ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะแทรก หรือซ่อนแถวหรือคอลัมน์ใน Excel: "ไม่สามารถเลื่อนวัตถุออกจากแผ่นงาน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 211769 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Excel 97 รุ่นของบทความนี้ ดู 170081.

สำหรับ Excel 98 Macintosh Edition รุ่นของบทความนี้ ดู 178959.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณพยายามที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งของการดำเนินงานต่อไปนี้:
 • ซ่อนคอลัมน์ข้อมูลใน Microsoft Excel
 • แทรกแถวหรือคอลัมน์ใน Excel
เมื่อคุณทำการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเลื่อน วัตถุออกจากแผ่นงาน


เมื่อต้องกำหนดหมายเลขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่คุณได้รับ กด CTRL + SHIFT + I หมายเลขต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของข้อความนี้:
100185

สาเหตุ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นหากต่อไปนี้ เงื่อนไขเป็นจริง:
 • ตัวเลือก ไม่มีสิ่งใด (ซ่อนวัตถุ) เลือกในการ ตัวเลือกการแสดงสำหรับสมุดงานนี้ ส่วนในการ ตัวเลือกของ Excel กล่องโต้ตอบ
 • คุณสามารถสร้างวัตถุ เช่นข้อคิดเห็น เซลล์ในเซลล์ใด ๆ ในคอลัมน์
 • คุณพยายามซ่อนคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ที่ประกอบด้วยวัตถุ คอลัมน์ที่ประกอบด้วยวัตถุ หรือคอลัมน์ทั้งหมดไปยังด้านขวาของคอลัมน์ที่ประกอบด้วยวัตถุ หรือ ในบางกรณี คุณพยายามแทรกแถวหรือคอลัมน์ในแผ่นงาน
ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณใส่เซลล์ข้อคิดเห็นใน เซลล์ IR1 และจากนั้น พยายามซ่อนคอลัมน์ IQ: IS (ในเวลาเดียวกัน)

นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีวัตถุที่ซ่อนอยู่บนแผ่นงาน

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นกับวัตถุส่วนใหญ่ที่สามารถแทรกเข้าไปในตัว แผ่นงาน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเซลล์ข้อคิดเห็น กราฟ รูปวาด และรูปภาพ ค่าจ้างพิเศษแจ้งเซลล์ข้อคิดเห็น โดยค่าเริ่มต้น และแตกต่าง จากส่วนใหญ่ วัตถุ เซลล์ข้อคิดเห็นถูกซ่อนอยู่ และอาจไม่สามารถมองเห็นได้ทันที

นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดหากคุณพยายามซ่อนคอลัมน์ที่มีวัตถุและคอลัมน์ทั้งหมดไปยังด้านขวาของคอลัมน์ที่มีวัตถุ นี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคอลัมน์ที่ประกอบด้วยวัตถุ .

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนในวิธีการที่ใช้กับรุ่นของ Excel ของคุณ ใน Excel 2007 ใช้วิธีที่ 1 ใน Excel 2003, Excel 2002, Excel 2000 ใช้วิธีที่ 2

วิธีที่ 1: สลับตัวเลือกเป็นการชั่วคราว จาก "ไม่มีรายการ (ซ่อนวัตถุ)" เป็น ทั้งหมด

ใน Excel 2007 ชั่วคราวสลับตัวเลือกจาก ไม่มีสิ่งใด (ซ่อนวัตถุ) เมื่อต้องการ ทั้งหมดและแทรกแถวหรือคอลัมน์ตามที่ต้องการ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในมุมบนซ้ายของหน้าต่าง Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office ใน Excel 2010 เลือกแท็บแฟ้ม
 2. ที่ด้านล่างของเมนู คลิก ตัวเลือกของ Excel.
 3. คลิก ขั้นสูง จากรายการของตัวเลือกทางด้านซ้าย
 4. เลื่อนลงไป จอแสดงผล ตัวเลือกสำหรับส่วนสมุดงาน และนี้แล้วคลิก ทั้งหมด ภายใต้ สำหรับวัตถุ แสดง:แล้ว คลิก ตกลง.
บันทึกย่อ เมื่อต้องใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสลับการเลือกนี้ กด CTRL + 6

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถซ่อนแถวหรือคอลัมน์ หรือแทรกแถวหรือคอลัมน์ใน Excel 2007 ลองขั้นตอนในวิธีที่ 2

วิธีที่ 2: เปลี่ยนคุณสมบัติตำแหน่งของวัตถุ ย้าย และปรับขนาดตามเซลล์

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ Excel 2003, Excel 2002 และ Excel 2000 เปลี่ยนคุณสมบัติตำแหน่งของวัตถุ ย้าย และปรับขนาดตามเซลล์. ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ถ้าวัตถุเป็นเซลล์ข้อคิดเห็น เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น คลิกขวาเซลล์ และจากนั้น คลิก แสดงข้อคิดเห็น หรือ แสดง/ซ่อนข้อคิดเห็น.

  หมายเหตุ ซึ่งทำให้ข้อคิดเห็นสามารถมองเห็น
 2. ย้ายตัวชี้ไปขอบของวัตถุจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสีขาวมีสี่สีดำศรเล็ก ๆ บนตัวชี้ จากนั้น คลิกวัตถุเพื่อเลือก
 3. ใน Excel 2003 และ Excel รุ่นก่อนหน้านี้ คลิก <object name=""></object> ในการ รูปแบบ เมนู

  หมายเหตุ ในคำสั่งเมนูนี้ <object name=""></object> คือชื่อของวัตถุ เช่น "Comment" หรือ "ร่าง"

  ใน Excel 2007 และ Excel 2010 คลิกรูปแบบ<object name=""></object>.
 4. ในการ รูปแบบ กล่องโต้ตอบ คลิก คุณสมบัติ แท็บ
 5. คลิก ย้าย และปรับขนาดตามเซลล์แล้ว คลิก ตกลง.
 6. ถ้าคุณต้องการซ่อน เซลล์ข้อคิดเห็นอีกครั้ง คลิกขวาเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น และจากนั้น คลิก ซ่อนข้อคิดเห็น.
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละวัตถุในคอลัมน์ได้รับผลกระทบตามที่อธิบายไว้ในส่วน "สาเหตุ" เมื่อคุณซ่อนคอลัมน์ คุณได้รับข้อผิดพลาด

วิธีการสำรอง: เปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุทั้งหมดบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณจะคุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่ถูกแสดง และเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้าง และ แก้จุดบกพร่องกระบวนงาน วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ก็จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้เพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
หมายเหตุ เรียกใช้แมโครดังต่อไปนี้ตั้งค่าคุณสมบัติที่ระบุไว้ ในวิธีที่ 1 สำหรับวัตถุทั้งหมดบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ เนื่องจากการตั้งค่านี้ ทำให้วัตถุต้องปรับขนาดเมื่อแถวและคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับ มีการปรับขนาดวัตถุ นั้นสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อจะแสดงการ วัตถุบนแผ่นงานถ้าคุณปรับขนาดแถวและคอลัมน์ เครือข่ายนี้ ปัญหาก่อนที่คุณเรียกใช้แมโครในแฟ้มของคุณ

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ บนเห็นทั้งหมดบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ เรียกใช้แมโครดังต่อไปนี้
Sub Test()
Dim s As Shape 
On Error Resume Next
For Each s In ActiveSheet.Shapes 
s.Placement = xlMoveAndSize
Next 
End Sub

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 211769 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kberrmsg kbpending kbprb kbmt KB211769 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:211769

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com