuse o otvorenie zošita programu Excel. Chybové hlásenie sa môže líšiť v závislosti od používanej verzie systému Windows. Pozrite si časť Príznaky.
Ak chcete, aby sme tento problém v programoch Excel 2003 až Excel 2013 vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami alebo ak používate staršiu verziu programu Excel, než je verzia Excel 2003, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Príznaky


Keď dvakrát kliknete na zošit programu Excel alebo na odkaz na zošit programu Excel, spustí sa program Excel. Požadovaný zošit programu Excel sa však neotvorí a zobrazí sa chybové hlásenie.

Chybové hlásenie sa môže líšiť v závislosti od používanej verzie systému Windows.

V systémoch Windows 7 a Windows 8 sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Pri odosielaní príkazu do programu sa vyskytli problémy.

V systéme Windows Vista sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Systém Windows nemôže nájsť súbor cesta_súboru\názov_súboru. Skontrolujte, či ste zadali správny názov, a potom pokus zopakujte.

V systéme Windows XP sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Nedá sa nájsť súbor cesta (alebo jedna z jeho súčastí). Skontrolujte správnosť cesty a názvu súboru a dostupnosť všetkých požadovaných knižníc.

Pri odosielaní príkazu do programu sa vyskytli problémy.


Riešenie: Vypnutie nastavenia Ignorovať iné aplikácie, ktoré využívajú dynamickú výmenu údajov (DDE)

Opravte to za mňa

Ak chcete, aby sa tento problém v programoch Excel 2003 až Excel 2013 opravil automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. V dialógovom okne File Download (Preberanie súborov) kliknite na položku Run (Spustiť) a potom postupujte podľa pokynov v tomto sprievodcovi.

Windows 8

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 20074
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok


Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 a Windows Server 2003

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50392
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok


Poznámky:
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.
 • Oceníme vašu odozvu. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

Ja to vyriešim

Ak chcete tento problém vyriešiť sami, postupujte podľa pokynov, ktoré sa týkajú vašej verzie programu Microsoft Excel.

Microsoft Excel 2010 a 2013

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Možnosti.
 2. Kliknite na položku Rozšírené, prejdite nadol do časti Všeobecné a zrušte začiarknutie políčka Ignorovať iné aplikácie, ktoré využívajú dynamickú výmenu údajov (DDE) v časti Všeobecné.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Microsoft Excel 2007

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
 1. Kliknite na tlačidlo balíka Microsoft Office a potom kliknite na tlačidlo Možnosti programu Excel.
 2. Kliknite na položku Rozšírené a potom zrušte začiarknutie políčka Ignorovať iné aplikácie, ktoré využívajú dynamickú výmenu údajov (DDE) v časti Všeobecné.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Microsoft Excel 2003 alebo staršie verzie programu Excel

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.
 2. Kliknite na kartu Všeobecné.
 3. Zrušte začiarknutie políčka Ignorovať iné aplikácie, ktoré využívajú dynamickú výmenu údajov (DDE) a potom kliknite na tlačidlo OK.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Ďalšie informácie

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak je v programe Excel vybraté nastavenie Ignorovať iné aplikácie, ktoré využívajú dynamickú výmenu údajov (DDE).

Keď dvakrát kliknete na zošit programu Excel v programe Windows Prieskumník, programu Excel sa odošle správa DDE (Dynamic Data Exchange). Táto správa dáva programu Excel pokyn na otvorenie zošita, na ktorý ste dvakrát klikli.

Ak je začiarknuté políčko Ignorovať iné aplikácie, ktoré využívajú dynamickú výmenu údajov (DDE), program Excel ignoruje správy DDE, ktoré mu odoslali iné programy. Výsledkom je, že program Excel ignoruje správu DDE, ktorú mu odoslal program Windows Prieskumník, a neotvorí zošit, na ktorý ste dvakrát klikli.

Informácie o tomto článku

ID článku: 211494
Posledná revízia: 29. apríla 2014
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:: Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003
Chcete odoslať pripomienky k tomuto článku?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.