JAK: Ustawianie czcionki domyślnej w programie Word 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 211668 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL211668
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób ustawiania czcionki domyślnej w programie Microsoft Word 2000. Czcionka domyślna programu Word jest zdefiniowana w stylu Normalnym szablonu globalnego (Normal.dot). Szablon ten jest używany, jeśli nie zostanie określony inny szablon.

Aby zmienić czcionkę domyślną

Aby zmienić styl czcionki domyślnej, wykonaj następujące kroki:
 1. Jeśli nie masz otwartego dokumentu, utwórz dokument na podstawie szablonu Normal. W tym celu kliknij polecenie Nowy w menu Plik, a następnie kliknij kartę Ogólne. Kliknij ikonę Pusty dokument, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Format kliknij polecenie Czcionka.
 3. Wybierz czcionkę, jej rozmiar oraz inne żądane atrybuty.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  
Okno dialogowe Czcionki


 4. Kliknij przycisk Domyślna.
 5. Po wyświetleniu się następującego komunikatu kliknij przycisk Tak.
  Czy chcesz zmienić domyślną nazwę czcionki?

  Zmiana będzie dotyczyć wszystkich nowych dokumentów utworzonych na podstawie szablonu NORMAL.
 6. Trzymając wciśnięty klawisz SHIFT, kliknij polecenie Zapisz wszystko w menu Plik.

  UWAGA: Kliknij przycisk Anuluj jeśli program Word wyświetli monit o zapisanie nowego pustego dokumentu. Monit o zapisanie zamian szablonu Normal nie pojawia się, jeśli nie jest zaznaczona opcja Monituj o zapisanie szablonu Normal.dot na karcie Zapisywanie (w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje).

Właściwości

Numer ID artykułu: 211668 - Ostatnia weryfikacja: 9 lipca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbgraphxlinkcritical kbgraphxlink wd2000 kbdta kbusage KB211668

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com