Feilmelding når du prøver å skjule kolonner i Excel: Kan ikke skyve objekter ut av arket

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 211769 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Hvis du vil ha en versjon av denne artikkelen som er tilpasset Microsoft Excel 97, kan du se 170081 (denne artikkelen kan være på engelsk).

Hvis du vil ha en versjon av denne artikkelen som er tilpasset Microsoft Excel 98 Macintosh Edition, kan du se 178959 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Symptom

Hvis du prøver å skjule datakolonner i Microsoft Excel, kan det hende du mottar følgende feilmelding:
Kan ikke skyve objekter ut av arket
Hvis du vil finne det unike nummeret som er knyttet til meldingen du mottar, trykker du CTRL+SKIFT+I. Følgende nummer vises nederst i høyre hjørne av denne meldingen:
100185

Årsak

Denne feilmeldingen kan oppstå hvis begge av følgende betingelser er oppfylt:
 • Du oppretter et objekt, for eksempel en cellemerknad, i en hvilken som helst celle i en kolonne.
 • Du prøver å skjule kolonnen til venstre for kolonnen som inneholder objektet, kolonnen som inneholder objektet, og alle kolonnene til høyre for kolonnen som inneholder objektet.
Dette problemet oppstår for eksempel hvis du legger inn en cellemerknad i cellen IR1 og deretter prøver å skjule kolonnene IQ:IS (samtidig).

Obs!  Dette problemet oppstår med de fleste objekter som kan settes inn i et regneark, for eksempel cellemerknader, grafer, tegnefigurer og bilder. Vær spesielt oppmerksom på cellemerknader. Som standard, og i motsetning til de fleste andre objekter, er cellemerknader skjult og derfor ikke umiddelbart synlige.

Vær også oppmerksom på at avhengig av plasseringen til kolonnen som inneholder objektet, kan du motta feilmeldingen hvis du prøver å skjule kolonnen som inneholder objektet, og alle kolonnene til høyre for denne.

Løsning

Bruk en av følgende metoder for å løse dette problemet.

Metode 1: Endre posisjonsegenskapen for objektet til Flytt og juster størrelse med cellene.

 1. Hvis objektet er en cellemerknad, merker du cellen som inneholder merknaden. Høyreklikk cellen, og klikk deretter Vis merknad eller Vis/skjul merknader. Dette gjør merknaden synlig.
 2. Beveg pekeren til kanten av objektet helt til pekeren blir en hvit pilpeker med fire små, svarte piler. Klikk objektet for å merke det.
 3. I Microsoft Office Excel 2003 og i tidligere versjoner av Excel klikker du <objektnavn>Format-menyen. I denne menykommandoen står <objektnavn> for navnet på objektet, for eksempel Merknad eller Autofigur.

  I Microsoft Office Excel 2007 klikker du Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem. Klikk deretter Formater <objektnavn>.
 4. Klikk kategorien Egenskaper i dialogboksen Format.
 5. Klikk Flytt og juster størrelse med cellene, og klikk deretter OK.
 6. Hvis du vil skjule cellemerknaden igjen, høyreklikker du cellen og klikker Skjul merknad.
Følg denne fremgangsmåten for hvert av objektene i den berørte kolonnen, slik det er forklart under Årsak. Når du skjuler kolonnene, mottar du ikke feilmeldingen.

Metode 2: Endre egenskapen for alle objektene i det aktive regnearket

Programmeringseksemplene som Microsoft bruker, er kun eksempler. Microsoft gir ingen garantier, verken direkte eller indirekte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle underforståtte garantier om salgbarhet eller anvendelighet for et særskilt formål. Denne artikkelen har som utgangspunkt at du er kjent med programmeringsspråket som anvendes, og verktøyene som brukes til å opprette og feilsøke prosedyrer. Microsofts kundestøtteteknikere kan være behjelpelige med å forklare funksjonaliteten til en bestemt prosedyre. De kommer imidlertid ikke til å endre disse eksemplene for å gi forbedret funksjonalitet eller opprette prosedyrer for å dekke dine bestemte behov.
Obs!  Hvis du kjører makroen nedenfor, angis egenskapen som nevnes under Metode 1, for alle objekter i det aktive regnearket. Ettersom denne innstillingen gjør at objekter endrer størrelse ved endring av størrelsen på radene og kolonnene som er knyttet til objektet, kan den medføre uventede resultater i regnearket hvis du endrer størrelse på radene og kolonnene. Tenk over dette problemet før du kjører makroen i filen din.

Hvis du vil endre egenskapen for alle merknadene i det aktive regnearket, kjører du følgende makro:
Sub Test()
Dim s As Shape 
On Error Resume Next
For Each s In ActiveSheet.Shapes 
s.Placement = xlMoveAndSize
Next
End Sub

Egenskaper

Artikkel-ID: 211769 - Forrige gjennomgang: 25. februar 2008 - Gjennomgang: 9.2
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Nøkkelord: 
kberrmsg kbprb kbpending KB211769

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com