WD2000: วิธีการที่สร้างบรรทัดที่ว่างเปล่าหรือบรรทัด Ruling ใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 211709 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการที่พบโดยทั่วไปสำหรับการสร้างบรรทัด ruling หรือบรรทัดที่ว่างเปล่าในเอกสาร Microsoft Word สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ถ้าคุณกำลังสร้างฟอร์มที่จะถูกพิมพ์ และถูกกรอกข้อมูล ด้วยปากกาหรือดินสอ

วิธีที่ 6 ต่อไปนี้อธิบายไว้ในบทความนี้:
 • ย่อหน้าวิธีเส้นขอบ
 • วิธีเส้นขอบตาราง
 • วิธีการว่างเปล่า
 • แท็บวิธีการเดียว
 • วิธีวาด
 • เมธอดของตัวเลือกความเข้ากันได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้างบรรทัดในเอกสาร Microsoft Word คุณอาจใช้ใด ๆ ของวิธีการต่อไปนี้:

วิธีเส้นขอบของย่อหน้า

เมื่อต้องการวางบรรทัด (เส้นขอบ) ภายใต้แต่ละบรรทัดที่มีเครื่องหมายย่อหน้า (?), ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ::เมื่อต้องแสดงเครื่องหมายย่อหน้าในเอกสาร Word ของคุณ คลิกตัวเลือกในการเครื่องมือเมนู ในการมุมมองแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นเครื่องหมายย่อหน้ากล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 1. เลือกย่อหน้าทั้งหมดเพื่อขีดเส้นใต้
 2. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกเส้นขอบและแรเงา.
 3. คลิกการเส้นขอบแท็บ
 4. ภายใต้ลักษณะคลิกลักษณะเส้นที่คุณต้องการใช้สำหรับขอบ
 5. ภายใต้ตัวอย่างคลิกที่ไดอะแกรมเพื่อเลือกเส้นขอบศูนย์และด้านล่าง
 6. คลิกตกลง. แต่ละบรรทัด มีการส่งคืนสินค้าฮาร์ดดิสก์จะมีเส้นขอบ beneath ดังกล่าวในขณะนี้
หมายเหตุ:: ย่อหน้าว่างหลายที่จัดรูปแบบ ด้วยวิธีนี้สามารถถูกวางลงในกล่องข้อความ และในตำแหน่งที่อยู่ภายใต้พื้นที่ข้อความปกติไปยังบรรทัดของแบบฟอร์มที่ไม่ได้รับจากเมื่อคุณพิมพ์ข้อความ บรรทัดที่สร้างขึ้น โดยใช้การวาดวิธีการยังไม่ได้รับจากเมื่อคุณพิมพ์ข้อความ

วิธีเส้นขอบตาราง

เมื่อต้องการวางเส้นขอบบนด้านล่างของเซลล์ตาราง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ จะมีเส้นใต้ข้อความที่พิมพ์ลงในเซลล์ตาราง เมื่อข้อความไปยังบรรทัดที่สอง wraps จะยังคงมีเพียงตัวเดียวขอบที่ด้านล่างของเซลล์
 1. วางจุดแทรกบนบรรทัดว่างที่คุณต้องการให้ข้อความที่ขีดเส้นใต้เพื่อที่ปรากฏขึ้น
 2. ในการตาราง:เมนู ให้ชี้ไปที่แทรกแล้ว คลิกตาราง:.
 3. ในการจำนวนคอลัมน์กล่อง ชนิด1ในการจำนวนแถวกล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:: คอลัมน์หนึ่ง แถวหนึ่งตารางปรากฏขึ้นที่จุดแทรกในขณะนี้ คุณสามารถระบุหมายเลขของคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการ
 4. ในการตาราง:เมนู ให้ชี้ไปที่เลือกแล้ว คลิกตาราง:.

  หมายเหตุ::คุณยังสามารถเลือกเพียงบางเซลล์ คอลัมน์ หรือแถวของตารางของคุณเพื่อใช้เส้นขอบด้านล่างไปยัง
 5. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกเส้นขอบและแรเงาแล้ว คลิกการเส้นขอบแท็บ
 6. ในการเส้นขอบแท็บ ภายใต้การตั้งค่าคลิกNone.
 7. ภายใต้ลักษณะคลิกลักษณะเส้นที่คุณต้องการใช้สำหรับขอบ
 8. ภายใต้ตัวอย่างคลิบนไดอะแกรมเพื่อเลือกเส้นขอบด้านล่าง และคลิกตกลง.

วิธีการว่างเปล่า

เมื่อต้องการขีดเส้นใต้พื้นที่หนึ่งครั้ง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ขีดเส้น word ไม่ปกติใต้ช่องว่างเปล่า คำแนะนำต่อไปนี้อธิบายวิธีการสร้างช่องว่างไม่แบ่งที่ Word จะขีดเส้นใต้
 1. วางจุดแทรกที่คุณต้องการให้บรรทัด ruling (ขีดเส้นใต้)
 2. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกFont. ในการลักษณะการขีดเส้นใต้กล่อง เลือกลักษณะเส้นคุณต้อง และคลิกตกลง.
 3. เนื้อที่ว่างทั้งหมดคุณต้องการขีดเส้นใต้ กด CTRL + SHIFT + SPACEBAR

วิธีการเดียวแท็บ

 1. วางจุดแทรกในบรรทัดที่คุณต้องการขีดเส้นใต้
 2. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกแท็บ.
 3. ในการแท็บกล่องโต้ตอบ คลิกยกเลิกเลือกทั้งหมด.
 4. ภายใต้ตำแหน่งของแท็บหยุดพิมพ์หมายเลขที่สอดคล้องกับจำนวนนิ้วที่คุณต้องการให้บรรทัดเพื่อขยายออกไปจากระยะขอบซ้าย (For example, 6.0 inches goes from margin to margin in a document with 1.25-inch left and right margins.)
 5. ภายใต้Alignmentคลิกด้านขวา, and then underLeaderคลิก4(the underline).
 6. คลิกตั้งค่าแล้ว คลิกตกลง.
 7. Press the TAB key. A line extends from the insertion point to the tab created in step 4.
 8. Press ENTER to move to a blank line, and then press the TAB key again. Repeat this step as needed.
หมายเหตุ:: Multiple blank paragraphs formatted in this way can be placed in text boxes and positioned underneath the normal text area to form lines that are not affected by typing text; lines created using the Draw method are also not affected by typing text.

Draw Method

 1. คลิกการDrawingtoolbar button on theมาตรฐานtoolbar, or point toแถบเครื่องมือในการมุมมองเมนู แล้วคลิกDrawing.
 2. คลิกเส้นในการDrawingแถบเครื่องมือ
 3. Place the pointer where you want the line to start. The mouse pointer is a crosshair (+).
 4. Click and hold the mouse button, and drag the line to the length you want.

  หมายเหตุ:
  • Holding down the SHIFT key while drawing a line produces straight horizontal or vertical lines.

  • Holding down the ALT key while drawing a line prevents the line from snapping to the grid and allows exact line placement. To turn off the snap-to-grid feature, clickDrawในการDrawingtoolbar, and then clickGrid. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นSnap objects to gridกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

 5. Repeat steps 1 through 4 to add as many ruling lines as you want.

Compatibility Options Method

หมายเหตุ:: Using this method will create an underlined character each time you press a key. Pressing the SPACEBAR will create an underlined space.
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 2. คลิกการCompatibilityแท็บ
 3. ภายใต้ตัวเลือกคลิกเพื่อเลือกนั้นDraw underline on trailing spacesกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 4. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกFont.
 5. ในการFonttab, click the underline style you want in theUnderline styleกล่อง แล้วคลิกตกลง.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about using text boxes, clickวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดtext boxesในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 211709 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbmt KB211709 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:211709

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com