ข้อผิดพลาด "มีปัญหาในการส่งคำสั่งไปยังโปรแกรม" ใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 211494 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คุณได้รับข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณพยายามเปิดสมุดงาน Excel ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของ Windows ให้ดูที่ รายละเอียดของปัญหานี้

หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณใน Excel 2003 โดยผ่าน Excel 2013 ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้เองหรือหากคุณมี Excel รุ่นก่อนหน้า Excel 2003 ให้ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง"


รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหานี้


เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่สมุดงาน Excel หรือทางลัดที่ไปยังสมุดงาน Excel โปรแกรม Excel จะต้องเริ่มทำงาน แต่สมุดงาน Excel นี้กลับไม่ยอมเปิดขึ้นมา และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังใช้

ใน Windows 7 และ Windows 8 คุณอาจจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้:
เกิดปัญหาขณะส่งคำสั่งไปยังโปรแกรม

ใน Windows Vista คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้:
Windows ไม่พบ 'เส้นทางของแฟ้ม\ชื่อแฟ้ม' โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิมพ์ชื่อถูกต้อง แล้วลองอีกครั้ง

ใน Windows XP คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้:
ไม่พบแฟ้ม 'เส้นทาง' (หรือคอมโพเนนต์ของแฟ้ม) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นทางและชื่อแฟ้มถูกต้อง และไลบรารีที่ต้องการทั้งหมดสามารถใช้งานได้

เกิดปัญหาขณะส่งคำสั่งไปยังโปรแกรมแก้ไขปัญหาให้ฉัน

Windows 8

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติใน Excel 2003 โดยผ่าน Excel 2013 ให้คลิกที่ลิงก์ "แก้ไขปัญหานี้" จากนั้นคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ การดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 20074
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2หมายเหตุ:
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจจะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัตินี้ยังทำงานได้สำหรับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ อีกด้วย
 • หากคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน "แก้ไขปัญหา" ลงในแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา
 • เราขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ หากต้องการส่งข้อคิดเห็นหรือรายงานปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับโซลูชันนี้ โปรดฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลถึงเรา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติใน Excel 2003 โดยผ่าน Excel 2013 ให้คลิกที่ลิงก์ "แก้ไขปัญหานี้" จากนั้นคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ การดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50392
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2


หมายเหตุ:
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจจะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัตินี้ยังทำงานได้สำหรับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ อีกด้วย
 • หากคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน "แก้ไขปัญหา" ลงในแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 • เราขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ หากต้องการส่งข้อคิดเห็นหรือรายงานปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับโซลูชันนี้ โปรดฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลถึงเรา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง: ล้างกล่องกาเครื่องหมาย "ละเว้นโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ที่ใช้ Dynamic Data Exchange (DDE)"

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคุณเอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ สำหรับ Microsoft Excel รุ่นของคุณ

Microsoft Excel 2010 และ 2013

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก
 2. คลิก ขั้นสูง เลื่อนลงมาที่ส่วน ทั่วไป แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ที่ใช้ Dynamic Data Exchange (DDE) ในพื้นที่ ทั่วไป
 3. คลิก ตกลง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Microsoft Excel 2007

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก ตัวเลือก Excel
 2. คลิก ขั้นสูง แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ที่ใช้ Dynamic Data Exchange (DDE) ในพื้นที่ ทั่วไป
 3. คลิก ตกลง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Microsoft Excel 2003 หรือ Excel รุ่นก่อนหน้านี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. คลิกแท็บ ทั่วไป
 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ที่ใช้ Dynamic Data Exchange (DDE) แล้วคลิก ตกลง
หลังจากที่คุณดำเนินการเช่นนี้แล้ว คุณควรจะสามารถเปิดสมุดงานได้ด้วยการดับเบิลคลิกสมุดงานเหล่านั้นใน Windows Explorer
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นหากมีการเลือกการตั้งค่า ละเว้นโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ที่ใช้ Dynamic Data Exchange (DDE) ใน Excel

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่สมุดงาน Excel ใน Windows Explorer ระบบจะส่งข้อความการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไดนามิก (DDE) ไปยัง Excel ข้อความนี้จะสั่งการให้ Excel เปิดสมุดงานที่คุณได้ดับเบิลคลิกไปนั้น

หากเลือกการตั้งค่า ละเว้นโปรแกรมประยุกต์อื่นที่ใช้ Dynamic Data Exchange (DDE) แล้ว Excel จะละเว้นข้อความ DDE ที่ส่งมายังตัวเองโดยโปรแกรมอื่นๆ ผลก็คือข้อความ DDE ที่ส่งมายัง Excel โดย Windows Explorer จึงถูกละเว้น และ Excel จะไม่เปิดสมุดงานที่คุณดับเบิลคลิก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 211494 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2013
Keywords: 
kbconfig kbopenfile kbprb kbualink97 kbfixme kbmsifixme KB211494

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com